stojałowski stanław sejm co to znaczy

Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie, Sarmacka Kultura, Sejm Pacyfikacyjny

Definicje historyczne na S

 • Co znaczy Służba Definicja STAN co to jest.
 • Co znaczy Ekstraordynaryjny Sejm Definicja SEJM WALNY definicja.
 • Co znaczy Senior Definicja PRINCEPS co znaczy.
 • Co znaczy Podwydziałowe Szkoły Definicja SZKOŁY WYDZIAŁOWE słownik.
 • Co znaczy Sp Definicja zobacz STRONNICTWO PRACY znaczenie.
 • Co znaczy Senatorowie Definicja SEJM WALNY czym jest.
 • Co znaczy Sdp Definicja zobacz STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH co to jest.
 • Co znaczy Zagrodowa Szlachta Definicja SZLACHTA definicja.
 • Co znaczy Górnicza Akademiczno Szkoła Definicja szkoła techniczna; powstała w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; szkoliła fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; po przeniesieniu do Warszawy w 1826 skończyła co znaczy.
 • Co znaczy Starcza Definicja OPOLE słownik.
 • Co znaczy Stolnik Definicja pierwotnie odpowiadał za stół władcy; od XVI w. honorowy urzędnik ziemski znaczenie.
 • Co znaczy STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW NA POLU ROZWOJU ŻEGLUGI Definicja LIGA MORSKA I KOLONIALNA czym jest.
 • Co znaczy Marszałkowska Straż Definicja MARSZAŁEK Ogromny co to jest.
 • Co znaczy Sympla Definicja SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Co znaczy Demokracji Polskiej Stronnictwo Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co znaczy.
 • Co znaczy Wacław Sierpiński Definicja z najwybitniejszych matematyków polskich; prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego i członek PAN; zasłynął dzięki licznym pracom z teorii mnogości, teorii liczb i słownik.
 • Co znaczy Szaniec Definicja ZWIˇZEK JASZCZURCZY znaczenie.
 • Co znaczy Swarożyc Definicja POGAŃSTWO czym jest.
 • Co znaczy Nowela Sierpniowa Definicja zobacz NOWELA SIERPNIOWA co to jest.
 • Co znaczy Maria Curie Skłodowska Definicja CURIE-SKŁODOWSKA MARIA definicja.
 • Co znaczy Synod Definicja zjazd duchowieństwa diecezji albo prowincji, na którym wydawano przepisy prawne (statuty synodalne) w wewnętrznych kwestiach Kościoła co znaczy.
 • Co znaczy Sks Definicja STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI słownik.
 • Co znaczy Sl Definicja STRONNICTWO LUDOWE znaczenie.
 • Co znaczy Szaber Definicja ZIEMIE ODZYSKANE czym jest.
 • Co znaczy Szczerbiec Definicja miecz koronacyjny królów polskich od 1320, pochodzący z XII/XIII w.; wg legendy miecz Bolesława Chrobrego co to jest.
 • Co znaczy Sdkpil Definicja zobacz SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY definicja.
 • Co znaczy SEJM W II RP Definicja zobacz PARLAMENT W II RP co znaczy.
 • Co znaczy Spr Definicja zobacz STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ słownik.
 • Co znaczy Stanisław Staszic Definicja działacz polityczny, socjalny i oświatowy, poeta, tłumacz; pochodził z rodz. mieszczańskiej; przyjął święcenia kapłańskie, ale nie wypełniał obowiązków kapłańskich znaczenie.
 • Co znaczy Narodowej Niezawisłości Stronnictwo Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE czym jest.
 • Co znaczy Wojewodziński Sˇd Definicja SˇD ZIEMSKI co to jest.
 • Co znaczy Sanacja Definicja sanatio - uzdrowienie) - popularna nazwa obozu rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia stosunków w definicja.
 • Co znaczy Pasza Sadyk Definicja zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ co znaczy.
 • Co znaczy Sicz Definicja obwarowany obóz Kozaków zaporoskich; kilkakrotnie przenoszony na różne wyspy na Dnieprze ostatecznie pozostał w pobliżu Nikopola (zniszczony poprzez Rosjan w 1775 słownik.
 • Co znaczy Ślęża Definicja SOBÓTKA znaczenie.
 • Co znaczy Wolność Ludowi Socjaliści Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH czym jest.
 • Co znaczy Bezpieczeństwa Służba Definicja BEZPIEKA co to jest.
 • Co znaczy Jakub Szela Definicja gospodarz ze wsi Smarzowa; reprezentował chłopów w procesach ze szlachtą; w momencie rabacji galicyjskiej lider oddziałów chłopskich, które napadały na dwory szlacheckie definicja.
 • Co znaczy Zygmunt Jan Skrzynecki Definicja generał; walczył w kampaniach napoleońskich; w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grochowem; jako naczelny wódz niezdecydowany i chwiejny co znaczy.
 • Co znaczy Szelężne Definicja SKARB KRÓLEWSKI słownik.
 • Co znaczy Siemowit Definicja IX w. -) - syn Piasta i Rzepichy, pierwszy znany z imienia król Polan znaczenie.
 • Co znaczy Skauting Definicja ZWIˇZEK HARCERSTWA POLSKIEGO czym jest.
 • Co znaczy Elekcyjny Sejm Definicja reguły we wsi Wola pod Warszawą; wysłuchiwano na nim posłów przedstawiających kandydatów na króla, układano pacta conventa i wybierano nowego elekta, który po koronacji co to jest.
 • Co znaczy Jakub Sobieski Definicja polityk, podróżnik, pamiętnikarz; tata Jana III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik wyprawy moskiewskiej w 1617 i bitwy pod Chocimiem; marszałek definicja.
