stojałowski stanław sejm co to znaczy

PRZYKŁADY Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie, Sarmacka Kultura, Sejm

Definicje historyczne na S

 • Co znaczy Służba Definicja STAN co to jest.
 • Co znaczy Ekstraordynaryjny Sejm Definicja SEJM WALNY definicja.
 • Co znaczy Senior Definicja PRINCEPS co znaczy.
 • Co znaczy Podwydziałowe Szkoły Definicja SZKOŁY WYDZIAŁOWE słownik.
 • Co znaczy Sp Definicja zobacz STRONNICTWO PRACY znaczenie.
 • Co znaczy Senatorowie Definicja SEJM WALNY czym jest.
 • Co znaczy Sdp Definicja zobacz STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH co oznacza.
 • Co znaczy Zagrodowa Szlachta Definicja SZLACHTA krzyżówka.
 • Co znaczy Górnicza Akademiczno Szkoła Definicja szkoła techniczna; powstała w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; szkoliła fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; po przeniesieniu do Warszawy w 1826 skończyła najlepszy.
 • Co znaczy Starcza Definicja OPOLE przykłady.
 • Co znaczy Stolnik Definicja pierwotnie odpowiadał za stół władcy; od XVI w. honorowy urzędnik ziemski encyklopedia.
 • Co znaczy STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW NA POLU ROZWOJU ŻEGLUGI Definicja LIGA MORSKA I KOLONIALNA jak działa.
 • Co znaczy Marszałkowska Straż Definicja MARSZAŁEK Ogromny czy, jest.
 • Co znaczy Sympla Definicja SKARB KRÓLEWSKI pojęcie.
 • Co znaczy Demokracji Polskiej Stronnictwo Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wacław Sierpiński Definicja z najwybitniejszych matematyków polskich; prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego i członek PAN; zasłynął dzięki licznym pracom z teorii mnogości, teorii liczb i opis.
 • Co znaczy Szaniec Definicja ZWIĄZEK JASZCZURCZY informacje.
 • Co znaczy Swarożyc Definicja POGAŃSTWO co to jest.
 • Co znaczy Nowela Sierpniowa Definicja zobacz NOWELA SIERPNIOWA definicja.
 • Co znaczy Maria Curie Skłodowska Definicja CURIE-SKŁODOWSKA MARIA co znaczy.
 • Co znaczy Synod Definicja zjazd duchowieństwa diecezji albo prowincji, na którym wydawano przepisy prawne (statuty synodalne) w wewnętrznych kwestiach Kościoła słownik.
 • Co znaczy Sks Definicja STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI znaczenie.
 • Co znaczy Sl Definicja STRONNICTWO LUDOWE czym jest.
 • Co znaczy Szaber Definicja ZIEMIE ODZYSKANE co oznacza.
 • Co znaczy Szczerbiec Definicja miecz koronacyjny królów polskich od 1320, pochodzący z XII/XIII w.; wg legendy miecz Bolesława Chrobrego krzyżówka.
 • Co znaczy Sdkpil Definicja zobacz SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY najlepszy.
 • Co znaczy SEJM W II RP Definicja zobacz PARLAMENT W II RP przykłady.
 • Co znaczy Spr Definicja zobacz STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ encyklopedia.
 • Co znaczy Stanisław Staszic Definicja działacz polityczny, socjalny i oświatowy, poeta, tłumacz; pochodził z rodz. mieszczańskiej; przyjął święcenia kapłańskie, ale nie wypełniał obowiązków kapłańskich jak działa.
 • Co znaczy Narodowej Niezawisłości Stronnictwo Definicja PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE czy, jest.
 • Co znaczy Wojewodziński Sąd Definicja SĄD ZIEMSKI pojęcie.
 • Co znaczy Sanacja Definicja sanatio - uzdrowienie) - popularna nazwa obozu rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia stosunków w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Pasza Sadyk Definicja zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ opis.
 • Co znaczy Sicz Definicja obwarowany obóz Kozaków zaporoskich; kilkakrotnie przenoszony na różne wyspy na Dnieprze ostatecznie pozostał w pobliżu Nikopola (zniszczony poprzez Rosjan w 1775 informacje.
 • Co znaczy Ślęża Definicja SOBÓTKA co to jest.
 • Co znaczy Wolność Ludowi Socjaliści Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH definicja.
 • Co znaczy Bezpieczeństwa Służba Definicja BEZPIEKA co znaczy.
 • Co znaczy Jakub Szela Definicja gospodarz ze wsi Smarzowa; reprezentował chłopów w procesach ze szlachtą; w momencie rabacji galicyjskiej lider oddziałów chłopskich, które napadały na dwory szlacheckie słownik.
 • Co znaczy Zygmunt Jan Skrzynecki Definicja generał; walczył w kampaniach napoleońskich; w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grochowem; jako naczelny wódz niezdecydowany i chwiejny znaczenie.
 • Co znaczy Szelężne Definicja SKARB KRÓLEWSKI czym jest.
 • Co znaczy Siemowit Definicja IX w. -) - syn Piasta i Rzepichy, pierwszy znany z imienia król Polan co oznacza.
 • Co znaczy Skauting Definicja ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO krzyżówka.
 • Co znaczy Elekcyjny Sejm Definicja reguły we wsi Wola pod Warszawą; wysłuchiwano na nim posłów przedstawiających kandydatów na króla, układano pacta conventa i wybierano nowego elekta, który po koronacji najlepszy.
 • Co znaczy Jakub Sobieski Definicja polityk, podróżnik, pamiętnikarz; tata Jana III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik wyprawy moskiewskiej w 1617 i bitwy pod Chocimiem; marszałek przykłady.
 • Co znaczy SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE encyklopedia.
 • Co znaczy SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA POLESIE Definicja KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939; KLEEBERG FRANCISZEK jak działa.
 • Co znaczy Papieskie Sądy Definicja Mechanizmy POLSKO-KRZYŻACKIE czy, jest.
