kedyw komitet narodowy co znaczy

KAZIMIERZ I ODNOWICIEL co znaczy KSIĘSTWO WARSZAWSKIE krzyżówka KATYŃ co to jest KORPUSY POLSKIE W krzyżówka

Definicje historyczne na K

 • Co znaczy Kedyw Definicja zobacz KIEROWNICTWO DYWERSJI co znaczy.
 • Co znaczy Narodowy Komitet Definicja Stworzenie WIELKOPOLSKIE krzyżówka.
 • Co znaczy Zbrojna Konfederacja Definicja OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co to jest.
 • Co znaczy Konsyliarz Definicja KONFEDERACJA słownik.
 • Co znaczy Kpp Definicja zobacz KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI czym jest.
 • Co znaczy Kapucyni Definicja ZAKONY co oznacza.
 • Co znaczy Michał Tokarzewski Karaszewicz Definicja TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ MICHAŁ tłumaczenie.
 • Co znaczy Juliusz Kossak Definicja malarz, akwarelista, ilustrator; zasłynął z przedstawiania scen batalistycznych i historycznych, szczególnie koni i jeźdźców; autor ilustracji do Trylogii H przykłady.
 • Co znaczy KOMUNISTYCZNA PARTIA ROBOTNICZA POLSKI Definicja KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI definicja.
 • Co znaczy Kameduli Definicja ZAKONY encyklopedia.
 • Co znaczy Krajczy Definicja pierwotnie sługa dworski odpowiedzialny za krojenie i podawanie potraw na stół władcy; od XIV w. urząd honorowy jak działa.
 • Co znaczy Kzmp Definicja zobacz KOMUNISTYCZNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKI czy jest.
 • Co znaczy Polskiej Kultury Kongres Definicja kultury z okazji Milenium 7-9 X 1966; 2) zjazd twórców kultury i ludzi edukacji ( Kongres edukacji Polskiej) 11 XII 1981, którego obrady przerwało wprowadzenie stanu pojęcie.
 • Co znaczy Caritas Centrala Krajowa Definicja CARITAS wyjaśnienie.
 • Co znaczy 1939 Wrześniowa Kampania Definicja toczona 1 IX - 6 X 1939 przeciw agresji niemieckiej, a od 17 IX ZSRR; wojska niemieckie zaatakowały Polskę (plan Fall Weiss ) bez wypowiedzenia wojny, nad ranem 1 IX opis.
 • Co znaczy Niepodległej Polski Kadra Definicja zobacz STRONNICTWO PRACY informacje.
 • Co znaczy Jerzy Kawalerowicz Definicja reżyser filmowy; należał do twórców polskiej szkoły filmowej ; reżyser Celulozy (1954), Matki Joanny od Aniołów (1961), Faraona (1966), Śmierci prezydenta (1978 znaczenie.
 • Co znaczy Kbw Definicja zobacz KORPUS BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO co znaczy.
 • Co znaczy Klaryski Definicja ZAKONY krzyżówka.
 • Co znaczy Zawodowe Związki Klasowe Definicja RUCH ZWIĄZKOWY co to jest.
 • Co znaczy Patriotyczny Klub Definicja TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE (2 słownik.
 • Co znaczy Kok Definicja zobacz KOMITET OBRONY Państwie czym jest.
 • Co znaczy KOMISJA RZĄDZĄCA DLA GALICJI I ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEG Definicja POLSKA KOMISJA LIKWIDACYJNA co oznacza.
 • Co znaczy Koncerz Definicja HUSARIA tłumaczenie.
 • Co znaczy KOMITET POROZUMIEWAWCZY ORGANIZACJI DEMOKRATYCZNEJ Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE przykłady.
 • Co znaczy Konkluzja Definicja SEJM WALNY definicja.
 • Co znaczy Wiedeński Kongres Definicja WIEDEŃ, KONGRES encyklopedia.
 • Co znaczy Maja 3 Konstytucja Definicja Ustawa Rządowa; przygotowana poprzez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grono jego współpracowników skupionych w stronnictwie patriotycznym (przede wszystkim jak działa.
 • Co znaczy Lipcowa Konstytucja Definicja zobacz KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ czy jest.
 • Co znaczy Ktr Definicja zobacz TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH pojęcie.
 • Co znaczy Krzyszków Definicja 1157 pomiędzy cesarzem Fryderykiem I Barbarossą ( wojny polsko-niemieckie) a Bolesławem Kędzierzawym, gdzie Bolesław uznał się za lennika cesarskiego i zgodził się na wyjaśnienie.
 • Co znaczy KTO Z CZEGO ŻYJE Definicja pierwsza polska broszura tłumacząca idee marksizmu; jej autorem był Szymon Dickstein (pseudonim Jan Młot, 1858-1884 opis.
 • Co znaczy Jan Kucharzewski Definicja 1870-1952) - historyk, prawnik, działacz polityczny; członek Zet i do 1909 Ligi Narodowej; w l. 1917-1918 premier rządu powołanego poprzez Radę Regencyjną informacje.
 • Co znaczy Koszyce Definicja PRZYWILEJE SZLACHECKIE znaczenie.
 • Co znaczy Klient Definicja KLIENTELA co znaczy.
 • Co znaczy Jan Kochanowski Definicja Cochanovius; 1530-1584) - humanista, pisarz, najwybitniejszy przedstawiciel odrodzenia polskiego; ur. w Sycynie (ziemia radomska); pochodził z rodz. szlacheckiej (herbu krzyżówka.
 • Co znaczy Grodowy Komes Definicja KASZTELAN co to jest.
 • Co znaczy Antykomunistyczny Komitet Definicja Antyk) DELEGATURA RZĄDU NA Państwo słownik.
 • Co znaczy Ruskie Księstwo Definicja HADZIACZ czym jest.
 • Co znaczy Konferencja Krymska Definicja Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI co oznacza.
 • Co znaczy Seweryn Krzyżanowski Definicja podpułkownik, działacz niepodległościowy; walczył w kampaniach napoleońskich; od 1821 członek Towarzystwa Patriotycznego, a po aresztowaniu W. Łukasińskiego jego lider tłumaczenie.
 • Co znaczy Królewiec Definicja 1656 między Fryderykiem Wilhelmem, elektorem brandenburskim, a królem Szwecji Karolem X Gustawem, w czasie potopu szwedzkiego, gdzie elektor wypowiadał posłuszeństwo przykłady.
 • Co znaczy Kurlandia Definicja INFLANTY definicja.
 • Co znaczy Patrioci Księża Definicja duchownych manipulowanych poprzez organy bezpieczeństwa ( bezpieka) PRL; powstał w 1949; miał doprowadzić do rozbicia i osłabienia wpływów Kościoła katolickiego w Polsce encyklopedia.
 • Co znaczy Książ Definicja bitwa - obrona 29 IV 1848 obozu polskich oddziałów powstańczych w stworzeniu wielkopolskim, który po bohaterskiej obronie został rozbity poprzez wojska pruskie jak działa.
 • Co znaczy Wiedza I Książka Definicja książkowe PZPR; powstało w 1948 jako Spółdzielnia Wydawnicza KiW ; od 1973 RSW Prasa - Podręcznik - Ruch ; wydawała prace naukowe z zakresu filozofii, ekonomii, historii czy jest.
 • Co znaczy Kor Kss Definicja zobacz KOMITET SAMOOBRONY Socjalnej KOR pojęcie.
 • Co znaczy Stanisławowski Klasycyzm Definicja OŚWIECENIE wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kprp Definicja zobacz KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI opis.
 • Co znaczy Gothard Kettler Definicja ostatni ogromny mistrz Zakonu Inflanckiego, przeszedł na luteranizm i w 1561 sekularyzował zakon; jako książę świecki Inflant poddał je Rzeczypospolitej, zostając od tej informacje.
 • Co znaczy Franciszek Kamiński Definicja 1902-2000) - działacz ruchu ludowego i ruchu oporu; w okresie międzywojennym działacz ZMW RP Wici ; po wybuchu II wojny światowej w kierownictwie SL; komendant BCh znaczenie.
 • Co znaczy Kahał Definicja z hebr.) - gmina żydowska i od XIV w. jednostka samorządu żydowskiego reprezentująca Żydów wobec władz państwowych ( getto co znaczy.
 • Co znaczy Kalimach Definicja BUONACCORSI FILIPPO krzyżówka.
 • Co znaczy Karbonaryzm Definicja WĘGLARSTWO co to jest.
 • Co znaczy Kanonik Definicja KAPITUŁA KATEDRALNA słownik.
 • Co znaczy Kasztelania Definicja KASZTELAN czym jest.
 • Co znaczy Kalisz Definicja VII 1343 poprzez Kazimierza Wielkiego z Zakonem Krzyżackim, na mocy którego Zakon zwrócił Kujawy i ziemię dobrzyńską, zachowując ziemię chełmińską i michałowską i co oznacza.