 • Co znaczy SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE co znaczy.
 • Co znaczy SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA POLESIE Definicja KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939; KLEEBERG FRANCISZEK słownik.
 • Co znaczy Papieskie Sˇdy Definicja Mechanizmy POLSKO-KRZYŻACKIE znaczenie.
 • Co znaczy Ordynaryjny Sejm Definicja SEJM WALNY czym jest.
 • Co znaczy Konwokacyjny Sejm Definicja się w czasie bezkrólewia pod laską konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii przeszedł sejm z 1764 obradujący pod przewodnictwem Adama Kazimierza co to jest.
 • Co znaczy Szymon Starowolski Definicja historyk, kaznodzieja; znany jako erudyta i historyk; autor: zbiorów kazań (Arka Testamentu), encyklopedycznych słowników polskich pisarzy, mówców i mecenasów (między definicja.
 • Co znaczy Siczowcy Definicja SICZ; KOZACY co znaczy.
 • Co znaczy Niema Sesja Definicja GRODNO słownik.
 • Co znaczy SENAT W II RP Definicja zobacz PARLAMENT W II RP znaczenie.
 • Co znaczy Ziemski Sejmik Definicja SEJMIK czym jest.
 • Co znaczy Skamander Definicja która uformowała się w l. 1916-1919, wokół czasopisma Pro Arte et Studio i warszawskiej kawiarni Pod Pikadorem ; organem prasowym tej ekipy było czasopismo Skamander co to jest.
 • Co znaczy Wolność Sl Definicja STRONNICTWO LUDOWE WOLNOŚĆ definicja.
 • Co znaczy SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH (SZSP) Definicja młodzieżowa utworzona z połączenia ZSP, uczelnianych kół ZMW, ZMS; działała pod patronatem PZPR; prowadziła działalność na wyższych uczeniach w l. 1973-1982 co znaczy.
 • Co znaczy Sokołów Definicja bitwa 1 V 1848 w czasie stworzenia wielkopolskiego; zwycięstwo L. Mierosławskiego nad armią pruską słownik.
 • Co znaczy Narodowy Sobór Definicja KOŚCIÓŁ NARODOWY znaczenie.
 • Co znaczy Jan Sobieski Definicja JAN III SOBIESKI czym jest.
 • Co znaczy 80 Solidarność Definicja powstał w 1990 z inicjatywy działaczy związkowych przeciwnych porozumieniu Okrągłego Stołu i dominacji L. Wałęsy; S. 80 uznała za najważniejszy cel obronę interesów co to jest.
 • Co znaczy Walczˇca Solidarność Definicja opozycyjna; powstała w okresie stanu wojennego we Wrocławiu (1982); głosiła program niepodległościowy; w 1990 przekształciła się w Partię Wolności; na czele K definicja.
 • Co znaczy Józef Sowiński Definicja generał; uczestnik stworzenia kościuszkowskiego 1794; od 1811 walczył w armii Księstwa Warszawskiego; w kampanii 1812 stracił nogę; w trakcie stworzenia listopadowego co znaczy.
 • Co znaczy Toruńska Sprawa Definicja KONTRREFORMACJA słownik.
 • Co znaczy SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI Definicja powstała w Warszawie w 1808 jako Szkoła Prawa; od 1811 używała nazwy Szkoła Prawa i Administracji; edukacja w niej trwała 3 lata; w 1816 przekształcona w Wydział Prawa i znaczenie.
 • Co znaczy Stany Definicja okresie feudalizmu, formowane na zasadzie dziedziczności, wyróżniające się odrębną pozycją prawną; były to: duchowieństwo, rycerstwo ( szlachta), mieszczaństwo i chłopi czym jest.
 • Co znaczy Eugeniusz Władysław Sikorski Definicja polityk, generał, inż. budownictwa wodnego; współtwórca i członek władza Związku Walki Czynnej, TKSSN i NKN; w momencie wojny polsko-radzieckiej 1920 dowódca Ekipy co to jest.
 • Co znaczy Pospolity Skarb Definicja SKARB KRÓLEWSKI definicja.
 • Co znaczy Senat Definicja SEJM WALNY co znaczy.
 • Co znaczy Szczecin Definicja rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą słownik.
 • Co znaczy Inflanckiego Zakonu Sekularyzacja Definicja INFLANTY; ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH znaczenie.
 • Co znaczy Nadworny Skarb Definicja SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Co znaczy Albin Siwak Definicja robotnik, działacz komunistyczny; członek PZPR od 1962; od VII 1981 do 1990 członek KC, a od VII 1981 do VII 1986 członek Biura Politycznego KC PZPR; przedstawiciel tak co to jest.
 • Co znaczy Krzyżackiego Zakonu Sekularyzacja Definicja przekształcenie w 1525 Prus Zakonnych w świeckie lenno ( Prusy Książęce) po przejściu ostatniego mistrza Zakonu Albrechta Hohenzollerna na luteranizm definicja.
 • Co znaczy Morza Strażnicy Definicja FLOTA KAPERSKA co znaczy.
 • Co znaczy Chłopskie Stronnictwo Definicja RUCH LUDOWY; POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE słownik.
 • Co znaczy Synagoga Definicja inaczej bóżnica; świątynia żydowska, również siedziba kahału znaczenie.
 • Co znaczy Studzianki Definicja WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA czym jest.
 • Co znaczy Sp Pracy Stronnictwo Definicja utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków co to jest.
 • Co znaczy Główna Szkoła Definicja Warszawie; powstała w 1862 z inicjatywy Z. Wielopolskiego; składała się z czterech wydziałów: Lekarskiego, Fizyko-Matematycznego, Prawnego, Filologiczno-Historycznego definicja.