 • Co znaczy Ordynaryjny Sejm Definicja SEJM WALNY pojęcie.
 • Co znaczy Konwokacyjny Sejm Definicja się w czasie bezkrólewia pod laską konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii przeszedł sejm z 1764 obradujący pod przewodnictwem Adama Kazimierza wyjaśnienie.
 • Co znaczy Szymon Starowolski Definicja historyk, kaznodzieja; znany jako erudyta i historyk; autor: zbiorów kazań (Arka Testamentu), encyklopedycznych słowników polskich pisarzy, mówców i mecenasów (między opis.
 • Co znaczy Siczowcy Definicja SICZ; KOZACY informacje.
 • Co znaczy Niema Sesja Definicja GRODNO co to jest.
 • Co znaczy SENAT W II RP Definicja zobacz PARLAMENT W II RP definicja.
 • Co znaczy Ziemski Sejmik Definicja SEJMIK co znaczy.
 • Co znaczy Skamander Definicja która uformowała się w l. 1916-1919, wokół czasopisma Pro Arte et Studio i warszawskiej kawiarni Pod Pikadorem ; organem prasowym tej ekipy było czasopismo Skamander słownik.
 • Co znaczy Wolność Sl Definicja STRONNICTWO LUDOWE WOLNOŚĆ znaczenie.
 • Co znaczy SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK STUDENTÓW POLSKICH (SZSP) Definicja młodzieżowa utworzona z połączenia ZSP, uczelnianych kół ZMW, ZMS; działała pod patronatem PZPR; prowadziła działalność na wyższych uczeniach w l. 1973-1982 czym jest.
 • Co znaczy Sokołów Definicja bitwa 1 V 1848 w czasie stworzenia wielkopolskiego; zwycięstwo L. Mierosławskiego nad armią pruską co oznacza.
 • Co znaczy Narodowy Sobór Definicja KOŚCIÓŁ NARODOWY krzyżówka.
 • Co znaczy Jan Sobieski Definicja JAN III SOBIESKI najlepszy.
 • Co znaczy 80 Solidarność Definicja powstał w 1990 z inicjatywy działaczy związkowych przeciwnych porozumieniu Okrągłego Stołu i dominacji L. Wałęsy; S. 80 uznała za najważniejszy cel obronę interesów przykłady.
 • Co znaczy Walcząca Solidarność Definicja opozycyjna; powstała w okresie stanu wojennego we Wrocławiu (1982); głosiła program niepodległościowy; w 1990 przekształciła się w Partię Wolności; na czele K encyklopedia.
 • Co znaczy Józef Sowiński Definicja generał; uczestnik stworzenia kościuszkowskiego 1794; od 1811 walczył w armii Księstwa Warszawskiego; w kampanii 1812 stracił nogę; w trakcie stworzenia listopadowego jak działa.
 • Co znaczy Toruńska Sprawa Definicja KONTRREFORMACJA czy, jest.
 • Co znaczy SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI Definicja powstała w Warszawie w 1808 jako Szkoła Prawa; od 1811 używała nazwy Szkoła Prawa i Administracji; edukacja w niej trwała 3 lata; w 1816 przekształcona w Wydział Prawa i pojęcie.
 • Co znaczy Stany Definicja okresie feudalizmu, formowane na zasadzie dziedziczności, wyróżniające się odrębną pozycją prawną; były to: duchowieństwo, rycerstwo ( szlachta), mieszczaństwo i chłopi wyjaśnienie.
 • Co znaczy Eugeniusz Władysław Sikorski Definicja polityk, generał, inż. budownictwa wodnego; współtwórca i członek władza Związku Walki Czynnej, TKSSN i NKN; w momencie wojny polsko-radzieckiej 1920 dowódca Ekipy opis.
 • Co znaczy Pospolity Skarb Definicja SKARB KRÓLEWSKI informacje.
 • Co znaczy Senat Definicja SEJM WALNY co to jest.
 • Co znaczy Szczecin Definicja rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą definicja.
 • Co znaczy Inflanckiego Zakonu Sekularyzacja Definicja INFLANTY; ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH co znaczy.
 • Co znaczy Nadworny Skarb Definicja SKARB KRÓLEWSKI słownik.
 • Co znaczy Albin Siwak Definicja robotnik, działacz komunistyczny; członek PZPR od 1962; od VII 1981 do 1990 członek KC, a od VII 1981 do VII 1986 członek Biura Politycznego KC PZPR; przedstawiciel tak znaczenie.
 • Co znaczy Krzyżackiego Zakonu Sekularyzacja Definicja przekształcenie w 1525 Prus Zakonnych w świeckie lenno ( Prusy Książęce) po przejściu ostatniego mistrza Zakonu Albrechta Hohenzollerna na luteranizm czym jest.
 • Co znaczy Morza Strażnicy Definicja FLOTA KAPERSKA co oznacza.
 • Co znaczy Chłopskie Stronnictwo Definicja RUCH LUDOWY; POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE krzyżówka.
 • Co znaczy Synagoga Definicja inaczej bóżnica; świątynia żydowska, również siedziba kahału najlepszy.
 • Co znaczy Studzianki Definicja WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA przykłady.
 • Co znaczy Sp Pracy Stronnictwo Definicja utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków encyklopedia.
 • Co znaczy Główna Szkoła Definicja Warszawie; powstała w 1862 z inicjatywy Z. Wielopolskiego; składała się z czterech wydziałów: Lekarskiego, Fizyko-Matematycznego, Prawnego, Filologiczno-Historycznego jak działa.
 • Co znaczy Piotr Ściegienny Definicja ksiądz, nauczyciel ludowy, działacz rewolucyjno-demokratyczny; utrzymywał kontakty z Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; około 1838 założył na terenie swego probostwa w czy, jest.