 • Co znaczy Jagiellonka Katarzyna Definicja królowa Szwecji; córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; dzięki jej małżeństwu z królem Szwecji Janem III Wazą ich syn, Zygmunt III Waza i kolejni Wazowie na tronie tłumaczenie.
 • Co znaczy Kalisz Definicja CALISIA przykłady.
 • Co znaczy Kalwarie Definicja kościołów na wzgórzach (na wzór Jerozolimy), przypominających stacje Męki Pańskiej; zaczęły powstawać w okresie baroku w momencie kontrreformacji; w najwyższym stopniu definicja.
 • Co znaczy Pomorski Kamień Definicja WAŁ POMORSKI encyklopedia.
 • Co znaczy KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL) Definicja szkoła wyższa założona w Lublinie w 1918 (jako Uniwersytet Lubelski do 1928); posiada 5 wydziałów: teologii, prawa kanonicznego, filozofii chrześcijańskiej, nauk jak działa.
 • Co znaczy Kiejstut Definicja książę trocki, tata Witolda; od 1337 ogromny książę litewski razem z bratem Olgierdem, a od 1377 z Jagiełłą, z którym toczył w l. 1380-1381, ostatecznie przegraną, walkę czy jest.
 • Co znaczy Kiejdany Definicja VIII 1655 między królem Szwecji Karolem X Gustawem, a Januszem i Bogusławem Radziwiłłami w czasie potopu szwedzkiego potwierdzający oddanie Litwy Szwecji pojęcie.
 • Co znaczy Jan Kiepura Definicja estradowy i operowy; debiutował w operze warszawskiej w 1925, co zapoczątkowało jego ogromną karierę; śpiewał w operetkach, lecz także był autorem szlagierów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Św Kinga Definicja króla Węgier Beli IV, od 1239 żona Bolesława Wstydliwego; po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego poprzez siebie klasztoru Klarysek w Starym Sączu; beatyfikowana w opis.
 • Co znaczy Jerzy Kirchmayer Definicja historyk, żołnierz ruchu oporu; w czasie II wojny światowej w Komendzie Głównej AK; w 1944 wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego; autor Stworzenia warszawskiego informacje.
 • Co znaczy Rajmund Kolbe Definicja Maksymilian Maria, św. (1894-1941) - franciszkanin; w latach dwudziestych organizator zakonnego ośrodka wydawniczego w Niepokalanowie, gdzie wydawał między innymi znaczenie.
 • Co znaczy Józef Kmietowicz Definicja 1819-1859) - ksiądz; wraz z J. K. Andrusikiewiczem prowadził agitację pośród górali; lider stworzenia w Chochołowie 21 II 1846; więziony w l. 1846-1848 co znaczy.
 • Co znaczy KOMITET NARODOWY EMIGRACJI POLSKIEJ Definicja powstał w Paryżu z inicjatywy J. Dwernickiego w 1832; był próbą zjednoczenia ugrupowań Wielkiej Emigracji; rozwiązany w 1834 krzyżówka.
 • Co znaczy Leszek Kołakowski Definicja filozof; prof. Uniwersytetu Warszawskiego; członek PAN; w latach pięćdziesiątych zwolennik marksizmu, jeden z czołowych ideologów PZPR; wskutek marca 1968 usunięty z co to jest.
 • Co znaczy Koliwszczyzna Definicja ukraińskich przeciwko szlachcie polskiej w 1768 pod przywództwem dowódców kozackich Iwana Gonty i Maksyma Żeleźniaka krwawo stłumione poprzez wojska polskie i rosyjskie słownik.
 • Co znaczy KOMISJA CENTRALNA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Definicja CENTRALNA Porada ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH czym jest.
 • Co znaczy Rządząca Komisja Definicja polskiej władzy na terenach zaboru pruskiego zajętych poprzez wojska napoleońskie w kampanii 1806-1807; została powołana poprzez Napoleona 14 I 1807; na czele stał S co oznacza.
 • Co znaczy Stanisław Koźmian Definicja polityk galicyjski, dziennikarz, krytyk teatralny; w momencie stworzenia styczniowego 1863 prowadził biuro prasowe rządu; od 1866 redagował dział polityczny Przeglądu tłumaczenie.
 • Co znaczy Górnicza Komisja Definicja Stanisława Augusta Poniatowskiego wznowiła eksploatację rudy żelaza i rozpoczęła krótkotrwałe wydobycie w 2 kopalniach węgla kamiennego (potrzebnego dla ogromnych pieców przykłady.
 • Co znaczy Morska Komisja Definicja Zygmunta II Augusta działała w l. 1568-1572; organ kolegialny pod przewodnictwem Jana Kostki zajmujący się obroną wybrzeża, żeglugą na Bałtyku i nadzorem nad flotą definicja.
 • Co znaczy Kolonizacyjna Komisja Definicja powstała na mocy uchwały sejmu pruskiego; działała w l. 1886-1918; zajmowała się wykupywaniem ziemi z rąk polskich na terenie zaboru pruskiego i wspieraniem akcji encyklopedia.
 • Co znaczy Wełnianych Manufaktur Kompania Definicja poparciu Stanisława Augusta Poniatowskiego, która jako manufaktura, wykorzystując pracę przymusową prowadziła krótko (1787-1794) produkcję tkanin wełnianych jak działa.
 • Co znaczy KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZĄCYM NSZZ SOL Definicja tworzyło go 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę; pomagał on w prowadzeniu rokowań z władzami PRL, a następnie zorganizował akcję wyborczą do sejmu i senatu w 1989 czy jest.
 • Co znaczy Kondominium Definicja terytorium znajdujące się pod wspólną administracją dwóch albo więcej krajów ( Inflanty pojęcie.
 • Co znaczy KOMUNISTYCZNA PARTIA ZACHODNIEJ UKRAINY Definicja KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI wyjaśnienie.
 • Co znaczy Robotniczego Samorządu Konferencje Definicja ustawy z 28 XII 1958; teoretycznie były rozszerzeniem działalności samorządu robotniczego; poza członkami rad robotniczych w ich skład wchodzili przedstawiciele rad opis.
 • Co znaczy Feliks Kon Definicja działacz robotniczy; członek Wielkiego Proletariatu; skazany w procesie proletariatczyków na zesłanie; od 1905 działacz lewicowej PPS; od 1918 członek KPP; w 1920 informacje.
 • Co znaczy KOMUNISTYCZNA PARTIA ZACHODNIEJ BIAŁORUSI Definicja KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI znaczenie.
 • Co znaczy Generalna Konfederacja Definicja KONFEDERACJA co znaczy.
 • Co znaczy Amerykańskiej Polonii Kongres Definicja 1944 w Chicago; stał się naczelną reprezentacją obywateli USA pochodzenia polskiego; zrzesza przewarzająca część organizacji polonijnych w stanach zjednoczonych ameryki krzyżówka.
 • Co znaczy KOZIETULSKI JAN LEON HIPOLIT Definicja pułkownik, uczestnik kampanii napoleońskich; dowódca szwadronu pułku szwoleżerów gwardii cesarza Napoleona I; odznaczył się przy zdobyciu Somosierry 1808 i w bitwie pod co to jest.
 • Co znaczy KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 słownik.
 • Co znaczy Mała Konstytucja Definicja Sejmu Ustawodawczego 20 II 1919 o powierzeniu J. Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa ; określała organizację i zakres działania najwyższych władz czym jest.
 • Co znaczy KONWERSATORIUM DOŚWIADCZENIE I PRZYSZŁOŚĆ Definicja Klub dyskusyjny; powstał w 1978; był miejscem wymiany poglądów intelektualistów nad dalszymi kierunkami przemian w Polsce; rozwiązany pod naciskiem władz PZPR co oznacza.
 • Co znaczy Kor Definicja zobacz KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW tłumaczenie.
 • Co znaczy Kopieniactwo Definicja prymitywna uprawa roli polegająca na spulchnianiu ziemi motyką albo kijem kopieniaczym; służące w późnym mezolicie i neolicie przykłady.
 • Co znaczy Kontra Definicja RUCH ZWIĄZKOWY definicja.
 • Co znaczy Kopia Definicja POSPOLITE RUSZENIE encyklopedia.
 • Co znaczy Sejmowa Konstytucja Definicja KONSTYTUCJA jak działa.
 • Co znaczy Kościuszki Kopiec Definicja symboliczny pomnik usypany w l. 1820-1823 poprzez mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa dla uczczenia T. Kościuszki; w XIX w. był miejscem wielu manifestacji patriotycznych czy jest.
 • Co znaczy Irena Kosmowska Definicja 1879-1945) - działaczka ruchu ludowego, propagatorka oświaty; redaktorka Zarania ; wiceminister propagandy w rządzie lubelskim; posłanka do Sejmu RP 1919-1930 pojęcie.
 • Co znaczy Maria Koszutska Definicja Wera (1876-1939) - działaczka ruchu komunistycznego; od 1902 w PPS; współorganizatorka PPS-Lewicy i w 1908-1918 członek Centralnego Komitetu Robotniczego; od 1918 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Magnacka Koteria Definicja FAKCJA opis.
