jagiellonowie jankowski co to znaczy

Jagiellonowie, Jankowski Jan Stanisław, Jędrzejewicz Janusz, Jaworzno, Jaroszewicz Piotr, Jam

Definicje historyczne na J

 • Co znaczy JEDLNIA Definicja PRZYWILEJE SZLACHECKIE
 • Co znaczy JAGIEŁŁO Definicja WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
 • Co znaczy JAN I OLBRACHT Definicja Elżbiety Habsburżanki; pierwszy polski król wychowany w duchu nowych idei, których źródłem był
 • Co znaczy JOANNICI Definicja ZAKONY
 • Co znaczy JAZDA WOŁOSKA Definicja rohatyny i pistolety (bez uzbrojenia ochronnego
 • Co znaczy JANICKI KLEMENS Definicja poezji łacińskiej (dostał w Padwie 1540 laur poetycki); znany z cyklów epigramatów: Vitae regum
 • Co znaczy JOSELEWICZ BEREK Definicja BEREK JOSELEWICZ
 • Co znaczy JADWIGA ANDEGAWEŃSKA Definicja szlachta zgodziła się na objęcie tronu poprzez jedną z córek Ludwika; w 1384 Jadwiga została
 • Co znaczy JAN III SOBIESKI Definicja Jakuba Sobieskiego i Teofili z Daniłowiczów, wnuczki Stefana Żółkiewskiego; po studiach w Akademii
 • Co znaczy JUNGINGEN ULRICH VON Definicja rozbicia przymierza polsko-litewskiego; wypowiedział wojnę Władysławowi Jagielle w 1410 i dowodził
 • Co znaczy JURCZYK MARIAN Definicja Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie; podpisał porozumienie szczecińskie 30 VIII
 • Co znaczy JORDAN Definicja orszakiem Dobrawy w 965; od 968 biskup misyjny państwa Mieszka I, rezydujący w Poznaniu, podległy
 • Co znaczy JEZUICI Definicja KOLEGIA JEZUICKIE; ZAKONY
 • Co znaczy JANUSZ III MAZOWIECKI Definicja Stary wcielił Mazowsze do Korony Królestwa Polskiego, tworząc w 1529 woj. mazowieckie
 • Co znaczy JARUZELSKI WOJCIECH Definicja ZSRR, z którą przeszedł szlak bojowy; w 1956 mianowany generałem; w l. 1960-1965 szef Głównego
 • Co znaczy JAN MUSKATA Definicja Jana Luksemburskiego, zdecydowany przeciwnik Władysława Łokietka; po opanowaniu poprzez Łokietka
 • Co znaczy JAZDA TATARSKA Definicja lekka jazda autoramentu narodowego uzbrojona podobnie jak jazda wołoska
 • Co znaczy JAZDA PETYHORSKA Definicja nazwa kozackiej jazdy pancernej na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Co znaczy JAĆWIEŻ Definicja zamieszkujący terytorium pomiędzy Niemnem, Biebrzą i jeziorami mazurskimi; w X-XIII w. prowadzili
 • Co znaczy JAN II KAZIMIERZ WAZA Definicja syn Zygmunta III Wazy i Konstancji, arcyksiężnej austriackiej; burzliwie spędził lata młodzieńcze
 • Co znaczy JAN PAWEŁ II Definicja Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę; w l. 1941-1945 seminarzysta tajnego seminarium duchownego
 • Co znaczy JURGENS EDWARD Definicja manifestacji patriotycznych w Warszawie w 1861; członek Dyrekcji Białych; zmarł w Cytadeli
 • Co znaczy JAŁTA Definicja Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI
 • Co znaczy JARMARKI Definicja sprzedających i kupujących, odbywające się w stałych terminach (2-3 razy do roku); upowszechniły
 • Co znaczy JAWORÓW Definicja skierowany przeciw Hohenzollernom; miał równocześnie zakończyć konflikt polsko-turecki; władca
 • Co znaczy JAZDA PANCERNA Definicja obszarze Rzeczypospolitej; uzbrojona w kolczugi z misiurką, tarcze, muszkiety, łuki, pistolety