 • Co znaczy Łaskiego Statut Definicja Królestwa Polskiego zebrany około 1506 na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter oficjalnego statutu norm prawnych po jego zatwierdzeniu poprzez pojęcie.
 • Co znaczy Ślężanie Definicja ŚLĄSK wyjaśnienie.
 • Co znaczy Światowid Definicja POGAŃSTWO opis.
 • Co znaczy Szsp Definicja zobacz SOCJALISTYCZNY ZWIĄZEK STUDENTÓW POLSKICH informacje.
 • Co znaczy Wydziałowe Szkoły Definicja utworzone poprzez Komisję Nauki Narodowej (powstały 74 szkoły średnie: 10 wydziałowych i 64 podwydziałowych), które wdrażały nowy program opracowany poprzez Komisję; w co to jest.
 • Co znaczy Generalne Sejmiki Definicja SEJMIK definicja.
 • Co znaczy Podziemnej Polski Studium Definicja INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO co znaczy.
 • Co znaczy Jan Śniadecki Definicja astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa słownik.
 • Co znaczy Ustawodawczy Sejm Definicja organ ustawodawczy działający II 1919 - XI 1922; wybory do niego na podstawie dekretu z 28 XI 1918 przeprowadzono 26 I 1919 na podstawie 5-przymiotnikowego prawa znaczenie.
 • Co znaczy Solidarność Definicja Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ; centrala związkowa; ruch polityczny i socjalny wyrosły z protestów robotniczych od poł. lat osiemdziesiątych, a przede czym jest.
 • Co znaczy Schönbrunn Definicja pokój - zawarty 14 X 1809 poprzez cesarzy Napoleona I i Franciszka I Habsburga; Austria między innymi zrzekała się na rzecz Księstwa Warszawskiego ziem III zaboru co oznacza.
 • Co znaczy Sądy Definicja inaczej zwany Asesorią; przewodniczył mu kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po powołaniu Trybunału Koronnego w XVI w. rozstrzygał sprawy krzyżówka.
 • Co znaczy Stróża Definicja w okresie państwa pierwszych Piastów wymóg stróżowania w grodach i strażnicach; potem zamienia się na daninę w zbożu, również nazywaną stróżą najlepszy.
 • Co znaczy Posesjonacka Szlachta Definicja SZLACHTA przykłady.
 • Co znaczy Patrymonialne Sądownictwo Definicja SĄD DOMINIALNY encyklopedia.
 • Co znaczy Siemomysł Definicja X w.) - tata Mieszka I, książę Polan; zbudował podstawy państwa plemiennego w Wielkopolsce jak działa.
 • Co znaczy Maria Stanisław Szeptycki Definicja generał; dowódca II Brygady Legionów Polskich; w 1918 szef sztabu WP; walczył w wojnie polsko-bolszewickiej; w 1923 minister spraw wojskowych; po zamachu majowym czy, jest.
 • Co znaczy Mikołaj Szarzyński Sęp Definicja 1581) - pisarz, humanista; znany jako autor utworów lirycznych (większa część jego dorobku zaginęła) zebranych w zbiorze Rytmy abo Wiersze polskie (1568-1581); w jego pojęcie.
 • Co znaczy Koronacyjny Sejm Definicja odbywał się w Krakowie; w czasie jego trwania koronowano króla po złożeniu poprzez niego przysięgi koronacyjnej i generalnym potwierdzeniu praw Rzeczypospolitej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Władysław Siciński Definicja stolnik upicki, poseł na sejm 1652; jako pierwszy za namową Janusza Radziwiłła sprzeciwił się prolongacie sejmu zapoczątkowując praktykę liberum veto w parlamentaryzmie opis.
 • Co znaczy Zygmunt Sierakowski Definicja działacz polityczny; założył sekretne kółka oficerskie w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu; związany z lewicą obozu Czerwonych; w momencie stworzenia informacje.
 • Co znaczy SEKCJE KÓŁ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ CENTRALNEGO ZWIĄZKU Definicja zobacz CENTRALNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ co to jest.
 • Co znaczy Egzekucyjne Sejmy Definicja RUCH EGZEKUCYJNY definicja.
 • Co znaczy Semigalia Definicja INFLANTY co znaczy.
 • Co znaczy Socynianie Definicja BRACIA POLSCY słownik.
 • Co znaczy Franciszek Smolka Definicja prawnik, polityk galicyjski; członek Stowarzyszenia Ludu Polskiego; w l. 1848-1849 wiceprezydent i prezydent parlamentu w Wiedniu; od 1861 poseł do Sejmu Krajowego; w l znaczenie.
 • Co znaczy Sejmujący Stan Definicja SEJM WALNY czym jest.
 • Co znaczy Melsztyna Z Spytek Definicja około 1398-1439) - lider husytyzmu polskiego; w 1439 stanął na czele konfederacji korczyńskiej; zginął w bitwie pod Grotnikami co oznacza.
 • Co znaczy Starobielsk Definicja Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani krzyżówka.
 • Co znaczy Stacja Definicja POSŁUGI; STAN najlepszy.
 • Co znaczy Batory Stefan Definicja 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków przykłady.
 • Co znaczy Św Stanisław Definicja biskup krakowski; ((około 1079 związał się z opozycją przeciwko Bolesławowi Śmiałemu, co najprawdopodobniej było powodem męczeńskiej śmierci biskupa - jej okoliczności encyklopedia.
 • Co znaczy STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D) Definicja Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w jak działa.
 • Co znaczy Neapolitańskie Sumy Definicja udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii Filipowi II z pieniędzy wywiezionych z Polski; pożyczka ta nigdy nie została zwrócona, a późniejsze starania Polski o jej czy, jest.
 • Co znaczy Stoczek Definicja II 1831 w czasie stworzenia listopadowego; zwycięstwo kawalerii polskiej pod dowództwem gen. J. Dwernickiego nad dywizją rosyjską dowodzoną poprzez gen. F. Gejsmara pojęcie.