 • Co znaczy Tadeusz Kotarbiński Definicja filozof; prof. Uniwersytetu Warszawskiego; od 1946 członek PAU; od 1952 PAN; lekarz honoris causa uniwersytetów krajowych i zagranicznych; własnymi poglądami informacje.
 • Co znaczy Historyczna Szkoła Krakowska Definicja konserwatywna; jej twórcami byli: W. Kalinka, J. Szujski, M. Bobrzyński; powody upadku Rzeczypospolitej widzieli w braku silnych rządów, wybujałym parlamentaryzmie znaczenie.
 • Co znaczy Kraków Definicja 8 IV 1525; potwierdzał sekularyzację Zakonu Krzyżackiego, a zamiast państwa zakonnego podległego papieżowi pojawiło się kraj świeckie Prusy Książęce; księciem pruskim co znaczy.
 • Co znaczy Rolnicze Kółka Definicja TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH, ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 krzyżówka.
 • Co znaczy Jan Krasicki Definicja 1919-1943) - działacz ruchu komunistycznego; w okresie międzywojennym w komunistycznym ruchu młodzieżowym; po wstąpieniu w 1942 do PPR organizował ZWM, na czele którego co to jest.
 • Co znaczy Socjalistyczne Kółka Definicja socjalistyczne organizacje robotnicze na terenie Królestwa Polskiego; działały w l. 1876-1879; od 1877 kierował nimi L. Waryński; prowadziły akcje propagandowe i słownik.
 • Co znaczy Krn Definicja zobacz KRAJOWA Porada NARODOWA czym jest.
 • Co znaczy Polskie Królestwo Definicja KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO co oznacza.
 • Co znaczy Piast Król Definicja dynastii jagiellońskiej (1572) nazywano tak w czasie wolnych elekcji polskich kandydatów do tronu ( Michał Korybut Wiśniowiecki; Jan III Sobieski; Stanisław Leszczyński tłumaczenie.
 • Co znaczy Elekcyjny Król Definicja ELEKCJA VIRITIM przykłady.
 • Co znaczy Królewszczyzny Definicja króla; za Piastów zajmowały znaczne obszary; ich szerokie rozdawnictwo w celu pozyskania stronników zapoczątkował Władysław Jagiełło, a kontynuowali jego następcy definicja.
 • Co znaczy Kul Definicja zobacz KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI encyklopedia.
 • Co znaczy Kurhan Definicja kamieni nad komorą grobową, zazwyczaj kształtu stożka albo półkola; na ziemiach polskich wznoszone poprzez sporo kultur archeologicznych, od unietyckiej (1800-1500 p.n.e jak działa.
 • Co znaczy Stanisław Tadeusz Kutrzeba Definicja generał, historyk; w l. 1906-1918 oficer austriacki; od 1918 w WP, między innymi w 1920 szef sztabu 3 Armii, frontów południowo-wschodniego i środkowego; w l. 1924-1928 czy jest.
 • Co znaczy Romanow Pawłowicz Konstanty Definicja ogromny książę; brat Aleksandra I i Mikołaja I; w l. 1815-1830 naczelny wódz armii Królestwa Polskiego; jego zachowanie powodowało liczne konflikty z oficerami; zwalczał pojęcie.
 • Co znaczy Korsuń Definicja 26 V 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; połączone 10-tys. wojska kozacko-tatarskie dowodzone poprzez Bohdana Chmielnickiego pokonały wojska koronne dowodzone wyjaśnienie.
 • Co znaczy Aleksander Kamiński Definicja pedagog, żołnierz ruchu oporu; w okresie międzywojennym działacz harcerski; jeden ze współtwórców Szarych Szeregów; redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego ( AK opis.
 • Co znaczy Klientela Definicja XVII i XVIII w. poszukująca opieki u boku magnatów; regularnie w zamian za służbę klient otrzymywał dzierżawę albo urząd na dworze magnata, stając się członkiem jego informacje.
 • Co znaczy Jędrzej Kitowicz Definicja 1804) - poeta, historyk, duchowny; znany z twórczości historyczno-pamiętnikarskiej; w nieukończonych utworach: Opisie obyczajów za panowania Augusta III i Pamiętnikach znaczenie.
 • Co znaczy Kwietniowa Konstytucja Definicja uchwalona poprzez Sejm 23 III, a podpisana poprzez prezydenta 23 IV 1935 i od tej daty weszła w życie; tezy konstytucyjne opracował S. Car; jej uchwalenie nastąpiło z co znaczy.
 • Co znaczy Polski Narodowy Komitet Definicja ugrupowanie Wielkiej Emigracji; powstał 15 XII 1831 w Paryżu z inicjatywy J. Lelewela; głosił hasła antymonarchistyczne, wzywał do walki o niepodległość Polski; w 1832 krzyżówka.
 • Co znaczy Stanisław Koniecpolski Definicja wódz, hetman ogromny koronny od 1632; spokrewniony ze Stefanem Żółkiewskim karierę wojskową rozpoczął w czasie wojen polsko-rosyjskich w pierwszej poł. XVII w. i wojen co to jest.
 • Co znaczy Kalwinizm Definicja kościoła reformowanego; edukacji Jana Kalwina zaczęły zdobywać sobie popularność pośród szlachty i magnaterii w Rzeczypospolitej od poł. XVI w. z racji na koncepcje słownik.
 • Co znaczy Kołobrzeg Definicja przełamaniu Wału Pomorskiego zdobyty po ciężkich walkach 18 III 1945 poprzez 1 Armię WP ( Armia Polska w ZSRR); po zdobyciu miasta odbyły się tam uroczyste zaślubiny czym jest.
 • Co znaczy Ignacy Krasicki Definicja biskup warmiński; po studiach we Lwowie, Warszawie i Rzymie i przyjęciu święceń duchownych znalazł się najpierw w kręgu Familii Czartoryskich, a później był co oznacza.
 • Co znaczy KOMITET DO SPRAW RADIA I TELEWIZJI POLSKIE RADIO Definicja POLSKIE RADIO, POLSKA TELEWIZJA tłumaczenie.
 • Co znaczy Karłowice Definicja wieczysty zawarty 26 I 1699 po wojnach polsko-tureckich w XVII w. między Turcją i Ligą Świętą; Rzeczpospolita odzyskała utracone po 1672 Bracławszczyznę i Podole przykłady.
 • Co znaczy Tadeusz Kantor Definicja grafik, malarz, scenograf; współzałożyciel ekipy Plastyków Niezależnych; w momencie II wojny światowej prowadził teatr eksperymentalny; spory rozgłos zdobył utworzony definicja.
 • Co znaczy Wojciech Kętrzyński Definicja etnograf, historyk, dziennikarz; brał udział w stworzeniu styczniowym; założył Towarzystwo Mazurskiej Inteligencji Ludowej (1872); był dyrektorem biblioteki Zakładu encyklopedia.
 • Co znaczy KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH Definicja kolejową oddano do użytku w 1842 na odcinku Wrocław - Oława; w l. 1840-1848 wybudowana została Kolej Warszawsko-Wiedeńska, która łączyła Warszawę z Krakowem i Wiedniem jak działa.
 • Co znaczy Karmazyn Definicja ustalenie przedstawiciela starej szlachty rodowej w Rzeczypospolitej (nazwa od prawa do noszenia czerwonej szaty czy jest.
 • Co znaczy Kniaziowie Definicja tytuł książęcy w Ogromnym Księstwie Litewskim i na ziemiach ruskich pojęcie.
 • Co znaczy Kłuszyn Definicja 1610 w momencie wojny polsko-rosyjskiej; 7-tys. armia polska dowodzona poprzez Stanisława Żółkiewskiego rozgromiła 35-tys. armię rosyjsko-szwedzką dowodzoną poprzez wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kmieć Definicja termin od XIII w. stosowany dla określenia warstwy chłopów zamożnych, posiadających łanowe gospodarstwa rolne ( chłopi opis.
 • Co znaczy KOMITET DO SPRAW RADIOFONII POLSKIE RADIO Definicja POLSKIE RADIO informacje.
 • Co znaczy Korporacjonizm Definicja doktryna socjalna związana ze socjalną edukacją Kościoła, głosząca, iż podstawą państwa powinny być korporacje zawodowe zrzeszające pracodawców i pracobiorców; idea znaczenie.
 • Co znaczy Kijów Definicja podwójnie zdobyty na krótko w czasie wojen polsko-ruskich; po raz pierwszy w 1018 poprzez Bolesława Chrobrego i ponownie w 1069 poprzez Bolesława Śmiałego; w kraju co znaczy.
 • Co znaczy Rolnictwa Kolektywizacja Definicja socjalistycznej przebudowy rolnictwa, polegającą na przymusowym odbieraniu chłopom ziemi i tworzeniu gospodarstw spółdzielczych; o jej przeprowadzeniu decyzję podjął w krzyżówka.