 • Co znaczy Piotr Ściegienny Definicja ksiądz, nauczyciel ludowy, działacz rewolucyjno-demokratyczny; utrzymywał kontakty z Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; około 1838 założył na terenie swego probostwa w co znaczy.
 • Co znaczy Łaskiego Statut Definicja Królestwa Polskiego zebrany około 1506 na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter oficjalnego statutu norm prawnych po jego zatwierdzeniu poprzez słownik.
 • Co znaczy Ślężanie Definicja ŚLˇSK znaczenie.
 • Co znaczy Światowid Definicja POGAŃSTWO czym jest.
 • Co znaczy Szsp Definicja zobacz SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH co to jest.
 • Co znaczy Wydziałowe Szkoły Definicja utworzone poprzez Komisję Nauki Narodowej (powstały 74 szkoły średnie: 10 wydziałowych i 64 podwydziałowych), które wdrażały nowy program opracowany poprzez Komisję; w definicja.
 • Co znaczy Generalne Sejmiki Definicja SEJMIK co znaczy.
 • Co znaczy Podziemnej Polski Studium Definicja INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO słownik.
 • Co znaczy Jan Śniadecki Definicja astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa znaczenie.
 • Co znaczy Ustawodawczy Sejm Definicja organ ustawodawczy działający II 1919 - XI 1922; wybory do niego na podstawie dekretu z 28 XI 1918 przeprowadzono 26 I 1919 na podstawie 5-przymiotnikowego prawa czym jest.
 • Co znaczy Solidarność Definicja Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ; centrala związkowa; ruch polityczny i socjalny wyrosły z protestów robotniczych od poł. lat osiemdziesiątych, a przede co to jest.
 • Co znaczy Schönbrunn Definicja pokój - zawarty 14 X 1809 poprzez cesarzy Napoleona I i Franciszka I Habsburga; Austria między innymi zrzekała się na rzecz Księstwa Warszawskiego ziem III zaboru definicja.
 • Co znaczy Sˇdy Definicja inaczej zwany Asesorią; przewodniczył mu kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po powołaniu Trybunału Koronnego w XVI w. rozstrzygał sprawy co znaczy.
 • Co znaczy Stróża Definicja w okresie państwa pierwszych Piastów wymóg stróżowania w grodach i strażnicach; potem zamienia się na daninę w zbożu, również nazywaną stróżą słownik.
 • Co znaczy Posesjonacka Szlachta Definicja SZLACHTA znaczenie.
 • Co znaczy Patrymonialne Sˇdownictwo Definicja SˇD DOMINIALNY czym jest.
 • Co znaczy Siemomysł Definicja X w.) - tata Mieszka I, książę Polan; zbudował podstawy państwa plemiennego w Wielkopolsce co to jest.
 • Co znaczy Maria Stanisław Szeptycki Definicja generał; dowódca II Brygady Legionów Polskich; w 1918 szef sztabu WP; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej; w 1923 minister spraw wojskowych; po zamachu majowym definicja.
 • Co znaczy Mikołaj Szarzyński Sęp Definicja 1581) - pisarz, humanista; znany jako autor utworów lirycznych (większa część jego dorobku zaginęła) zebranych w zbiorze Rytmy abo Wiersze polskie (1568-1581); w jego co znaczy.
 • Co znaczy Koronacyjny Sejm Definicja odbywał się w Krakowie; w czasie jego trwania koronowano króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i generalnym potwierdzeniu praw Rzeczypospolitej słownik.
 • Co znaczy Władysław Siciński Definicja stolnik upicki, poseł na sejm 1652; jako pierwszy za namową Janusza Radziwiłła sprzeciwił się prolongacie sejmu zapoczątkowując praktykę liberum veto w parlamentaryzmie znaczenie.
 • Co znaczy Zygmunt Sierakowski Definicja działacz polityczny; założył sekretne kółka oficerskie w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; związany z lewicą obozu Czerwonych; w momencie stworzenia czym jest.
 • Co znaczy SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIˇZKU Definicja zobacz CENTRALNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co to jest.
 • Co znaczy Egzekucyjne Sejmy Definicja RUCH EGZEKUCYJNY definicja.
 • Co znaczy Semigalia Definicja INFLANTY co znaczy.
 • Co znaczy Socynianie Definicja BRACIA POLSCY słownik.
 • Co znaczy Franciszek Smolka Definicja prawnik, polityk galicyjski; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; w l. 1848-1849 wiceprezydent i prezydent parlamentu w Wiedniu; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego; w l znaczenie.
 • Co znaczy Sejmujˇcy Stan Definicja SEJM WALNY czym jest.
 • Co znaczy Melsztyna Z Spytek Definicja około 1398-1439) - lider husytyzmu polskiego; w 1439 stanął na czele konfederacji korczyńskiej; zginął w bitwie pod Grotnikami co to jest.
 • Co znaczy Starobielsk Definicja Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani definicja.
 • Co znaczy Stacja Definicja POSŁUGI; STAN co znaczy.
 • Co znaczy Batory Stefan Definicja 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków słownik.
 • Co znaczy Św Stanisław Definicja biskup krakowski; ((około 1079 związał się z opozycją przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, co najprawdopodobniej było powodem męczeńskiej śmierci biskupa - jej okoliczności znaczenie.
 • Co znaczy STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D) Definicja Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w czym jest.
 • Co znaczy Neapolitańskie Sumy Definicja udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii Filipowi II z pieniędzy wywiezionych z Polski; pożyczka ta nigdy nie została zwrócona, a późniejsze starania Polski o jej co to jest.