 • Co znaczy STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA wyjaśnienie.
 • Co znaczy Bursztynowy Szlak Definicja BURSZTYNOWY SZLAK opis.
 • Co znaczy Narodowego Zrywu Stronnictwo Definicja STRONNICTWO PRACY informacje.
 • Co znaczy Wisława Szymborska Definicja pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nobla w 1998; związana poprzez całe życie z Krakowem, gdzie w l. 1953-1968 była członkiem zespołu tygodnika Życie Literackie co to jest.
 • Co znaczy Śląsk Definicja historyczna leżąca nad górną i środkową Odrą; w okresie kształtowania się państwowości polskiej zamieszkany poprzez liczne plemiona: Ślężan, Bobrzan, Dziadoszan, Opolan definicja.
 • Co znaczy Adam Sapieha Definicja książę, polityk galicyjski; poseł do Sejmu Krajowego 1861-1864, 1868-1872; lider Białych w Galicji; przeciwnik stańczyków; od 1875 prezes Galicyjskiego Towarzystwa co znaczy.
 • Co znaczy Świętopietrze Definicja stawka na rzecz papiestwa, świadczona poprzez Polskę od X/XI w.; początkowo składana poprzez panującego, od XII w. podatek płacony poprzez całą ludność; było słownik.
 • Co znaczy Sb Definicja zobacz BEZPIEKA znaczenie.
 • Co znaczy Wysockiego Sprzysiężenie Definicja organizacja; powstała w XII 1828 w Szkole Podchorążych Piechoty; na czele ppor. P. Wysocki; w 1830 przyłączyli się do niej działacze cywilni; nie posiadała czym jest.
 • Co znaczy Konrad Swinarski Definicja reżyser teatralny; jeden z najwybitniejszych twórców powojennego teatru polskiego; w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zasłynął inscenizacjami dramatów co oznacza.
 • Co znaczy Arnold Szyfman Definicja reżyser; wieloletni dyrektor Teatru Polskiego (1913-1957) i Teatru Wielkiego w Warszawie; znany z inscenizacji klasycznych sztuk polskich (między innymi Irydion Z krzyżówka.
 • Co znaczy STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ (SPR) Definicja konserwatywne; powstało w 1904 w Królestwie Polskim; skupiało zwolenników polityki ugody wobec caratu; jego posłowie wchodzili w skład Koła Polskiego w Dumie; w momencie najlepszy.
 • Co znaczy Jan Ignacy Skorupka Definicja ksiądz, kapelan Wojska Polskiego; do 1918 pracował na terenie Rosji; w 1918 wrócił do Polski; od 1920 kapelan w Warszawie, prefekt szkół warszawskich; ochotnik w wojnie przykłady.
 • Co znaczy Słowianie Definicja indoeuropejska ( Prasłowianie), która wskutek udziału od V/VI w. w wielkiej wędrówce ludów zajęła Europę Środkową (do Łaby) i południową (prawie całe Bałkany) i encyklopedia.
 • Co znaczy Wit Stwosz Definicja około 1447-1533) - rzeźbiarz działający w l. 1477-1496 w Krakowie; jego najwybitniejszym dziełem jest wykonany w l. 1477-1489 na zamówienie porady miejskiej ołtarz jak działa.
 • Co znaczy SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY (SDKP Definicja powstała w VIII 1893 jako Socjaldemokracja Królestwa Polskiego; utworzona poprzez działaczy II Proletariatu i ZRP niezadowolonych z niepodległościowego programu PPS czy, jest.
 • Co znaczy Polskiego Ludu Stowarzyszenie Definicja organizacja niepodległościowa; założona w Galicji w II 1835 poprzez emisariuszy Młodej Polski; głosiła hasła walki o niepodległą, demokratyczną Polskę; postulowała pojęcie.
 • Co znaczy Niemy Sejm Definicja obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się wyjaśnienie.
 • Co znaczy Spisz Definicja kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako opis.
 • Co znaczy Smoleńsk Definicja w czasie wojen polsko-rosyjskich, doszło do oblężenia w twierdzy Smoleńsk poprzez 25-tys. armię rosyjską pod dowództwem Michała Szeina załogi polskiej liczącej 2600 informacje.
 • Co znaczy Szarak Definicja pogardliwe ustalenie drobnej szlachty ( zaściankowej i gołoty) w Rzeczypospolitej co to jest.
 • Co znaczy Karol Świerczewski Definicja 1897-1947) - działacz ruchu robotniczego, generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji, gdzie w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; zajmował tam różne stanowiska definicja.
 • Co znaczy Prl Sejm Definicja władzy wprowadzony na mocy konstytucji PRL z 22 VII 1952; wybierany w głosowaniu powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim raz na 4 lata; czynne prawo wyborcze miały co znaczy.
 • Co znaczy Leszczyński Stanisław Definicja 1699 wojewoda poznański, w l. 1704-1709 i 1733-1736 władca Polski; pochodził z wielkopolskiej rodziny magnackiej; w momencie wojny północnej (III) w 1704 stanął u boku słownik.
 • Co znaczy Sejmik Definicja danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i znaczenie.
 • Co znaczy Szeregi Szare Definicja kryptonim ZHP; działalność organizacji rozciągała się na region całej okupowanej w czasie II wojny światowej Polski; współpracowano ściśle z Komendą Kluczową ZWZ/AK i czym jest.
 • Co znaczy STAN WOJENNY W PRL Definicja na mocy Dekretu Porady Państwa w nocy z 12 na 13 XII 1981; w państwie pełnię władzy przejęła Wojskowa Porada Ocalenia Narodowego (WRON), na której czele stał gen. W co oznacza.
 • Co znaczy Sd Demokratyczne Stronnictwo Definicja utworzona 15-16 IV 1939 z inspiracji klubów demokratycznych; Stanęła na stanowisku obrony demokracji parlamentarnej; w momencie okupacji działała w konspiracji pod krzyżówka.