 • Co znaczy KOMITET POROZUMIEWAWCZY STOWARZYSZEŃ TWÓRCZYCH I N Definicja organizacja powstała 16 IX 1980; przewodniczący prof. K. Szaniawski co to jest.
 • Co znaczy Alvenslebena Konwencja Definicja porozumienie z 8 II 1863 zawarte w Petersburgu; Prusy zezwalały wojskom rosyjskim na przekroczenie swoich granic celem pokonania oddziałów powstańczych; wywołało to słownik.
 • Co znaczy Gdańska Konwencja Definicja polsko-szwedzka podpisana w Gdańsku poprzez Jana III Sobieskiego w 1677, gdzie za pomoc dla wojsk szwedzkich walczących z Brandenburgią zastrzeżono uzyskanie praw do czym jest.
 • Co znaczy Konwokacja Definicja convocatio - zwołanie) - pierwsza etap wolnej elekcji na której posłowie poszczególnych ziem zawierali konfederację kapturową, zatwierdzano skład sądów kapturowych co oznacza.
 • Co znaczy Grzegorz Korczyński Definicja Kilanowicz, pseudonim Grzegorz (1915-1971) - działacz ruchu robotniczego, generał; brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii ( Dąbrowszczacy); od 1942 jeden z dowódców GL tłumaczenie.
 • Co znaczy Kop Definicja zobacz KORPUS OCHRONY POGRANICZA przykłady.
 • Co znaczy Porozumiewawcza Komisja Krajowa Definicja NSZZ Solidarność do I Zjazdu NSZZ (1981); powstała na spotkaniu przedstawicieli 35 Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych z całej Polski 22-23 IX 1980; przewodniczący L definicja.
 • Co znaczy Władysław Korczyc Definicja generał Armii Czerwonej odkomenderowany w 1944 do 1 Armii Polskiej w ZSRR, której został w X 1944 dowódcą; w l. 1945-1954 szef Sztabu Generalnego WP i w l. 1950-1954 encyklopedia.
 • Co znaczy Tadeusz Krępowiecki Definicja publicysta, działacz demokratyczny; członek Związku Wolnych Polaków; współzałożyciel Towarzystwa Patriotycznego; za udział w walkach stworzenia listopadowego dostał jak działa.
 • Co znaczy Jan Krukowiecki Definicja generał; walczył w kampanii napoleońskiej; służył w armii Królestwa Polskiego; w momencie stworzenia listopadowego popierał gen. J. Chłopickiego, a zwalczał Towarzystwo czy jest.
 • Co znaczy Czarnomorskiego Handlu Kompania Definicja poparciu sejmu w 1782; wspierała handel wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego ograniczany poprzez rosyjskie cła zaporowe i wojnę rosyjsko-turecką; na jej czele stał Prot pojęcie.
 • Co znaczy Polskiej Nauki Kongres Definicja Warszawie w 29 VI - 2 VII 1951; ograniczono tam swobodę badań i narzucono naukowcom jako obowiązującą metodologię materializm dialektyczny; scentralizowano badania wyjaśnienie.
 • Co znaczy Piastów Koronacje Definicja Polski był koronowany w 1025 Bolesław Chrobry; w tym samym roku królem został jego syn Mieszko II; w 1076 koronował się na króla Bolesław Śmiały; pierwszym królem po opis.
 • Co znaczy Franciszek Karpiński Definicja pisarz; najwybitniejszy polski przedstawiciel sentymentalizmu; autor dydaktyczno-moralizatorskich Zabawek wierszem i prozą (1782-1787), dramatów: Czynsz i Bolesław III i informacje.
 • Co znaczy Maria Kuncewiczowa Definicja poetka; po pobycie we Francji i Stanach Zjednoczonych wróciła do Polski i zamieszkała w Kazimierzu nad Wisłą; jedna z najwybitniejszych przedstawicielek znaczenie.
 • Co znaczy KOMITET URZĄDZAJĄCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO Definicja Petersburgu w 1864 jako naczelna władza zaborcy rosyjskiego na obszarze Królestwa Polskiego po upadku stworzenia styczniowego; jego zadaniem miała być likwidacja co znaczy.
 • Co znaczy Andrzej Krzycki Definicja humanista, pisarz polsko-łaciński, prymas; po studiach na uniwersytecie w Bolonii sekretarz żony Zygmunta Starego, Barbary Zapolya, a potem samego króla; aktywnie krzyżówka.
 • Co znaczy Henryk Kamieński Definicja ekonomista, filozof, dziennikarz; walczył w stworzeniu listopadowym; wspólnie z ciotecznym bratem E. Dembowskim należał do Związku Narodu Polskiego; domagał się masowej co to jest.
 • Co znaczy Kuźnica Definicja literacki ukazujący się w l. 1945-1950 w Łodzi; powstał z inicjatywy J. Borejszy i stał się trybuną pisarzy i publicystów akceptujących nowe władze po 1945 i związanych słownik.
 • Co znaczy Zygmunt Krasiński Definicja hrabia, dramatopisarz, pisarz, filozof; zaliczany w okolicy A. Mickiewicza i J. Słowackiego do trójcy wieszczów ; z powodu sprzeciwu ojca nie wziął udziału w stworzeniu czym jest.
 • Co znaczy Michał Kajka Definicja murarz, cieśla, pisarz ludowy, działacz oświatowy na Mazurach; bronił języka polskiego; należał do Mazurskiej Partii Ludowej; brał udział w akcji plebiscytowej w 1920 co oznacza.
 • Co znaczy KONGRES PRACOWNIKÓW KULTURY WE LWOWIE Definicja 1936 z inicjatywy KPP; uczestniczyli w nim postępowi intelektualiści i ludzie kultury i edukacji, między innymi Władysław Broniewski, Leon Kruczkowski, W. Wasilewska tłumaczenie.
 • Co znaczy Pijarskie Kolegia Definicja 1642 zakonu pijarów do Polski zaczęli oni tworzyć konkurencyjne w stosunku do kolegiów jezuickich szkolnictwo średnie (w 1772 było ich 38 - w najwyższym stopniu znane przykłady.
 • Co znaczy Górniczy Korpus Definicja rządowa organizacja zawodowa górników i hutników w Królestwie Polskim; powstał z inicjatywy S. Staszica w 1817; członkowie byli zwolnieni ze służby wojskowej i podatków definicja.
 • Co znaczy KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO Definicja wspierająca działalność wydawniczą i naukową; założona z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza poprzez byłych profesorów i studentów Szkoły Głównej; działała od encyklopedia.
 • Co znaczy Kujawy Definicja region pomiędzy Wisłą, Notecią i Gopłem; od 1202 odrębne księstwo dzielnicowe, w 1267 podzielone na dwie części, księstwa inowrocławskie i brzesko-kujawskie; włączone do jak działa.
 • Co znaczy Szymon Konarski Definicja działacz niepodległościowy, emisariusz; walczył w stworzeniu listopadowym; na emigracji związany z J. Lelewelem i ruchem karbonarskim; współorganizator Stowarzyszenia czy jest.
 • Co znaczy KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ (KPN) Definicja VIII-IX 1979 w Warszawie poprzez działaczy, którzy wystąpili z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), między innymi L. Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa pojęcie.
 • Co znaczy Kasztelan Definicja do końca XIII w. urzędnik na danym obszarze (kasztelanii) z siedzibą w grodzie, mający kompetencje administracje (w tym ściąganie danin i świadczeń), wojskowe i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Trójki Wielkiej Konferencje Definicja Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI opis.
 • Co znaczy Zamoyskiego Kodeks Definicja praw sądowych; Kodeks prawa karnego i prywatnego opracowany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez tak zwany komisję kodyfikacyjną działającą od 1776 pod informacje.
 • Co znaczy KOSTKA NAPIERSKI ALEKSANDER LEON Definicja oficer wojsk koronnych, lider stworzenia chłopskiego (antyszlacheckiego buntu) na Podhalu w 1651; po opanowaniu ze zbuntowanymi chłopami zamku w Czorsztynie wydał znaczenie.
 • Co znaczy Romanow Mikołajewicz Konstanty Definicja ogromny książę; syn Mikołaja I, brat Aleksandra II; jako namiestnik Królestwa Polskiego (VII 1862 - IX 1864) popierał ugodową politykę wobec Polaków i działalność A co znaczy.
 • Co znaczy Kancjonał Definicja z z łaciny: cantus - śpiew) - śpiewnik kościelny zawierający słowa, a niekiedy i nuty pieśni realizowanych poza liturgią; upowszechnił się od XVI w krzyżówka.
 • Co znaczy Narodowej Edukacji Komisja Definicja jezuitów i jego kolegiów sejm powołał w 1773 KEN przekazując jej dorobek zakonu; celem KEN było zeświecczenie szkolnictwa i reforma strukturalna; w programach nauczania co to jest.
 • Co znaczy Wojciech Kossak Definicja malarz, najwybitniejszy polski batalista; prof. szkoły sztuk plastycznych w Warszawie; współtwórca panoramy Racławice i Przejścia poprzez Berezynę, autor Olszynki słownik.