 • Co znaczy Stoczek Definicja II 1831 w czasie stworzenia listopadowego; zwycięstwo kawalerii polskiej pod dowództwem gen. J. Dwernickiego nad dywizją rosyjską dowodzoną poprzez gen. F. Gejsmara definicja.
 • Co znaczy STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Co znaczy Bursztynowy Szlak Definicja BURSZTYNOWY SZLAK słownik.
 • Co znaczy Narodowego Zrywu Stronnictwo Definicja STRONNICTWO PRACY znaczenie.
 • Co znaczy Wisława Szymborska Definicja pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1998; związana poprzez całe życie z Krakowem, gdzie w l. 1953-1968 była członkiem zespołu tygodnika Życie Literackie czym jest.
 • Co znaczy Ślˇsk Definicja historyczna leżąca nad górną i środkową Odrą; w okresie kształtowania się państwowości polskiej zamieszkany poprzez liczne plemiona: Ślężan, Bobrzan, Dziadoszan, Opolan co to jest.
 • Co znaczy Adam Sapieha Definicja książę, polityk galicyjski; poseł do Sejmu Krajowego 1861-1864, 1868-1872; lider Białych w Galicji; przeciwnik stańczyków; od 1875 prezes Galicyjskiego Towarzystwa definicja.
 • Co znaczy Świętopietrze Definicja stawka na rzecz papiestwa, świadczona poprzez Polskę od X/XI w.; początkowo składana poprzez panującego, od XII w. podatek płacony poprzez całą ludność; było co znaczy.
 • Co znaczy Sb Definicja zobacz BEZPIEKA słownik.
 • Co znaczy Wysockiego Sprzysiężenie Definicja organizacja; powstała w XII 1828 w Szkole Podchorążych Piechoty; na czele ppor. P. Wysocki; w 1830 przyłączyli się do niej działacze cywilni; nie posiadała znaczenie.
 • Co znaczy Konrad Swinarski Definicja reżyser teatralny; jeden z najwybitniejszych twórców powojennego teatru polskiego; w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zasłynął inscenizacjami dramatów czym jest.
 • Co znaczy Arnold Szyfman Definicja reżyser; wieloletni dyrektor Teatru Polskiego (1913-1957) i Teatru Wielkiego w Warszawie; znany z inscenizacji klasycznych sztuk polskich (między innymi Irydion Z co to jest.
 • Co znaczy STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ (SPR) Definicja konserwatywne; powstało w 1904 w Królestwie Polskim; skupiało zwolenników polityki ugody wobec caratu; jego posłowie wchodzili w skład Koła Polskiego w Dumie; w momencie definicja.
 • Co znaczy Jan Ignacy Skorupka Definicja ksiądz, kapelan Wojska Polskiego; do 1918 pracował na terenie Rosji; w 1918 wrócił do Polski; od 1920 kapelan w Warszawie, prefekt szkół warszawskich; ochotnik w wojnie co znaczy.
 • Co znaczy Słowianie Definicja indoeuropejska ( Prasłowianie), która wskutek udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę Środkową (do Łaby) i południową (prawie całe Bałkany) i słownik.
 • Co znaczy Wit Stwosz Definicja około 1447-1533) - rzeźbiarz działający w l. 1477-1496 w Krakowie; jego najwybitniejszym dziełem jest wykonany w l. 1477-1489 na zamówienie porady miejskiej ołtarz znaczenie.
 • Co znaczy SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP Definicja powstała w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego; utworzona poprzez działaczy II Proletariatu i ZRP niezadowolonych z niepodległościowego programu PPS czym jest.
 • Co znaczy Polskiego Ludu Stowarzyszenie Definicja organizacja niepodległościowa; założona w Galicji w II 1835 poprzez emisariuszy Młodej Polski; głosiła hasła walki o niepodległą, demokratyczną Polskę; postulowała co to jest.
 • Co znaczy Niemy Sejm Definicja obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się definicja.
 • Co znaczy Spisz Definicja kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako co znaczy.
 • Co znaczy Smoleńsk Definicja w czasie wojen polsko-rosyjskich, doszło do oblężenia w twierdzy Smoleńsk poprzez 25-tys. armię rosyjską pod dowództwem Michała Szeina załogi polskiej liczącej 2600 słownik.
 • Co znaczy Szarak Definicja pogardliwe ustalenie drobnej szlachty ( zaściankowej i gołoty) w Rzeczypospolitej znaczenie.
 • Co znaczy Karol Świerczewski Definicja 1897-1947) - działacz ruchu robotniczego, generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji, gdzie w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; zajmował tam różne stanowiska czym jest.
 • Co znaczy Prl Sejm Definicja władzy wprowadzony na mocy konstytucji PRL z 22 VII 1952; wybierany w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim raz na 4 lata; czynne prawo wyborcze miały co to jest.
 • Co znaczy Leszczyński Stanisław Definicja 1699 wojewoda poznański, w l. 1704-1709 i 1733-1736 władca Polski; pochodził z wielkopolskiej rodziny magnackiej; w momencie wojny północnej (III) w 1704 stanął u boku definicja.
 • Co znaczy Sejmik Definicja danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i co znaczy.
 • Co znaczy Szeregi Szare Definicja kryptonim ZHP; działalność organizacji rozciągała się na region całej okupowanej w czasie II wojny światowej Polski; współpracowano ściśle z Komendą Kluczową ZWZ/AK i słownik.
 • Co znaczy STAN WOJENNY W PRL Definicja na mocy Dekretu Porady Państwa w nocy z 12 na 13 XII 1981; w państwie pełnię władzy przejęła Wojskowa Porada Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stał gen. W znaczenie.