 • Co znaczy Zagonowa Szlachta Definicja SZLACHTA najlepszy.
 • Co znaczy STATUT ORGANICZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Definicja SEJM ŚLĄSKI przykłady.
 • Co znaczy Socjalne Chrześcijańsko Stronnictwo Definicja CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA encyklopedia.
 • Co znaczy Szlachta Definicja Geschlecht) - stan ukształtowany w XIV w. z rycerstwa, o uprzywilejowanej pozycji, która została jeszcze rozszerzona wskutek uzyskania w XIV-XV w. przywilejów jak działa.
 • Co znaczy Polskiego Królestwa Socjaldemokracja Definicja SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY czy, jest.
 • Co znaczy Stolice Definicja średniowieczu nie było jednej stolicy, funkcje te spełniała aktualna siedziba księcia, dopiero potem już na stałe Kraków i Warszawa; były to: 1) Ostrów Lednicki, wyspa pojęcie.
 • Co znaczy Kajetan Sołtyk Definicja 1759 biskup krakowski; przeciwnik Czartoryskich i Poniatowskich i reform proponowanych poprzez Familię; na sejmie 1767 roku, za opór przeciwko uchwaleniu praw wyjaśnienie.
 • Co znaczy Lwowskie Śluby Definicja złożonego we Lwowie 1 IV 1656 poprzez Jana Kazimierza Wazę w czasie wojen polsko-szwedzkich w XVII w., gdzie za udział chłopów w walkach z najazdem szwedzkim opis.
 • Co znaczy Starostwo Definicja zarządzany poprzez starostę; mogło obejmować 3 rodzaje terytorium: 1) całą prowincję (Wielkopolska, Ruś Czerwona i Podole); 2) ziemię; 3) królewszczyzny na danym informacje.
 • Co znaczy Franz Stadion Definicja polityk austriacki; gubernator Galicji w l. 1847-1848; 22 IV 1848 ogłosił patent cesarski o uwłaszczeniu chłopów; minister spraw wewnętrznych w Austrii w l. 1848-1849 co to jest.
 • Co znaczy Bajońskie Sumy Definicja szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w definicja.
 • Co znaczy Szos Definicja SKARB KRÓLEWSKI co znaczy.
 • Co znaczy Karnkowskiego Statuty Definicja nazwiska biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego; były to ustalenia sejmu z 1570 oddające władzę zwierzchnią nad żeglugą bałtycką, wbrew oporowi Gdańska, w ręce słownik.
 • Co znaczy Leon Schiller Definicja reżyser teatralny; karierę rozpoczął w okresie dwudziestolecia międzywojennego; znany z monumentalnych inscenizacji klasycznych polskich dramatów (Dziady A. Mickiewicza znaczenie.
 • Co znaczy Wojewódzki Sejmik Definicja SEJMIK czym jest.
 • Co znaczy Sentymentalizm Definicja klasycyzmu kluczowy prąd polskiego oświecenia; charakteryzował się podkreślaniem przeżyć wewnętrznych i odwołaniem do prostoty i natury; charakterystyczny raczej dla co oznacza.
 • Co znaczy Sd Definicja zobacz STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE krzyżówka.
 • Co znaczy Warszawskiego Księstwa Sejm Definicja konstytucji Księstwa Warszawskiego; miał być zwoływany poprzez księcia co 2 lata na 2 tygodnie; nie posiadał inicjatywy ustawodawczej; zebrał się w 1809 i 1811 najlepszy.
 • Co znaczy Rezydenci Senatorowie Definicja SEJM WALNY przykłady.
 • Co znaczy Wileński Sejm Definicja organ ustawodawczy powołany dla obszaru tak zwany Litwy Środkowej; istniał I-III 1922; 22 II 1922 podjął uchwałę o włączeniu Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej encyklopedia.
 • Co znaczy Nestor Kazimierz Sapieha Definicja 1754-1798) - marszałek konfederacji litewskiej na Sejmie Ogromnym; współuczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 Maja jak działa.
 • Co znaczy Sobótka Definicja wzniesienie na pd. od Wrocławia, na którym od poł. I tysiąclecia do X/XI w. funkcjonował pogański ośrodek kultowy, zapoczątkowany najprawdopodobniej poprzez Celtów; jego czy, jest.
 • Co znaczy Spadochronowa Brygada Samodzielna Definicja POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE pojęcie.
 • Co znaczy Średnia Szlachta Definicja SZLACHTA wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zaściankowa Szlachta Definicja SZLACHTA opis.
 • Co znaczy Jan Stapiński Definicja działacz ludowy; współzałożyciel SL; współpracował z B. i M. Wysłouchami; długoletni redaktor Przyjaciela Ludu ; poseł do sejmu galicyjskiego i wiedeńskiego; po informacje.
 • Co znaczy Sobibór Definicja zagłady w l. 1942-1943 ( obozy hitlerowskie); zginęło w nim ogółem około 250 tys. więźniów, z czego około 200 tys. Żydów ( holocaust), którzy 14 X 1943 podjęli nieudaną co to jest.
 • Co znaczy Targ Stary Definicja podpisany 26 IX 1629 na 6 lat po wojnie polsko-szwedzkiej o Prusy Królewskie, Prusy Książęce i Inflanty; w rękach szwedzkich pozostały wszystkie porty inflanckie i definicja.
 • Co znaczy Wieś Sztumska Definicja przedłużony w 1635 na 26 lat rozejm ze Starego Targu podpisany poprzez Władysława IV Wazę pod naciskiem Francji; Szwedzi opuścili miasta i porty pruskie i zrzekli się co znaczy.
 • Co znaczy Samosierra Somossiera Definicja XI 1808; otworzyła cesarzowi Napoleonowi I drogę do Madrytu w wojnie przeciwko stworzeniu hiszpańskiemu; wyróżniła się w niej kawaleria polska, szczególnie brawurowa słownik.