 • Co znaczy Kozielsk Definicja w obwodzie kałuskim (Rosja) dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich; dawne budynki klasztorne służyły początkowo jako czym jest.
 • Co znaczy Środa Krwawa Definicja Bojowo-Spiskowej PPS 15 VIII 1906; bojówki dokonały zamachów na policjantów i żandarmów rosyjskich w kilkunastu miastach Królestwa Polskiego; zginęło około 80 osób co oznacza.
 • Co znaczy Mikołaj Kopernik Definicja astronom, duchowny, najwybitniejszy przedstawiciel polskiej edukacji w okresie I Rzeczypospolitej; po studiach w Akademii Krakowskiej i w uniwersytetach włoskich (Padwa tłumaczenie.
 • Co znaczy Marcowa Konstytucja Definicja uchwalona w Sejmie Ustawodawczym 17 III 1921; w pracach nad nią wzorowano się na konstytucji francuskiej z 1875; wprowadzała zasady ciągłości państwa polskiego przykłady.
 • Co znaczy Grekokatolicki Kościół Definicja ugody w 1595 między kościołem prawosławnym ( cerkiew) w Polsce a Stolicą Apostolską, zatwierdzonej bullą papieską; ugoda została uroczyście ogłoszona na synodzie definicja.
 • Co znaczy Międzypartyjne Koło Definicja popierających politykę pasywistyczną w byłym Królestwie Polskim; powstało w X 1915; w skład wchodziły: SN-D, SPR, PPP, Polskie Zjednoczenie Postępowe; po akcie 5 encyklopedia.
 • Co znaczy Konspiracyjnej Walki Kierownictwa Definicja zobacz ARMIA KRAJOWA; KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ jak działa.
 • Co znaczy Konspiracyjnej Walki Kierownictwo Definicja KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ czy jest.
 • Co znaczy Polskie Królestwo Definicja Kongresowym albo Kongresówką; powstało na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego 1815; objęło większą część Księstwa Warszawskiego; powierzchnia 128 tys. km2; w 1912 pojęcie.
 • Co znaczy Kwarta Definicja SKARB KRÓLEWSKI wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kliszów Definicja 1702 w momencie wielkiej wojny północnej (III); armia szwedzka pod wodzą króla Karola XII rozbiła po panicznym odwrocie z pola bitwy wojsk polskich armię sasko-polską opis.
 • Co znaczy Kanclerz Definicja najważniejszych urzędników państwowych kierujący kancelarią książęcą (królewską), w związku z czym sprawujący pieczę nad polityką zagraniczną; od końca XII w. mający informacje.
 • Co znaczy Jagiellończyk Iv Kazimierz Definicja młodszy z synów Władysława Jagiełły i Zofii (Sonki) Holszańskiej, żonaty od 1454 z Elżbietą Rakuszanką; ogromny książę litewski od 1440, władca polski od 1447 po długich znaczenie.
 • Co znaczy Polskiego Królestwa Konstytucja Definicja poprzez Aleksandra I w Warszawie 1 X 1815 (antydatowana na 27 XI 1815); jej kluczowym autorem był A. J. Czartoryski; wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej co znaczy.
 • Co znaczy Wielki Iii Kazimierz Definicja Władysława Łokietka; od 1333 władca - ostatni z dynastii Piastów; w pierwszym okresie panowania rozwiązał, opierając się na sojuszu z Karolem Robertem Andegaweńskim krzyżówka.
 • Co znaczy Alksander Kakowski Definicja arcybiskup, kardynał; od 1887 był profesorem, a w l. 1899-1910 rektorem Seminarium Duchownego w Warszawie; od 2 V 1913 arcybiskup warszawski; 1917-1918 członek Porady co to jest.
 • Co znaczy Hugo Kołłątaj Definicja działacz polityczny i socjalny, historyk, filozof; po studiach w Akademii Krakowskiej, Wiedniu i we Włoszech przyjął święcenia kapłańskie; od 1776 związany z Komisją słownik.
 • Co znaczy Kozacy Definicja wywodząca się spośród zbiegłych chłopów, banitów i awanturników zamieszkujących na pd.-wsch. krańcach Rzeczypospolitej; mieszkali na Zaporożu i utworzyli organizację czym jest.
 • Co znaczy Ziemskiej Własności Koncentracja Definicja mechanizm skupiania w ręku magnatów w XVII w. coraz większego obszaru ziemi prowadzący do powstawania latyfundiów i ordynacji co oznacza.
 • Co znaczy Kapturowa Konfederacja Definicja związki szlachty na czas bezkrólewia ( konfederacje generalne), zwane również kapturami (nazwa pochodziła od kapturów zakonników prowadzących ceremonie żałobne tłumaczenie.
 • Co znaczy Nadwiślański Przywiślański Kraj Definicja urzędowa nazwa Królestwa Polskiego po klęsce stworzenia styczniowego przykłady.
 • Co znaczy Kaptur Definicja SĄDY; KONFEDERACJA KAPTUROWA definicja.
 • Co znaczy Karmelici Definicja ZAKONY encyklopedia.
 • Co znaczy Kataster Definicja urzędowy lista gruntów jak działa.
 • Co znaczy Tadeusz Komorowski Definicja Lawina (1895-1966) - generał; w l. 1913-1918 oficer w armii austriackiej; od 1918 w WP, w wojnie polsko-radzieckiej w 1920 dowódca 12 Pułku Ułanów, później między innymi czy jest.
 • Co znaczy Królewięta Definicja posiadających na pd.-wsch. kresach Rzeczypospolitej ogromne latyfundia, gdzie dysponowali nieograniczoną władzą, prywatnym wojskiem i własnym dworem (między innymi pojęcie.
 • Co znaczy KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Definicja uchwalona 22 VII 1952 (stąd zwana także Konstytucją lipcową); została opracowana wg wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936; stanowiła, iż PRL jest krajem demokracji wyjaśnienie.
 • Co znaczy Konwersja Definicja zmiana wyznania, w okresie kontrreformacji rozumiana jako nawrócenie się na religię katolicką opis.
 • Co znaczy Siewierskie Księstwo Definicja kasztelania należało do ziemi krakowskiej ( Małopolska); odstąpione w 1177 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego za poparcie w staraniach o tron krakowski Mieszkowi informacje.
 • Co znaczy A Konwent Definicja organizacja współpracowników J. Piłsudskiego utworzona po jego aresztowaniu poprzez Niemców w VII 1917; Kierowała Organizacją A, w skład której wchodzili działacze znaczenie.
 • Co znaczy Fabian Sebastian Klonowic Definicja 1545-1602) - pisarz, satyryk, humanista; posiadał kontakty z braćmi polskimi; przypisuje mu się pamflet antyjezuicki Equitis Poloni in Iesuitas actio prima; ceniony za co znaczy.
 • Co znaczy KANAŁY NA ZIEMIACH POLSKICH Definicja śródlądowe zaczęto budować od pocz. XIX w.; w l. 1800-1812 zbudowany został Kanał Kłodnicki, który połączył Górnośląski Okręg Przemysłowy z Odrą; w l. 1824-1839 wg krzyżówka.
 • Co znaczy KORPUS BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (KBW) Definicja specjalna formacja wojskowa powołana do walki z podziemiem niepodległościowym i dla zapewnienia porządku wewnętrznego; podlegał ministerstwu bezpieczeństwa publicznego co to jest.
 • Co znaczy Stanisław Kania Definicja działacz komunistyczny, ekonomista; po wojnie działacz młodzieżowy; pracownik aparatu ZG ZMP 1952-1956; od 1945 członek PPR, a następnie PZPR; od XI 1968 do VII 1986 słownik.
 • Co znaczy KOMITET DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO PRZY R Definicja BEZPIEKA czym jest.
 • Co znaczy Kolegiata Definicja niekatedralny, przy którym istnieje dla celów kultowych odrębna kapituła, zorganizowana na wzór kapituły katedralnej; jednostka autonomiczna o odrębnym statucie co oznacza.
 • Co znaczy Stefczyka Kasy Definicja wiejskie spółdzielnie kredytowe w Galicji; pierwsza została założona w 1890 w Czernichowie poprzez F. Stefczyka tłumaczenie.
 • Co znaczy Behema Kodeks Definicja renesansowym malarstwem miniaturowym, zawierający ustawy i przywileje cechowe; nazwa pochodzi od jego współtwórcy, mieszczanina krakowskiego Baltazara Behema przykłady.
 • Co znaczy Cywilnej Walki Kierownictwo Definicja zobacz DELEGATURA RZĄDU NA Państwo; KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ definicja.
 • Co znaczy Franciszek Kleeberg Definicja generał; od 1908 oficer austriacki; w l. 1915-1917 w Legionach Polskich; od 1918 w WP, między innymi dowodził 29 Dywizją Piechoty; w kampanii wrześniowej 9 IX - 6 X 1939 encyklopedia.