 • Co znaczy Sd Demokratyczne Stronnictwo Definicja utworzona 15-16 IV 1939 z inspiracji klubów demokratycznych; Stanęła na stanowisku obrony demokracji parlamentarnej; w momencie okupacji działała w konspiracji pod czym jest.
 • Co znaczy Zagonowa Szlachta Definicja SZLACHTA co to jest.
 • Co znaczy STATUT ORGANICZNY WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO Definicja SEJM ŚLˇSKI definicja.
 • Co znaczy Socjalne Chrześcijańsko Stronnictwo Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA co znaczy.
 • Co znaczy Szlachta Definicja Geschlecht) - stan ukształtowany w XIV w. z rycerstwa, o uprzywilejowanej pozycji, która została jeszcze rozszerzona wskutek uzyskania w XIV-XV w. przywilejów słownik.
 • Co znaczy Polskiego Królestwa Socjaldemokracja Definicja SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY znaczenie.
 • Co znaczy Stolice Definicja średniowieczu nie było jednej stolicy, funkcje te spełniała aktualna siedziba księcia, dopiero potem już na stałe Kraków i Warszawa; były to: 1) Ostrów Lednicki, wyspa czym jest.
 • Co znaczy Kajetan Sołtyk Definicja 1759 biskup krakowski; przeciwnik Czartoryskich i Poniatowskich i reform proponowanych poprzez Familię; na sejmie 1767 roku, za opór przeciwko uchwaleniu praw co to jest.
 • Co znaczy Lwowskie Śluby Definicja złożonego we Lwowie 1 IV 1656 poprzez Jana Kazimierza Wazę w czasie wojen polsko-szwedzkich w XVII w., gdzie za udział chłopów w walkach z najazdem szwedzkim definicja.
 • Co znaczy Starostwo Definicja zarządzany poprzez starostę; mogło obejmować 3 rodzaje terytorium: 1) całą prowincję (Wielkopolska, Ruś Czerwona i Podole); 2) ziemię; 3) królewszczyzny na danym co znaczy.
 • Co znaczy Franz Stadion Definicja polityk austriacki; gubernator Galicji w l. 1847-1848; 22 IV 1848 ogłosił patent cesarski o uwłaszczeniu chłopów; minister spraw wewnętrznych w Austrii w l. 1848-1849 słownik.
 • Co znaczy Bajońskie Sumy Definicja szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w znaczenie.
 • Co znaczy Szos Definicja SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Co znaczy Karnkowskiego Statuty Definicja nazwiska biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego; były to ustalenia sejmu z 1570 oddające władzę zwierzchnią nad żeglugą bałtycką, wbrew oporowi Gdańska, w ręce co to jest.
 • Co znaczy Leon Schiller Definicja reżyser teatralny; karierę rozpoczął w okresie dwudziestolecia międzywojennego; znany z monumentalnych inscenizacji klasycznych polskich dramatów (Dziady A. Mickiewicza definicja.
 • Co znaczy Wojewódzki Sejmik Definicja SEJMIK co znaczy.
 • Co znaczy Sentymentalizm Definicja klasycyzmu kluczowy prąd polskiego oświecenia; charakteryzował się podkreślaniem przeżyć wewnętrznych i odwołaniem do prostoty i natury; charakterystyczny raczej dla słownik.
 • Co znaczy Sd Definicja zobacz STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE znaczenie.
 • Co znaczy Warszawskiego Księstwa Sejm Definicja konstytucji Księstwa Warszawskiego; miał być zwoływany poprzez księcia co 2 lata na 2 tygodnie; nie posiadał inicjatywy ustawodawczej; zebrał się w 1809 i 1811 czym jest.
 • Co znaczy Rezydenci Senatorowie Definicja SEJM WALNY co to jest.
 • Co znaczy Wileński Sejm Definicja organ ustawodawczy powołany dla obszaru tak zwany Litwy Środkowej; istniał I-III 1922; 22 II 1922 podjął uchwałę o włączeniu Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej definicja.
 • Co znaczy Nestor Kazimierz Sapieha Definicja 1754-1798) - marszałek konfederacji litewskiej na Sejmie Ogromnym; współuczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 Maja co znaczy.
 • Co znaczy Sobótka Definicja wzniesienie na pd. od Wrocławia, na którym od poł. I tysiąclecia do X/XI w. funkcjonował pogański ośrodek kultowy, zapoczątkowany najprawdopodobniej poprzez Celtów; jego słownik.
 • Co znaczy Spadochronowa Brygada Samodzielna Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE znaczenie.
 • Co znaczy Średnia Szlachta Definicja SZLACHTA czym jest.
 • Co znaczy Zaściankowa Szlachta Definicja SZLACHTA co to jest.
 • Co znaczy Jan Stapiński Definicja działacz ludowy; współzałożyciel SL; współpracował z B. i M. Wysłouchami; długoletni redaktor Przyjaciela Ludu ; poseł do sejmu galicyjskiego i wiedeńskiego; po definicja.
 • Co znaczy Sobibór Definicja zagłady w l. 1942-1943 ( obozy hitlerowskie); zginęło w nim ogółem około 250 tys. więźniów, z czego około 200 tys. Żydów ( holocaust), którzy 14 X 1943 podjęli nieudaną co znaczy.
 • Co znaczy Targ Stary Definicja podpisany 26 IX 1629 na 6 lat po wojnie polsko-szwedzkiej o Prusy Królewskie, Prusy Książęce i Inflanty; w rękach szwedzkich pozostały wszystkie porty inflanckie i słownik.