 • Co znaczy Paweł Stalmach Definicja dziennikarz, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim; uczestnik kongresu słowiańskiego w Pradze 1848; redaktor Tygodnika Cieszyńskiego (1848) i Gwiazdki Cieszyńskiej znaczenie.
 • Co znaczy Praw Straż Definicja KONSTYTUCJA 3 MAJA czym jest.
 • Co znaczy Szarytki Definicja ZAKONY co oznacza.
 • Co znaczy Jędrzej Śniadecki Definicja chemik, biolog, doktor, filozof; prof. chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego; zwolennik empiryzmu i materializmu; twórca polskiego słownictwa chemicznego i krzyżówka.
 • Co znaczy Aleksander Świętochowski Definicja teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów najlepszy.
 • Co znaczy Jakub Świnka Definicja arcybiskup gnieźnieński; rzecznik zjednoczenia państwa polskiego i niezależności Kościoła w Polsce; w 1295 koronował w Gnieźnie Przemysła II, a w 1300 Wacława II; poparł przykłady.
 • Co znaczy Suplika Definicja supplex - błagalny) - prośby chłopskie składane królowi bądź jego urzędnikom zawierające skargi i żądania interwencji; w najwyższym stopniu znana jest tak zwany suplika encyklopedia.
 • Co znaczy Roman Szeptycki Definicja hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł jak działa.
 • Co znaczy Walenty Stefański Definicja drukarz, księgarz, działacz demokratyczny w Wielkopolsce; brał udział w stworzeniu listopadowym; ideolog i lider Związku Plebejuszy (1842); w 1848 członek Komitetu czy, jest.
 • Co znaczy Stanisław Skwarczyński Definicja generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w pojęcie.
 • Co znaczy Zenon Świętosławski Definicja działacz emigracyjny; członek spisku P. Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym i partyzantce J. Zaliwskiego; w momencie Wielkiej Emigracji początkowo związany z wyjaśnienie.
 • Co znaczy STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH (SDP) Definicja zawodowa dziennikarzy; powstała w 1951; w l. 1980-1981 popierała NSZZ Solidarność ; w okresie stanu wojennego zdelegalizowana; w 1989 reaktywowana; organ prasowy Prasa opis.
 • Co znaczy Jan Seklucjan Definicja 1578) - kaznodzieja luterański; oskarżony w Rzeczypospolitej o herezję schronił się u Albrechta Hohenzollerna w Królewcu; autor pierwszego polskiego katechizmu informacje.
 • Co znaczy Polski Zwycięstwu Służba Definicja organizacja polityczno-wojskowa; powstała w Warszawie 27 IX 1939, inicjatorem był gen. M. Karaszewicz-Tokarzewski; szefem sztabu był płk S. Rowecki, a komisarzem co to jest.
 • Co znaczy Józef Szafranek Definicja ksiądz, działacz narodowy na Śląsku; od 1840 proboszcz w Bytomiu; współzałożyciel Dziennika Górnoszląskiego ; w l. 1848-1851 poseł do sejmu pruskiego; żądał wprowadzenia definicja.
 • Co znaczy Sieciech Definicja możnowładca małopolski z rodu Starżów, wojewoda; jeden z przywódców buntu przeciw Bolesławowi Śmiałemu w 1079; wielkorządca za panowania Władysława Hermana; zmuszony do co znaczy.
 • Co znaczy Stefan Starzyński Definicja prezydent Warszawy w l. 1934-1939; zasłynął jako cywilny komisarz obrony stolicy w momencie kampanii wrześniowej; niezmordowanie nawoływał warszawiaków do obrony miasta słownik.
 • Co znaczy Szczekociny Definicja VI 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko na czele 15-tys. armii, pragnąc powstrzymać połączenie korpusu rosyjskiego Denisowa z wojskami znaczenie.
 • Co znaczy Chłopskie Strajki Definicja strajki w Galicji nastąpiły w l. 1902-1903 jako forma walki o zmianę kurialnego mechanizmu wyborczego; 1905-1907 strajki robotników rolnych i chłopów w Królestwie czym jest.
 • Co znaczy Władysław Strzemiński Definicja malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w co oznacza.
 • Co znaczy Piotrkowskie Wiślicko Statuty Definicja prawnych (raczej karnych i procesowych) wydanych poprzez Kazimierza Wielkiego w 1347 w Wiślicy dla Małopolski i w 1348 w Piotrkowie Trybunalskim dla Wielkopolski; ten krzyżówka.
 • Co znaczy Rozbiorowe Sejmy Definicja I rozbiorze Polski na żądanie mocarstw zaborczych; obradował w l. 1773-1775; mimo sprzeciwu posłów Tadeusza Reytana i Samuela Korsaka konwencja rozbiorowa została najlepszy.
 • Co znaczy Pax Stowarzyszenie Definicja grupująca inteligencję katolicką uznającą potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z inicjatywy B. Piaseckiego w 1945 wokół tygodnika Dziś i Jutro ; w przykłady.
 • Co znaczy SZKOŁA WOJSKOWA W CUNEO Definicja inicjatywy emigrantów polskich za zgodą władz włoskich w X 1861; początkowo działała w Genui; organizatorem i dyrektorem był L. Mierosławski; rozwiązana w VII 1862 pod encyklopedia.
 • Co znaczy Marian Spychalski Definicja działacz komunistyczny, oficer; przed wybuchem II wojny światowej pracował jako architekt; członek KPP od 1931; w momencie okupacji członek PPR (1945-1948 członek Biura jak działa.
 • Co znaczy STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D) Definicja Wszechpolakami (od organu prasowego); partia narodowa; powstała w 1897 w Królestwie Polskim z inicjatywy działaczy Ligi Narodowej; od 1905 partia legalna; w 1904 czy, jest.