 • Co znaczy Adam Koc Definicja Szlachetny (1891-1969) - polityk, dziennikarz, pułkownik; od 1909 członek Związku Strzeleckiego; w l. 1914-1915 komendant POW w Warszawie, 1915-1917 w Legionach Polskich jak działa.
 • Co znaczy Jednostki Kult Definicja władzy w systemie totalitarnym; ustalenie służące po śmierci J. Stalina; podstawą rządzenia była teoria o nieomylności przywódcy i jego nieograniczonej władzy; w Polsce czy jest.
 • Co znaczy Kazimierz Krauz Kelles Definicja socjolog, teoretyk i czołowy dziennikarz PPS; w socjologii znany jako twórca prawa retrospekcji przewrotnej; autor prac Socjologiczne prawo retrospekcji, Materializm pojęcie.
 • Co znaczy Stanisław Kierbedź Definicja znany jako budowniczy mostów stalowych: 1844-1852 na Newie w Petersburgu, 1859-1864 na Wiśle w Warszawie (zniszczonego w czasie stworzenia warszawskiego wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kazimierz Józef Kossakowski Definicja biskup, targowiczanin; lider konfederacji barskiej na Litwie, a później stronnictwa rosyjskiego w Polsce (pobierał pensję z Moskwy); w momencie konfederacji opis.
 • Co znaczy Marcin Kromer Definicja humanista, historiograf, biskup warmiński; pochodził ze spolszczonej niemieckiej rodziny mieszczańskiej; pracował w kancelarii Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta informacje.
 • Co znaczy Marian Kukiel Definicja generał, historyk, polityk; w l. 1925-1926 szef Wojskowego Biura Historycznego; w l. 1930-1939 dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krakowie i od 1932 członek PAU; w l. 1942 znaczenie.
 • Co znaczy Kock Definicja dniach 2-5 X 1939 jako ostatnia bitwa kampanii wrześniowej; Samodzielna Ekipa Operacyjna Polesie ( Armie Polskie w 1939) pod dowództwem F. Kleeberga, licząca około 18 co znaczy.
 • Co znaczy Kircholm Definicja IX 1605 w momencie wojny polsko-szwedzkiej; świetne zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza na czele liczącej 4,2 tys. żołnierzy armii polsko-litewskiej nad 11-tys. armią krzyżówka.
 • Co znaczy Kaniów Definicja Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1787 z carycą Katarzyną II, na którym władca licząc na własną wcześniejszą znajomość z władczynią Rosji bezskutecznie starał się ją co to jest.
 • Co znaczy Felicjan Eugeniusz Kwiatkowski Definicja chemik, działacz gospodarczy; w l. 1923-1926 dyrektor techniczny Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie; w l. 1926-1930 minister przemysłu i handlu słownik.
 • Co znaczy Jakub Krotowski Krauthofer Definicja adwokat, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; uczestnik stworzenia wielkopolskiego 1848; był przeciwnikiem ugody w Jarosławcu; organizował oddziały chłopskie; w 1849 czym jest.
 • Co znaczy Zenon Kliszko Definicja działacz komunistyczny; od 1931 członek KPP; w 1942 współzałożyciel PPR i GL; jako bliski współpracownik W. Gomułki był członkiem Biura Politycznego KC PZPR 1959 - XII co oznacza.
 • Co znaczy Koła Krzywego Klub Definicja literacko-polityczny powstały w X 1955 w Warszawie pod patronatem Adama Schaffa, grupujący liberalną inteligencję partyjną; kluczową metodą działalności były tłumaczenie.
 • Co znaczy Komandosi Definicja członkom Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności i Politycznego Klubu Dyskusyjnego, którzy od 1964 wykorzystywali zebrania ZMS i inne oficjalne zebrania do prezentacji swoich przykłady.
 • Co znaczy Ignacy Józef Kraszewski Definicja Bolesławita (1812-1887) - działacz polityczny, poeta, dziennikarz, krytyk literacki; za udział w tajnym związku młodzieżowym w Wilnie więziony w l. 1830-1832; w l. 1841 definicja.
 • Co znaczy Kaliszanie Definicja polityków ziemiańskich z województwa kaliskiego; stanowili legalną opozycję w sejmie Królestwa Polskiego; działali w l. 1820-1831; propagowali nowoczesne sposoby encyklopedia.
 • Co znaczy Miejski Komitet Definicja kierownictwo Czerwonych; powstał 17 X 1861 w Warszawie; działacze: L. Chmieleński, A. Korzeniowski, W. Marczewski; w V 1862 przekształcił się w Komitet Centralny jak działa.
 • Co znaczy Komornik Definicja wysokich urzędników książęcych w XI/XII w., pełniących funkcje na dworze królewskim, książęcym; 2) ustalenie ludności chłopskiej nie posiadającej własnej ziemi czy jest.
 • Co znaczy Stanisław Kunicki Definicja działacz robotniczy; członek rosyjskiej organizacji Narodnaja Wola; członek, a po aresztowaniu L. Waryńskiego lider I Proletariatu (IX 1883 - VII 1884); zwolennik pojęcie.
 • Co znaczy Otto Karol Kniaziewicz Definicja generał; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 i insurekcji kościuszkowskiej; od 1797 walczył w Legionach Polskich we Włoszech; był twórcą i dowódcą Legii wyjaśnienie.
 • Co znaczy Henryk Kietlicz Definicja arcybiskup gnieźnieński, legat papieski, znany z konfliktu w l. 1211-1227 z Henrykiem Brodatym, dotyczącego płacenia dziesięciny i innych obciążeń ludności; zreformował opis.
 • Co znaczy Walerian Kalinka Definicja ksiądz, historyk, dziennikarz; był uczestnikiem stworzenia krakowskiego 1846; na emigracji współpracował z Hotelem Lambert; od 1873 członek Polskiej Akademii Zdolności informacje.
 • Co znaczy Konfederacja Definicja XIV w. związki stanowe (szlachty, mieszczaństwa i duchowieństwa) albo ponadstanowe zawiązywane do realizacji określonych celów: zabezpieczenia wolności handlu, spokoju znaczenie.
 • Co znaczy Jan Karłowicz Definicja etnograf, językoznawca, muzyk; od 1887 członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był redaktorem Wisły ; zainicjował utworzenie Towarzystwa Ludoznawczego we co znaczy.
 • Co znaczy Stefan Korboński Definicja Zieliński (1901-1989) - działacz ruchu ludowego, adwokat; w l. 1942-1943 szef Kierownictwa Walki Cywilnej Delegatury Rządu RP na Państwo; w l. 1943-1944 kierownik Oporu krzyżówka.
 • Co znaczy Stanisław Kopański Definicja generał, inż.; w l. 1917-1918 w I Korpusie Polskim w Rosji; od 1918 w WP; w kampanii wrześniowej szef Oddziału Operacyjnego Sztabu Naczelnego Wodza; w 1940 organizator i co to jest.
 • Co znaczy Konstytucja Definicja constitutio - ustanowić) - 1) ustawa zasadnicza regulująca ustrój państwa, akt nadrzędny w stosunku do innych norm prawnych ( Konstytucja 3 Maja; Konstytucja marcowa słownik.
 • Co znaczy Likwidacyjna Komisja Definicja poprzez rosyjski Rząd Tymczasowy 28 III 1917 w Piotrogrodzie; składała się z przedstawicieli rządu rosyjskiego i delegatów organizacji polskich działających w Rosji czym jest.
 • Co znaczy Leon Kruczkowski Definicja w okresie międzywojennym związany z lewicą socjalistyczną; po kampanii wrześniowej do końca II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich; po powrocie do co oznacza.
 • Co znaczy Stanisław Kociołek Definicja socjolog, nauczyciel, działacz komunistyczny; od 1953 członek PZPR; działacz ZMS; od 1968 do 1971 członek Biura Politycznego KC PZPR; wicepremier VII-XII 1970 tłumaczenie.
 • Co znaczy Wespazjan Kochowski Definicja historyk, pisarz; uczestnik wojen ze Szwecją, Moskwą i Kozakami w poł. XVII wieku (służył między innymi pod komendą Stefana Czarnieckiego); brał udział w rokoszu po przykłady.
 • Co znaczy Sprawiedliwy Ii Kazimierz Definicja najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego i Salomei, książę wiślicki 1166, sandomierski 1173; powołany na tron krakowski w 1177 poprzez możnych w momencie nieobecności definicja.
 • Co znaczy Oświęcimskie Księstwo Definicja kasztelania należało do ziemi krakowskiej ( Małopolska); odstąpione w 1177 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego za poparcie w staraniach o tron krakowski Mieszkowi encyklopedia.
 • Co znaczy KOMITET OBRONY KRAJU (KOK) Definicja rządowy podstawowy o kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa utworzony w 1963; w XI 1983 Sejm PRL rozszerzył jego kompetencje i powołał gen. W. Jaruzelskiego, jako jak działa.
 • Co znaczy Ludwik Kulczycki Definicja działacz socjalny, socjolog, dziennikarz; współzałożyciel II Proletariatu; po rewolucji 1905-1907 odszedł od socjalizmu; w momencie I wojny światowej popierał aktywistów czy jest.