 • Co znaczy Wieś Sztumska Definicja przedłużony w 1635 na 26 lat rozejm ze Starego Targu podpisany poprzez Władysława IV Wazę pod naciskiem Francji; Szwedzi opuścili miasta i porty pruskie i zrzekli się znaczenie.
 • Co znaczy Samosierra Somossiera Definicja XI 1808; otworzyła cesarzowi Napoleonowi I drogę do Madrytu w wojnie przeciwko stworzeniu hiszpańskiemu; wyróżniła się w niej kawaleria polska, szczególnie brawurowa czym jest.
 • Co znaczy Paweł Stalmach Definicja dziennikarz, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim; uczestnik kongresu słowiańskiego w Pradze 1848; redaktor Tygodnika Cieszyńskiego (1848) i Gwiazdki Cieszyńskiej co to jest.
 • Co znaczy Praw Straż Definicja KONSTYTUCJA 3 MAJA definicja.
 • Co znaczy Szarytki Definicja ZAKONY co znaczy.
 • Co znaczy Jędrzej Śniadecki Definicja chemik, biolog, doktor, filozof; prof. chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego; zwolennik empiryzmu i materializmu; twórca polskiego słownictwa chemicznego i słownik.
 • Co znaczy Aleksander Świętochowski Definicja teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów znaczenie.
 • Co znaczy Jakub Świnka Definicja arcybiskup gnieźnieński; rzecznik zjednoczenia państwa polskiego i niezależności Kościoła w Polsce; w 1295 koronował w Gnieźnie Przemysła II, a w 1300 Wacława II; poparł czym jest.
 • Co znaczy Suplika Definicja supplex - błagalny) - prośby chłopskie składane królowi bądź jego urzędnikom zawierające skargi i żądania interwencji; w najwyższym stopniu znana jest tak zwany suplika co to jest.
 • Co znaczy Roman Szeptycki Definicja hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł definicja.
 • Co znaczy Walenty Stefański Definicja drukarz, księgarz, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; brał udział w stworzeniu listopadowym; ideolog i lider Związku Plebejuszy (1842); w 1848 członek Komitetu co znaczy.
 • Co znaczy Stanisław Skwarczyński Definicja generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w słownik.
 • Co znaczy Zenon Świętosławski Definicja działacz emigracyjny; członek spisku P. Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym i partyzantce J. Zaliwskiego; w momencie Wielkiej Emigracji początkowo związany z znaczenie.
 • Co znaczy STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH (SDP) Definicja zawodowa dziennikarzy; powstała w 1951; w l. 1980-1981 popierała NSZZ Solidarność ; w okresie stanu wojennego zdelegalizowana; w 1989 reaktywowana; organ prasowy Prasa czym jest.
 • Co znaczy Jan Seklucjan Definicja 1578) - kaznodzieja luterański; oskarżony w Rzeczypospolitej o herezję schronił się u Albrechta Hohenzollerna w Królewcu; autor pierwszego polskiego katechizmu co to jest.
 • Co znaczy Polski Zwycięstwu Służba Definicja organizacja polityczno-wojskowa; powstała w Warszawie 27 IX 1939, inicjatorem był gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski; szefem sztabu był płk S. Rowecki, a komisarzem definicja.
 • Co znaczy Józef Szafranek Definicja ksiądz, działacz narodowy na Śląsku; od 1840 proboszcz w Bytomiu; współzałożyciel Dziennika Górnoszląskiego ; w l. 1848-1851 poseł do sejmu pruskiego; żądał wprowadzenia co znaczy.
 • Co znaczy Sieciech Definicja możnowładca małopolski z rodu Starżów, wojewoda; jeden z przywódców buntu przeciw Bolesławowi Śmiałemu w 1079; wielkorządca za panowania Władysława Hermana; zmuszony do słownik.
 • Co znaczy Stefan Starzyński Definicja prezydent Warszawy w l. 1934-1939; zasłynął jako cywilny komisarz obrony stolicy w momencie kampanii wrześniowej; niezmordowanie nawoływał warszawiaków do obrony miasta znaczenie.
 • Co znaczy Szczekociny Definicja VI 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko na czele 15-tys. armii, pragnąc powstrzymać połączenie korpusu rosyjskiego Denisowa z wojskami czym jest.
 • Co znaczy Chłopskie Strajki Definicja strajki w Galicji nastąpiły w l. 1902-1903 jako forma walki o zmianę kurialnego mechanizmu wyborczego; 1905-1907 strajki robotników rolnych i chłopów w Królestwie co to jest.
 • Co znaczy Władysław Strzemiński Definicja malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w definicja.
 • Co znaczy Piotrkowskie Wiślicko Statuty Definicja prawnych (raczej karnych i procesowych) wydanych poprzez Kazimierza Wielkiego w 1347 w Wiślicy dla Małopolski i w 1348 w Piotrkowie Trybunalskim dla Wielkopolski; ten co znaczy.
 • Co znaczy Rozbiorowe Sejmy Definicja I rozbiorze Polski na żądanie mocarstw zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów Tadeusza Reytana i Samuela Korsaka konwencja rozbiorowa została słownik.
 • Co znaczy Pax Stowarzyszenie Definicja grupująca inteligencję katolicką uznającą potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z inicjatywy B. Piaseckiego w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro ; w znaczenie.
 • Co znaczy SZKOŁA WOJSKOWA W CUNEO Definicja inicjatywy emigrantów polskich za zgodą władz włoskich w X 1861; początkowo działała w Genui; organizatorem i dyrektorem był L. Mierosławski; rozwiązana w VII 1862 pod czym jest.
 • Co znaczy Marian Spychalski Definicja działacz komunistyczny, oficer; przed wybuchem II wojny światowej pracował jako architekt; członek KPP od 1931; w momencie okupacji członek PPR (1945-1948 członek Biura co to jest.