 • Co znaczy Kazimierz Maciej Sarbiewski Definicja pisarz i teoretyk literatury, kaznodzieja; jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV Wazy; w czasie pobytu w Rzymie uwieńczony poprzez papieża Urbana VIII laurem pojęcie.
 • Co znaczy Walery Sławek Definicja 1879-1939) - działacz polityczny, pułkownik; od 1900 w PPS (1902-1905 członek Centralnego Komitetu Robotniczego), jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS; od 1906 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Polskiego Królestwa Sejm Definicja konstytucji Królestwa Polskiego; miał być zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował w 1818, 1820, 1825, 1830; wbrew konstytucji nie zatwierdzał nigdy budżetu opis.
 • Co znaczy Socrealizm Definicja realizmem socjalistycznym; kierunek w literaturze i sztuce powojennej; akceptując wzory radzieckie uznawał potrzebę twórczości odzwierciedlającej interesy proletariatu informacje.
 • Co znaczy Kazimierz Świtalski Definicja polityk; przed 1914 członek między innymi Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich; od XII 1918 w Adiutanturze Generalnej co to jest.
 • Co znaczy Starosta Definicja zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych definicja.
 • Co znaczy Główne Szkoły Definicja Komisji Nauki Narodowej status szkoły głównej dostała Akademia Krakowska (Szkoła Kluczowa Koronna) i Akademia Wileńska (Szkoła Kluczowa Litewska), które zreformowali co znaczy.
 • Co znaczy Szczebrzeszyn Definicja zawiązana 23 XI 1672 poprzez malkontentów na czele z hetmanem Janem Sobieskim przeciwko zwolennikom Michała Korybuta Wiśniowieckiego skupionym w konfederacji gołąbskiej słownik.
 • Co znaczy Piotr Skarga Definicja kaznodzieja, działacz kontrreformacyjny; pochodził z rodz. Powęskich podających się za szlachtę; po studiach w Akademii Krakowskiej wychowawca Jana Tęczyńskiego; po znaczenie.
 • Co znaczy SPRAWA POLSKA PODCZAS KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI Definicja konferencji tak zwany Wielkiej Trójki, a więc szefów 3 ogromnych mocarstw koalicji antyhitlerowskiej: Stanów Zjednoczonych (F. D. Roosevelt, w Poczdamie H. Truman), ZSRR czym jest.
 • Co znaczy Florian Siwicki Definicja generał; od 1943 w Armii Polskiej w ZSRR; w l. 1973-1983 szef sztabu generalnego; od 1983 do 1990 minister obrony narodowej; członek PPR do 1948, a następnie PZPR; od co oznacza.
 • Co znaczy Narodowe Demokratyczno Stronnictwo Definicja STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE krzyżówka.
 • Co znaczy Bolesław Świdrygiełło Definicja najmłodszy brat Władysława Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z Polską, co najlepszy.
 • Co znaczy Królewski Skarb Definicja wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego przykłady.
 • Co znaczy Walny Sejm Definicja panowania Jana Olbrachta; Składał się z tak zwany trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby poselskiej; początkowo zbierał się nieregularnie, później władca był encyklopedia.
 • Co znaczy Słuck Definicja zawiązana w 1767 dla obrony praw dysydentów (konfederacja w Toruniu) przeciwko dążeniom centralizacyjnym Familii; popierana poprzez Danię, Rosję i Prusy sprowokowała jak działa.
 • Co znaczy 1828 Sejmowy Sąd Definicja konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem czy, jest.
 • Co znaczy SEJM KRAJOWY W GALICJI Definicja autonomicznej Galicji; istniał w l. 1861-1914; obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 wybieranych w systemie pojęcie.
 • Co znaczy Sołtys Definicja Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat wyjaśnienie.
 • Co znaczy Strajk Definicja pracy poprzez pracowników najemnych, na przykład robotników rolnych, przemysłowych, chłopów; celem jest obrona interesów ekonomicznych albo politycznych; wyróżnia się opis.
 • Co znaczy Inkwizycyjne Sejmy Definicja panowania Zygmunta III Wazy, na którym władca wspierając zwolenników kontrreformacji odrzucił prośby dysydentów o powstrzymanie wystąpień przeciwko protestantom informacje.
 • Co znaczy Józef Szujski Definicja historyk, konserwatywny ideolog i polityk; od 1867 poseł do Sejmu Krajowego, a od 1879 sejmu wiedeńskiego; członek Polskiej Akademii Zdolności; od 1869 prof co to jest.
 • Co znaczy Salomea Definicja hrabiego Bergu, od 1115 żona Bolesława Krzywoustego, matka młodszych Bolesławowiczów ( Bolesława Kędzierzawego, Mieszka Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza definicja.
 • Co znaczy Mikołaj Sienicki Definicja działacz ruchu egzekucyjnego, poseł sejmowy; od 1550 poseł na następnych sejmach walnych, kilkakrotnie marszałek sejmu; należał do zgromadzenia braci polskich; świetny co znaczy.
 • Co znaczy Juliusz Słowacki Definicja pisarz, dramatopisarz; zaliczany do Trójcy wieszczów ; w 1831 pracował w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego; przebywał w Paryżu i Londynie jako jego kurier; pozostał słownik.
 • Co znaczy Poniatowski August Stanisław Definicja 1764-1795 władca Polski; pochodził ze średniej szlachty spowinowaconej dzięki małżeństwu jego ojca Stanisława Poniatowskiego z Konstancją z Czartoryskich z znaczenie.
 • Co znaczy Sokół Definicja gimnastyczne; pierwsze powstało w 1867 we Lwowie; od 1885 gniazda Sokoła zaczęły pojawiać się w zaborze pruskim; od 1905 nielegalnie w Królestwie Polskim; politycznie czym jest.
 • Co znaczy Karol Szymanowski Definicja kompozytor; od 1905 członek Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, określanej jako ekipa Młodej Polski; w l. 1911-1914 mieszkał w Wiedniu, od 1919 na stałe w co oznacza.