 • Co znaczy Ludwik Krzywicki Definicja socjolog, ekonomista, pedagog, dziennikarz; redaktor Przedświtu ; związany ze Związkiem Robotników Polskich; wykładowca sekretnych kursów w Warszawie w l. 1889-1906; od pojęcie.
 • Co znaczy Podziemnej Walki Kierownictwo Definicja Głównej AK odpowiadająca za działania bieżące; powstała w 1943 po połączeniu komórki Delegatury Rządu na Państwo Kierownictwa Walki Cywilnej i Kierownictwa Walki wyjaśnienie.
 • Co znaczy Polityczna Reprezentacja Krajowa Definicja polityczna 4 głównych ugrupowań politycznych w momencie II wojny światowej, PPS-WRN, SL, SP i SN; decyzję o jej stworzeniu podjął PKP na naradzie 21 III 1943; powstała opis.
 • Co znaczy Oskar Henryk Kolberg Definicja etnograf, folklorysta, kompozytor, nauczyciel muzyki; od 1839 zbierał pieśni, podania ludowe; materiały zebrane poprzez Kolberga były wydane w l. 1882-1890 w 23 tomach informacje.
 • Co znaczy KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP) Definicja powołana w 1924 dla ochrony granicy wschodniej i znajdujących się na kresach wschodnich urzędów i skupisk ludności polskiej przed atakami radzieckich grup dywersyjnych i znaczenie.
 • Co znaczy Czesław Kiszczak Definicja generał, działacz komunistyczny; w momencie II wojny światowej walczył w ruchu oporu; od 1945 w WP; pracował w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym, między innymi 1972 co znaczy.
 • Co znaczy Tadeusz Kurcyusz Definicja Morski, Żegota (1881-1944) - żołnierz ruchu oporu w momencie II wojny światowej; oficer armii carskiej, służył w korpusie J. Dowbór-Muśnickiego; w okresie międzywojennym krzyżówka.
 • Co znaczy Wewnętrzna Kolonizacja Definicja nie zajętych obszarów poprzez osadników przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź z inicjatywy właściciela ziemi; w X-XII w. organizowane na prawie polskim co to jest.
 • Co znaczy Polskiego Królestwa Korona Definicja Regni Poloniae) - 1) termin prawny określający przedmiot publicznoprawny władzy państwowej w okresie monarchii stanowej, wyodrębniający kraj od osoby monarchy; synonim słownik.
 • Co znaczy KOMUNISTYCZNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKI (KZMP) Definicja młodzieżowa założona w III 1922 jako przybudówka KPP; do 1930 pod nazwą Związek Młodzieży Komunistycznej w Polsce; była sekcją polską Komunistycznej Międzynarodówki czym jest.
 • Co znaczy Konstanty Kalinowski Definicja 1833-1864) - lider stworzenia styczniowego na Litwie i Białorusi; był członkiem Czerwonych; po aresztowaniu został stracony; wydawca czasopisma Mużyckaja Prauda co oznacza.
 • Co znaczy Warszawskiego Księstwa Konstytucja Definicja 1807 podyktował w Dreźnie jej tekst Komisji Rządzącej; gwarantowała mocną pozycję monarchy, któremu przysługiwało prawo wydawania dekretów w kwestiach ustrojowych tłumaczenie.
 • Co znaczy Katorga Definicja na Syberię, połączone z przymusowym osiedleniem się i przymusową robotą; w Królestwie Polskim władze carskie stosowały ją wobec powstańców i działaczy ruchu przykłady.
 • Co znaczy Przysięgowy Kryzys Definicja koncepcji odzyskania niepodległości dzięki Niemiec i Austro-Węgier; niezgoda Niemiec na rozbudowę Polskich Sił Zbrojnych spowodowała wystąpienie J. Piłsudskiego z definicja.
 • Co znaczy Kulturkampf Definicja walka prowadzona poprzez kanclerza O. Bismarcka z niemiecką partią katolicką Centrum w l. 1871-1880 i wspierającym ją Kościołem katolickim; w zaborze pruskim połączona encyklopedia.
 • Co znaczy KOMISJA PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW Definicja planistyczny następnych rządów PRL przygotowujący plany gospodarcze (tak zwany pięciolatki); powołana zamiast rozwiązanej w momencie polskiego października Państwowej jak działa.
 • Co znaczy Jan Kwapiński Definicja Chalupka (1885-1964) - działacz ruchu robotniczego; od 1901 w PPS; od 1906 w PPS - Frakcji Rewolucyjnej, między innymi dowódca w wielu akcjach Organizacji Bojowej; w l czy jest.
 • Co znaczy KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW (KOR) Definicja ugrupowanie. utworzone w IX 1976 poprzez grupę działaczy demokratycznych i intelektualistów, między innymi J. Andrzejewskiego, Stanisława Barańczaka, J. Kuronia, J. J pojęcie.
 • Co znaczy Stanisław Konarski Definicja Hieronim; 1700-1773) - pedagog, pisarz, poeta polityczny; po wstąpieniu do zakonu pijarów i studiach najpierw w pijarskim Collegium Nazarenum w Rzymie, a później we wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kultura Definicja społeczno-polityczny i literacki wydawany od 1947 najpierw w Rzymie poprzez działający tam przy 2 Korpusie Instytut Literacki; potem w Maisons-Laffitte pod Paryżem; jej opis.
 • Co znaczy KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI Definicja podstawie dekretu KRN z 16 XI 1945; miała uprawnienia organu władzy prokuratorskiej i sądowniczej; jej postanowienia były ostateczne; prowadziła sprawy gospodarcze informacje.
 • Co znaczy Krewa Definicja zawarta 14 VIII 1385 pomiędzy panami polskimi a Jagiełłą, która przewidywała, iż Jagiełło w zamian za rękę królowej Jadwigi i koronę polską zobowiązywał się wspólnie z znaczenie.
 • Co znaczy Henrykowska Księga Definicja opisująca rozwój posiadłości klasztoru cystersów w Henrykowie autorstwa opata Piotra (część I - od 1227 do 1259) i nieznanaego kronikarza (dalsze dzieje klasztoru do co znaczy.
 • Co znaczy Augustyn Kordecki Definicja przeor zakonu paulinów w klasztorze jasnogórskim; wsławił się 6-tygodniową obroną klasztoru obleganego poprzez wojska szwedzkie pod dowództwem B. Müllera w czasie potopu krzyżówka.
 • Co znaczy Słupski Kaźko Definicja 1377) - syn księcia zachodniopomorskiego Bogusława V i córki Kazimierza Wielkiego, Elżbiety; książę słupski od 1374; Kazimierz Ogromny w swoim testamencie wyznaczył go co to jest.
 • Co znaczy Krakowscy Konserwatyści Definicja polityczne w Galicji; powstało w latach sześćdziesiątych XIX w.; skupiało ziemiaństwo, część inteligencji; od skierowanego przeciwko zwolennikom walki niepodległościowej słownik.
 • Co znaczy Jan Kasprowicz Definicja dramaturg, pisarz, tłumacz; w 1884 należał do ekipy socjalistów L. Krzywickiego; od 1889 pisał do Kuriera Lwowskiego ; od 1894 był członkiem Ligi Narodowej; w 1920 czym jest.
 • Co znaczy Amos Jan Komenský Definicja 1592-1670) - pedagog czeski; z Czech dotarł do Polski, gdzie zajmował się reformą szkolnictwa jako rektor szkoły braci czeskich w Lesznie; w momencie potopu co oznacza.
 • Co znaczy Wujek Kopalnia Definicja strajk górniczy - po wprowadzeniu stanu wojennego 13 XII 1981; zakończył się śmiercią 9 górników po zbrojnej interwencji oddziałów MO i ZOMO i wojska 16 XII 1981 tłumaczenie.
 • Co znaczy Wojciech Korfanty Definicja działacz polityczny i narodowy na Śląsku, dziennikarz; w piśmie Górnoślązak walczył z niemiecką partią katolicką Centrum; był posłem do sejmu pruskiego i niemieckiego w przykłady.
 • Co znaczy Katedralna Kapituła Definicja ciało doradcze u boku biskupa złożone z tak zwany kanoników uposażonych w dobra ziemskie - prebendy i piastujących równocześnie różne urzędy w diecezji (część tych definicja.
 • Co znaczy Katolickiej Inteligencji Klub Definicja katolików świeckich; Kluby powstały w większych miastach polskich po 1956; jego działacze starali się być konstruktywną opozycją wobec władzy; w latach siedemdziesiątych encyklopedia.
 • Co znaczy Mazowiecki I Konrad Definicja Kazimierza Sprawiedliwego książę mazowiecki i kujawski od 1202, sieradzki i łęczycki od 1232; podwójnie opanował tron krakowski; w 1229 - wyparty poprzez Henryka jak działa.