 • Co znaczy STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D) Definicja Wszechpolakami (od organu prasowego); partia narodowa; powstała w 1897 w Królestwie Polskim z inicjatywy działaczy Ligi Narodowej; od 1905 partia legalna; w 1904 definicja.
 • Co znaczy Kazimierz Maciej Sarbiewski Definicja pisarz i teoretyk literatury, kaznodzieja; jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV Wazy; w czasie pobytu w Rzymie uwieńczony poprzez papieża Urbana VIII laurem co znaczy.
 • Co znaczy Walery Sławek Definicja 1879-1939) - działacz polityczny, pułkownik; od 1900 w PPS (1902-1905 członek Centralnego Komitetu Robotniczego), jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS; od 1906 słownik.
 • Co znaczy Polskiego Królestwa Sejm Definicja konstytucji Królestwa Polskiego; miał być zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował w 1818, 1820, 1825, 1830; wbrew konstytucji nie zatwierdzał nigdy budżetu znaczenie.
 • Co znaczy Socrealizm Definicja realizmem socjalistycznym; kierunek w literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie uznawał potrzebę twórczości odzwierciedlającej interesy proletariatu czym jest.
 • Co znaczy Kazimierz Świtalski Definicja polityk; przed 1914 członek między innymi Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich; od XII 1918 w Adiutanturze Generalnej co to jest.
 • Co znaczy Starosta Definicja zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych definicja.
 • Co znaczy Główne Szkoły Definicja Komisji Nauki Narodowej status szkoły głównej dostała Akademia Krakowska (Szkoła Kluczowa Koronna) i Akademia Wileńska (Szkoła Kluczowa Litewska), które zreformowali co znaczy.
 • Co znaczy Szczebrzeszyn Definicja zawiązana 23 XI 1672 poprzez malkontentów na czele z hetmanem Janem Sobieskim przeciwko zwolennikom Michała Korybuta Wiśniowieckiego skupionym w konfederacji gołąbskiej słownik.
 • Co znaczy Piotr Skarga Definicja kaznodzieja, działacz kontrreformacyjny; pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po studiach w Akademii Krakowskiej wychowawca Jana Tęczyńskiego; po znaczenie.
 • Co znaczy SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI Definicja konferencji tak zwany Wielkiej Trójki, a więc szefów 3 ogromnych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej: Stanów Zjednoczonych (F. D. Roosevelt, w Poczdamie H. Truman), ZSRR czym jest.
 • Co znaczy Florian Siwicki Definicja generał; od 1943 w Armii Polskiej w ZSRR; w l. 1973-1983 szef sztabu generalnego; od 1983 do 1990 minister obrony narodowej; członek PPR do 1948, a następnie PZPR; od co to jest.
 • Co znaczy Narodowe Demokratyczno Stronnictwo Definicja STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE definicja.
 • Co znaczy Bolesław Świdrygiełło Definicja najmłodszy brat Władysława Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z Polską, co co znaczy.
 • Co znaczy Królewski Skarb Definicja wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego słownik.
 • Co znaczy Walny Sejm Definicja panowania Jana Olbrachta; Składał się z tak zwany trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby poselskiej; początkowo zbierał się nieregularnie, później władca był znaczenie.
 • Co znaczy Słuck Definicja zawiązana w 1767 dla obrony praw dysydentów (konfederacja w Toruniu) przeciwko dążeniom centralizacyjnym Familii; popierana poprzez Danię, Rosję i Prusy sprowokowała czym jest.
 • Co znaczy 1828 Sejmowy Sˇd Definicja konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem co to jest.
 • Co znaczy SEJM KRAJOWY W GALICJI Definicja autonomicznej Galicji; istniał w l. 1861-1914; obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 wybieranych w systemie definicja.
 • Co znaczy Sołtys Definicja Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat co znaczy.
 • Co znaczy Strajk Definicja pracy poprzez pracowników najemnych, na przykład robotników rolnych, przemysłowych, chłopów; celem jest obrona interesów ekonomicznych albo politycznych; wyróżnia się słownik.
 • Co znaczy Inkwizycyjne Sejmy Definicja panowania Zygmunta III Wazy, na którym władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił prośby dysydentów o powstrzymanie wystąpień przeciwko protestantom znaczenie.
 • Co znaczy Józef Szujski Definicja historyk, konserwatywny ideolog i polityk; od 1867 poseł do Sejmu Krajowego, a od 1879 sejmu wiedeńskiego; członek Polskiej Akademii Zdolności; od 1869 prof czym jest.
 • Co znaczy Salomea Definicja hrabiego Bergu, od 1115 żona Bolesława Krzywoustego, matka młodszych Bolesławowiczów ( Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza co to jest.
 • Co znaczy Mikołaj Sienicki Definicja działacz ruchu egzekucyjnego, poseł sejmowy; od 1550 poseł na następnych sejmach walnych, kilkakrotnie marszałek sejmu; należał do zgromadzenia braci polskich; świetny definicja.
 • Co znaczy Juliusz Słowacki Definicja pisarz, dramatopisarz; zaliczany do Trójcy wieszczów ; w 1831 pracował w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego; przebywał w Paryżu i Londynie jako jego kurier; pozostał co znaczy.
 • Co znaczy Poniatowski August Stanisław Definicja 1764-1795 władca Polski; pochodził ze średniej szlachty spowinowaconej dzięki małżeństwu jego ojca Stanisława Poniatowskiego z Konstancją z Czartoryskich z słownik.
 • Co znaczy Sokół Definicja gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie znaczenie.