 • Co znaczy Kazimierz Sosnkowski Definicja generał, polityk; od 1904 członek PPS, dowódca Organizacji Bojowej PPS; w 1908 współorganizator Związku Walki Czynnej; w l. 1914-1916 szef sztabu I Brygady Legionów krzyżówka.
 • Co znaczy Sl Ludowe Stronnictwo Definicja ludowego utworzona 15 III 1931 z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast , Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego; zjednoczenie najlepszy.
 • Co znaczy Bruno Schulz Definicja prozaik, krytyk literacki, absolwent: wydziału architektury Politechniki Lwowskiej i malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu; uznanie przyniosły mu utwory: Sklepy przykłady.
 • Co znaczy STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI (SKS) Definicja organizacje studenckie; powstały w l. 1977-1979 z inspiracji KOR i ROPCiO; impulsem była śmierć studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego S. Pyjasa; były przeciwwagą dla encyklopedia.
 • Co znaczy Wacław Sieroszewski Definicja związany w młodości z ruchem socjalistycznym; w 1879 zesłany na Syberię, tam rozpoczął pracę literacką i badania etnograficzne (Dwanaście lat w państwie Jakutów - 1900 jak działa.
 • Co znaczy Strzelec Definicja organizacji paramilitarnych w Galicji; w 1910 powstało w Krakowie z inicjatywy J. Piłsudskiego Towarzystwo Strzelec , a we Lwowie - Związek Strzelecki; kierowane były czy, jest.
 • Co znaczy Dzielnicowy Sejm Definicja Niemiec 3-5 XII 1918; uczestniczyło w nim 1,1 tys. delegatów z Wielkopolski, Śląska, Prus Wschodnich, Pomorza Gdańskiego i z Berlina, Zagłębia Ruhry i Hamburga; wyłonił pojęcie.
 • Co znaczy Śląski Sejm Definicja jednoizbowy organ ustawodawczy utworzony w 1922 na podstawie ustawy konstytucyjnej (Statut Organiczny Województwa Śląskiego) Sejmu Ustawodawczego z 15 VII 1920, nadający wyjaśnienie.
 • Co znaczy Stan Definicja wymóg utrzymywania dworu władcy, a również jego urzędników i posłańców w momencie podróży; zanikł w XIII i XIV w. jako wynik nadawania immunitetów ( Łęczyca, zjazd); 2 opis.
 • Co znaczy Szkolne Strajki Definicja Polskim prowadzone w l. 1905-1911; rozpoczęły się w I 1905 strajkami młodzieży szkolnej i studentów w Warszawie; bojkot rosyjskich szkół i uniwersytetu był kluczową informacje.
 • Co znaczy Stanisław Sosabowski Definicja generał; w l. 1914-1918 w armii austriackiej; od 1918 w WP, min. w l. 1929-1937 wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej; w kampanii wrześniowej dowódca 21 Pułku Piechoty co to jest.
 • Co znaczy Rycerska Szkoła Definicja poprzez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów; komendantem szkoły został Adam Kazimierz Czartoryski; 3-letnia nauka definicja.
 • Co znaczy Wielki Sejm Definicja Sejmem Czteroletnim; zawiązany w 1788 pod laską konfederacji przeprowadził dzieło gruntownych reform Rzeczypospolitej zwieńczone uchwaleniem Konstytucji 3 Maja; jego co znaczy.
 • Co znaczy STRONNICTWO LUDOWE (SL) WOLNOŚĆ Definicja w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad słownik.
 • Co znaczy Sandomierz Definicja zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej u boku Augusta II Wettina przeciwko popieranemu poprzez Szwedów Stanisławowi Leszczyńskiemu i w obronie suwerenności znaczenie.
 • Co znaczy Sławoj Felicjan Składkowski Definicja generał, polityk (z zawodu doktor); od 1905 w PPS, od 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW (dowódca w Zagłębiu Dąbrowskim); w l czym jest.
 • Co znaczy Santok Definicja przy ujściu Noteci do Warty, przedmiot sporu terytorialnego z ekspansywną Brandenburgią; zajęty poprzez Brandenburgię w 1272, odzyskany poprzez Przemysła II w 1278 i co oznacza.
 • Co znaczy Henryk Sienkiewicz Definicja był współorganizatorem Kasy im. J. Mianowskiego; zaangażowany w działalność socjalną, między innymi w pomoc dla rodaków w zaborze pruskim walczącym z germanizacją; w krzyżówka.
 • Co znaczy Pacyfikacyjny Sejm Definicja kończący konflikt o tron Polski pomiędzy Augustem III Sasem i Stanisławem Leszczyńskim i jego zwolennikami; był jedynym nie zerwanym sejmem w momencie panowania Augusta najlepszy.
 • Co znaczy Kultura Sarmacka Definicja uznawanych za przodków szlachty Sarmatów; Styl życia i moment w dziejach kultury polskiej epoki baroku; charakteryzowała się z jednej strony cechami pozytywnymi przykłady.
 • Co znaczy Pruskie Stany Definicja stanów (duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa) w kraju Zakonu Krzyżackiego, ukształtowana ostatecznie w 1440 jako Związek Pruski w okresie wzrastającej opozycji encyklopedia.
 • Co znaczy Spa Definicja 5-16 VII 1920 krajów Ententy z Niemcami w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na nią premier W. Grabski w celu uzyskania pomocy w wojnie jak działa.
 • Co znaczy Delegacyjny Sejm Definicja 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla czy, jest.
 • Co znaczy Stanisław Stojałowski Definicja ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka ; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił pojęcie.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja PRZYKŁADY Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie, Sarmacka Kultura, Sejm Pacyfikacyjny, Sienkiewicz Henryk, Santok, Składkowski Felicjan Sławoj znaczenie.

Co to jest Znaczenie Stojałowski Stanisław, Sejm Delegacyjny, Spa, Stany Pruskie wyjaśnienie.