 • Co znaczy Janusz Korczak Definicja Goldszmit (1878-1942) - pedagog, teoretyk wychowania, poeta, doktor; twórca i w l. 1912-42 dyrektor Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie; autor oryginalnego czy jest.
 • Co znaczy KRAJOWA RADA NARODOWA (KRN) Definicja utworzony poprzez PPR 31 XII 1943 / 1 I 1944; w jej skład weszli przedstawiciele KC PPR i niewielkich grup politycznych z RPPS i Woli Ludu ; odrzucała legalność organów pojęcie.
 • Co znaczy Juliusz Kleiner Definicja historyk i teoretyk literatury; od 1916 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; w l. 1920-1941 Uniwersytetu we Lwowie; od 1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek wyjaśnienie.
 • Co znaczy Narodowy Centralny Komitet Definicja działalnością Czerwonych; powstał w V 1862 z Komitetu Miejskiego; prowadził pracę przygotowawcze do wybuchu stworzenia; po ogłoszeniu branki wyznaczył jego termin; w opis.
 • Co znaczy Jezuickie Kolegia Definicja letnie szkoły średnie dla młodzieży szlacheckiej; Kierowane poprzez sprowadzonych do Polski w 1564 poprzez Stanisława Hozjusza jezuitów; z racji na atrakcyjność metod informacje.
 • Co znaczy Leopold Kronenberg Definicja finansista, przemysłowiec, polityk; właściciel Gazety Codziennej od 1859; był jednym z przywódców Białych; starał się opanować Rząd Narodowy w momencie stworzenia znaczenie.
 • Co znaczy Tadeusz Kościuszko Definicja generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych w stworzeniu 1794, również bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych; pochodził z drobnej szlachty mieszkającej w co znaczy.
 • Co znaczy Stanisław Kasznica Definicja Bolesławski ###-1948) - żołnierz ruchu oporu w czasie II wojny światowej; przed wojną czołowy działacz ONR; współorganizował Związek Jaszczurczy, później żołnierz NSZ krzyżówka.
 • Co znaczy Władysław Kiernik Definicja działacz ruchu ludowego, prawnik; od 1903 w PSL, w l. 1913-1931 w PSL Piast , między innymi w l. 1921-31 członek Porady Naczelnej, 1925-1931 członek ZG; w l. 1931-1939 w co to jest.
 • Co znaczy Dywersji Kierownictwo Definicja samodzielna komórka AK utworzona na przełomie 1942/43 ze Związku Odwetu, Wachlarza, Tajnej Organizacji Wojskowej i Grup Szturmowych Szarych Szeregów; jej zadaniem była słownik.
 • Co znaczy Adam Kisiel Definicja wojewoda bracławski; w momencie stworzenia Chmielnickiego, jako jeden z przywódców dyzunitów, stał na czele ekipy posłów i senatorów dążących do ugody z Kozakami; jego czym jest.
 • Co znaczy Korytarz Definicja 1919, raczej w Niemczech i pod ich wpływem na świecie, Pomorze Gdańskie; w okresie republiki weimarskiej wszystkie siły polityczne w Niemczech dążyły do odzyskania co oznacza.
 • Co znaczy Jacek Kuroń Definicja historyk, działacz polityczny, dziennikarz; członek PZPR w l. 1953, 1956-1964; współzałożyciel i kierownik drużyn walterowskich w ZHP (tak zwany czerwone harcerstwo) w l tłumaczenie.
 • Co znaczy Polskie Koło Definicja emigracyjne, powstało w 1853; składało się z członków TDP będących w opozycji do Centralizacji Londyńskiej; współpracował z nim A. Mickiewicz; skończyło działalność w przykłady.
 • Co znaczy Aleksander Kwaśniewski Definicja działacz polityczny, publicysta; w l. 1985-1987 minister do spraw Młodzieży, 1987-1990 przewodniczący Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej, 1988-1989 minister definicja.
 • Co znaczy Leon Kozłowski Definicja działacz polityczny, archeolog; w l. 1921-1931 i od 1935 prof. Uniwersytetu Lwowskiego; od 1935 członek PAU; od 1928 działacz BBWR; w l. 1929-1935 poseł na Sejm RP, od encyklopedia.
 • Co znaczy KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) Definicja XII 1918 z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy; do 1925 pod nazwą Komunistyczna Partia Robotnicza Polski; od 1919 członek Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu), od jak działa.
 • Co znaczy Marcin Kasprzak Definicja drukarz, działacz ruchu robotniczego; współzałożyciel II Proletariatu; uczestniczył w pierwszych obchodach 1 maja w Warszawie (1890); był członkiem PPS zaboru pruskiego czy jest.
 • Co znaczy Stanisław Kot Definicja działacz ruchu ludowego, historyk kultury i wychowania, w l. 1920-1939 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU; od 1933 członek SL, w l. 1936-1939 członek pojęcie.
 • Co znaczy Kontrreformacja Definicja reformacji; zapoczątkował ją już Zygmunt I Stary w wielu dekretach z l. 1520-1540 skierowanych przeciwko tak zwany nowinkom religijnym; zorganizowana akcja wyjaśnienie.
 • Co znaczy KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ KOR (KSS KOR ) Definicja wskutek przekształcenia Komitetu Obrony Robotników; walczył o prawa i wolności obywatelskie, organizował niezależne inicjatywy socjalne; gromadził i publikował opis.
 • Co znaczy Novi Nihil Konstytucja Definicja novi - nic nowego) - konstytucja sejmowa ustanowiona w 1505 i dająca sejmowi walnemu wyłączne prawo stanowienia nowych ustaw - nic nowego stanowionym być nie ma poprzez informacje.
 • Co znaczy Wyborczy System Kurialny Definicja do Sejmu Krajowego w Galicji wprowadzona na podstawie dyplomu carskiego z 1860 i patentu z 1861; wyborcy podzieleni byli na cztery kurie wyborcze: 1) kuria wielkiej znaczenie.
 • Co znaczy Zatorskie Księstwo Definicja kasztelania należało do ziemi krakowskiej ( Małopolska); odstąpione w 1177 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego za poparcie w staraniach o tron krakowski Mieszkowi co znaczy.
 • Co znaczy 1925 Konkordat Definicja pomiędzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską 10 II 1925 i uregulował stosunki pomiędzy władzą świecką a Kościołem katolickim, w tym między innymi: uzależniał nominacje krzyżówka.
 • Co znaczy Kajetan Koźmian Definicja dziennikarz, pisarz, działacz polityczny; w momencie stworzenia kościuszkowskiego sekretarz Komisji Porządkowej, w czasach Księstwa Warszawskiego referendarz i sekretarz co to jest.
 • Co znaczy Jan Kiliński Definicja z przywódców stworzenia kościuszkowskiego, szewc warszawski; aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do wybuchu stworzenia w stolicy, a w momencie walk 17-18 IV 1794 słownik.
 • Co znaczy KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ Definicja inicjatywy Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu; w XI 1918 został ujawniony wobec władz niemieckich; w skład wchodzili: S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński czym jest.
 • Co znaczy Narodowy Kościół Definicja organizacji Kościoła w Polsce w oderwaniu od Rzymu, na wzór kościoła anglikańskiego; projekt zrodził się pośród kalwinów ( Jan Łaski) za panowania Zygmunta II Augusta, a co oznacza.
 • Co znaczy Sprzeczności Poszukiwaczy Klub Definicja dyskusyjny; powstał z inicjatywy A. Michnika w 1962 jako Międzyszkolny Klub Dyskusyjny pod opieką ZMS; grupował uczniów warszawskich szkół średnich; rozwijał polityczne tłumaczenie.
 • Co znaczy KORPUSY POLSKIE W ROSJI Definicja formacje wojskowe tworzone w Rosji w l. 1917-1918 pod patronatem Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpolu): I Korpus Polski, formowany od VIII 1917 na przykłady.
 • Co znaczy Katyń Definicja Smoleńska, gdzie w IV-V 1940 NKWD wymordowało (na rozkaz J. W. Stalina z 5 III 1940) polskich jeńców wojennych, oficerów z obozu w Kozielsku; pozostałych oficerów WP definicja.
 • Co znaczy Warszawskie Księstwo Definicja powstało na mocy traktatu w Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego, bez okręgu białostockiego oddanego Rosji poprzez cesarza Napoleona I i bez Gdańska, który został encyklopedia.
 • Co znaczy Odnowiciel I Kazimierz Definicja Mieszka II i Rychezy, w wieku 10 lat oddany poprzez rodziców do klasztoru, po śmierci ojca w 1034 wypędzony z państwie poprzez możnowładców; władzę zdobył dzięki pomocy jak działa.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja KAZIMIERZ I ODNOWICIEL co znaczy KSIĘSTWO WARSZAWSKIE krzyżówka KATYŃ co to jest KORPUSY POLSKIE W ROSJI słownik KLUB POSZUKIWACZY SPRZECZNOŚCI czym jest. znaczenie.

Co to jest KEDYW co znaczy KOMITET NARODOWY krzyżówka KONFEDERACJA ZBROJNA co to wyjaśnienie.