 • Co znaczy Karol Szymanowski Definicja kompozytor; od 1905 członek Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, określanej jako ekipa Młodej Polski; w l. 1911-1914 mieszkał w Wiedniu, od 1919 na stałe w czym jest.
 • Co znaczy Kazimierz Sosnkowski Definicja generał, polityk; od 1904 członek PPS, dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator Związku Walki Czynnej; w l. 1914-1916 szef sztabu I Brygady Legionów co to jest.
 • Co znaczy Sl Ludowe Stronnictwo Definicja ludowego utworzona 15 III 1931 z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast , Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego; zjednoczenie definicja.
 • Co znaczy Bruno Schulz Definicja prozaik, krytyk literacki, absolwent: wydziału architektury Politechniki Lwowskiej i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu; uznanie przyniosły mu utwory: Sklepy co znaczy.
 • Co znaczy STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI (SKS) Definicja organizacje studenckie; powstały w l. 1977-1979 z inspiracji KOR i ROPCiO; impulsem była śmierć studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego S. Pyjasa; były przeciwwagą dla słownik.
 • Co znaczy Wacław Sieroszewski Definicja związany w młodości z ruchem socjalistycznym; w 1879 zesłany na Syberię, tam rozpoczął pracę literacką i badania etnograficzne (Dwanaście lat w państwie Jakutów - 1900 znaczenie.
 • Co znaczy Strzelec Definicja organizacji paramilitarnych w Galicji; w 1910 powstało w Krakowie z inicjatywy J. Piłsudskiego Towarzystwo Strzelec , a we Lwowie - Związek Strzelecki; kierowane były czym jest.
 • Co znaczy Dzielnicowy Sejm Definicja Niemiec 3-5 XII 1918; uczestniczyło w nim 1,1 tys. delegatów z Wielkopolski, Śląska, Prus Wschodnich, Pomorza Gdańskiego i z Berlina, Zagłębia Ruhry i Hamburga; wyłonił co to jest.
 • Co znaczy Ślˇski Sejm Definicja jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający definicja.
 • Co znaczy Stan Definicja wymóg utrzymywania dworu władcy, a również jego urzędników i posłańców w momencie podróży; zanikł w XIII i XIV w. jako wynik nadawania immunitetów ( Łęczyca, zjazd); 2 co znaczy.
 • Co znaczy Szkolne Strajki Definicja Polskim prowadzone w l. 1905-1911; rozpoczęły się w I 1905 strajkami młodzieży szkolnej i studentów w Warszawie; bojkot rosyjskich szkół i uniwersytetu był kluczową słownik.
 • Co znaczy Stanisław Sosabowski Definicja generał; w l. 1914-1918 w armii austriackiej; od 1918 w WP, min. w l. 1929-1937 wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej; w kampanii wrześniowej dowódca 21 Pułku Piechoty znaczenie.
 • Co znaczy Rycerska Szkoła Definicja poprzez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów; komendantem szkoły został Adam Kazimierz Czartoryski; 3-letnia nauka czym jest.
 • Co znaczy Wielki Sejm Definicja Sejmem Czteroletnim; zawiązany w 1788 pod laską konfederacji przeprowadził dzieło gruntownych reform Rzeczypospolitej zwieńczone uchwaleniem Konstytucji 3 Maja; jego co to jest.
 • Co znaczy STRONNICTWO LUDOWE (SL) WOLNOŚĆ Definicja w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad definicja.
 • Co znaczy Sandomierz Definicja zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej u boku Augusta II Wettina przeciwko popieranemu poprzez Szwedów Stanisławowi Leszczyńskiemu i w obronie suwerenności co znaczy.
 • Co znaczy Sławoj Felicjan Składkowski Definicja generał, polityk (z zawodu doktor); od 1905 w PPS, od 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW (dowódca w Zagłębiu Dąbrowskim); w l słownik.
 • Co znaczy Santok Definicja przy ujściu Noteci do Warty, przedmiot sporu terytorialnego z ekspansywną Brandenburgią; zajęty poprzez Brandenburgię w 1272, odzyskany poprzez Przemysła II w 1278 i znaczenie.
 • Co znaczy Henryk Sienkiewicz Definicja był współorganizatorem Kasy im. J. Mianowskiego; zaangażowany w działalność socjalną, między innymi w pomoc dla rodaków w zaborze pruskim walczącym z germanizacją; w czym jest.
 • Co znaczy Pacyfikacyjny Sejm Definicja kończący konflikt o tron Polski pomiędzy Augustem III Sasem i Stanisławem Leszczyńskim i jego zwolennikami; był jedynym nie zerwanym sejmem w momencie panowania Augusta co to jest.
 • Co znaczy Kultura Sarmacka Definicja uznawanych za przodków szlachty Sarmatów; Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku; charakteryzowała się z jednej strony cechami pozytywnymi definicja.
 • Co znaczy Pruskie Stany Definicja stanów (duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa) w kraju Zakonu Krzyżackiego, ukształtowana ostatecznie w 1440 jako Związek Pruski w okresie wzrastającej opozycji co znaczy.
 • Co znaczy Spa Definicja 5-16 VII 1920 krajów Ententy z Niemcami w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na nią premier W. Grabski w celu uzyskania pomocy w wojnie słownik.
 • Co znaczy Delegacyjny Sejm Definicja 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla znaczenie.
 • Co znaczy Stanisław Stojałowski Definicja ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka ; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił czym jest.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie, Sarmacka Kultura, Sejm Pacyfikacyjny, Sienkiewicz Henryk, Santok, Składkowski Felicjan Sławoj znaczenie.

Co to jest Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie wyjaśnienie.