 • Co znaczy JAN (JANKO) Z CZARNKOWA Definicja gnieźnieński od 1368; przeciwnik stronnictwa andegaweńskiego w Polsce, jeden z głównych zwolenników
 • Co znaczy JASIŃSKI JAKUB Definicja Szkoły Rycerskiej organizował Korpus Inżynierów w Ogromnym Księstwie Litewskim, na czele którego
 • Co znaczy JADWIGA ŚLˇSKA ŚW Definicja Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; znana z pobożności i dążenia do osiągnięcia
 • Co znaczy JEZIERSKI FRANCISZEK SALEZY Definicja pijarskie, później wstąpił do zgromadzenia misjonarzy; organizator Komisji Nauki Narodowej; rektor
 • Co znaczy JASNA GÓRA Definicja który przekazał zakonowi obraz Czarnej Madonny (Matki Boskiej); 2) 6-tygodniowe oblężenie klasztoru
 • Co znaczy JĘDRZEJEWICZ WACŁAW Definicja wojskowych w momencie rokowań pokojowych w Rydze; w l. 1925-1928 attaché wojskowy w Tokio, później
 • Co znaczy JANUSZ II MAZOWIECKI Definicja księstwo płockie do Korony Królestwa Polskiego
 • Co znaczy JAROSŁAWIEC Definicja stworzenia wielkopolskie); przewidywała podział Wielkopolski na część polską i niemiecką
 • Co znaczy JĘDRYCHOWSKI STEFAN Definicja współorganizatorem ZPP i oficerem wychowawczym I Dywizji im. T. Kościuszki; od 1944 członek PPR; w
 • Co znaczy JASIENICA PAWEŁ Definicja kampanii wrześniowej, w czasie okupacji oficer AK; po wojnie współpracował z Tygodnikiem
 • Co znaczy JURYDYKA Definicja cała dzielnica) należący do szlachty albo duchowieństwa i wyłączony spod zarządu i sądownictwa
 • Co znaczy JABŁOŃSKI HENRYK Definicja polityk; od 1948 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; od 1931 członek PPS; w czasie wojny w PSZ na
 • Co znaczy JANOWSKI JAN NEPOMUCEN Definicja listopadowego, wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Towarzystwa
 • Co znaczy JAKOBINI POLSCY Definicja czasie stworzenia kościuszkowskiego; wzywali do reform socjalnych i politycznych i do karania
 • Co znaczy JAM ZAPOLSKI Definicja Batorego; na mocy porozumienia podpisanego dzięki pośrednictwu legata papieskiego, jezuity Antonio
 • Co znaczy JAROSZEWICZ PIOTR Definicja polityczny 1 Armii Polskiej w ZSRR, w l. 1944-1945 zastępca dowódcy 1 Armii WP do spraw polityczno
 • Co znaczy JAWORZNO Definicja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ( bezpieka), osoby kierowane poprzez Komisję Specjalną do
 • Co znaczy JĘDRZEJEWICZ JANUSZ Definicja czasie I wojny w Legionach Polskich i POW; w l. 1918-1923 w WP; po zamachu majowym jeden z głównych
 • Co znaczy JANKOWSKI JAN STANISŁAW Definicja Narodowego Związku Robotniczego, w l. 1908-1920 członek ZG NZR; członek KTSSN; współzałożyciel w
 • Co znaczy JAGIELLONOWIE Definicja 1377-1401 (Władysław Jagiełło) i w l. 1440-1572 ( Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander, Zygmunt

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Jagiellonowie, Jankowski Jan Stanisław, Jędrzejewicz Janusz, Jaworzno, Jaroszewicz Piotr, Jam Zapolski, Jakobini Polscy, Janowski Jan Nepomucen, Jabłoński znaczenie.

Co to jest Jagiellonowie, Jankowski Jan Stanisław, Jędrzejewicz Janusz wyjaśnienie.