tymczasowy rząd jedności co to znaczy

CZYM JEST Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (Trjn), Tuwim Julian, Towarzystwo Uniwersytetu

Definicje historyczne na T

 • Co znaczy Rządząca Komisja Tymczasowa Definicja POLSKA KOMISJA LIKWIDACYJNA co to jest.
 • Co znaczy Krakowski Traktat Definicja KRAKÓW definicja.
 • Co znaczy Trypla Definicja SKARB KRÓLEWSKI co znaczy.
 • Co znaczy Ludów Trybuna Definicja Peuples ) - dziennik polityczny; był wydawany w Paryżu III - XI 1849 z przerwą 14 VI - 31 VIII w j. francuskim; założycielem i kluczowym redaktorem był A. Mickiewicz słownik.
 • Co znaczy Tcl Definicja TOWARZYSTWO CZYTELNI LUDOWYCH znaczenie.
 • Co znaczy Templariusze Definicja ZAKONY czym jest.
 • Co znaczy Jaszczurcze Towarzystwo Definicja ZWIĄZEK JASZCZUROWY co oznacza.
 • Co znaczy Trjn Definicja zobacz TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ krzyżówka.
 • Co znaczy Nauczycielska Organizacja Tajna Definicja Sekretne NAUCZANIE najlepszy.
 • Co znaczy Tkn Definicja TOWARZYSTWO KURSÓW NAUKOWYCH przykłady.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO LIGA ŻEGLUGI POLSKIEJ Definicja LIGA MORSKA I KOLONIALNA encyklopedia.
 • Co znaczy TRZYNASTY PUNKT ORĘDZIA WILSONA Definicja orędzie prezydenta USA T. W. Wilsona z 8 I 1918; postulował utworzenie niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza jak działa.
 • Co znaczy Murarskie Trójki Definicja WSPÓŁZAWODNICTWO PRACY czy, jest.
 • Co znaczy Thietmar Definicja 975-1018) - biskup Merseburga, autor pisanej od 1012 kroniki, gdzie zawarte są podstawowe informacje o kraju polskim w okresie panowania Bolesława Chrobrego pojęcie.
 • Co znaczy TOWARZYSTWA BRATNIEJ POMOCY STUDENTÓW Definicja BRATNIA POMOC wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wojskowa Organizacja Tajna Definicja ARMIA KRAJOWA opis.
 • Co znaczy Bydgoskie Welawsko Traktaty Definicja celu pozyskania Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna porozumieniach w końcowym etapie potopu szwedzkiego Jan Kazimierz Waza zgodził się w traktacie w Welawie podpisanym 19 informacje.
 • Co znaczy Tdp Definicja TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE co to jest.
 • Co znaczy Tkz Definicja TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE definicja.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POŻYTECZNEJ ZABAWY PROMIEN Definicja legalna organizacja studencka; powstała w Wilnie w 1820 z inicjatywy filomatów; rozwiązana poprzez N. Nowosilcowa w 1823 co znaczy.
 • Co znaczy Tatarzy Definicja jednego z plemion mongolskich; po najazdach w XIII w. część z nich znalazła się w granicach Polski; od XVI w. byli wiernymi poddanymi wielonarodowościowej słownik.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE (TKZ) Definicja kredytowe; powstawały z inicjatywy ziemian celem zapewnienia kredytów na dogodnych warunkach; po 1871 kredyty mogli otrzymywać także bogaci chłopi; w Królestwie Polskim znaczenie.
 • Co znaczy Strzelec Towarzystwo Definicja STRZELEC czym jest.
 • Co znaczy Pruski Polsko Traktat Definicja podpisany w 1790 poprzez Polskę z Prusami w momencie obrad Sejmu Wielkiego, z którego Prusy wycofały się jeszcze w tym samym roku akceptując plany rozbiorowe Rosji co oznacza.
 • Co znaczy Narodowej Oświaty Towarzystwo Definicja Sekretne NAUCZANIE krzyżówka.
 • Co znaczy Tppr Definicja zobacz TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ najlepszy.
 • Co znaczy Polskich Republikanów Towarzystwo Definicja organizacja; powstała 1 X 1798 w porozumieniu z Deputacją Polską; działała raczej w zaborze pruskim i Krakowie; program przedstawiono w Ustawie przedspołecznej; liczyła przykłady.
 • Co znaczy Antoni Trębicki Definicja 1834) - dziennikarz, pamiętnikarz; czynny w momencie Sejmu Wielkiego i w Kuźnicy Kołłątajowskiej; znany jako autor nie ukończonych pamiętników z Sejmu w Grodnie i z encyklopedia.
 • Co znaczy Tyszowce Definicja zawiązana w 1655 w momencie potopu szwedzkiego u boku Jana Kazimierza Wazy przeciwko królowi Szwecji Karolowi X Gustawowi; na czele konfederacji stanęli po oblężeniu jak działa.
 • Co znaczy Tylża Definicja VI 1807 poprzez cara Aleksandra I i cesarza Napoleona I; Prusy utraciły między innymi ziemie II i III zaboru, z których powstało Księstwo Warszawskie; Gdańsk pozostał czy, jest.
 • Co znaczy Wersalski Traktat Definicja zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919 pojęcie.
 • Co znaczy Nauczanie Tajne Definicja w. w warunkach utraty niepodległości; 1) w momencie rozbiorów, raczej w zaborze rosyjskim i pruskim po upadku stworzenia styczniowego; polegało na organizowaniu różnych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Żołnierza Przyjaciół Towarzystwo Definicja LIGA OBRONY Państwie opis.
 • Co znaczy Teheran Definicja Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI informacje.
 • Co znaczy Tol Definicja TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ co to jest.
 • Co znaczy Tnp Definicja TOWARZYSTWO NAUKOWEJ POMOCY definicja.
 • Co znaczy Wielki Teatr Definicja wzniesiony w l. 1825-1833 wg projektu A. Corazziego; wystawiał w nim sztuki Teatr Narodowy zorganizowany poprzez władze zaborcze; w momencie II wojny światowej uległ co znaczy.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL) Definicja działająca w zaborze pruskim; powstała w 1872 z inicjatywy działaczy związanych z Dziennikiem Poznańskim ; celem było propagowanie oświaty dzięki bibliotek, czytelni słownik.
 • Co znaczy Rolnicze Towarzystwo Definicja ziemiańska; powstała w Królestwie Polskim w 1857; opowiadała się za robota organiczną; popularyzowała nowoczesne sposoby gospodarowania; popierała oczynszowanie chłopów znaczenie.
 • Co znaczy Tur Definicja zobacz TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO czym jest.
 • Co znaczy Stanu Rada Tymczasowa Definicja namiastka władzy polskiej powołana po akcie 5 listopada; istniała od 6 XII 1916 do 25 VIII 1917; rozwiązana poprzez władze niemieckie po kryzysie przysięgowym co oznacza.
 • Co znaczy Tsl Definicja zobacz TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ krzyżówka.
 • Co znaczy Trójlojalizm Definicja społeczeństwa polskiego po 1864; zakładała rezygnację z powstań narodowych; prowadzenie lojalnej polityki wobec zaborców celem uniknięcia ich represji; popularna pośród najlepszy.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN) Definicja powstało w Warszawie w 1800; wspierało rozwój edukacji i literatury; broniło kultury narodowej; przyczyniło się do rozwoju przemysłu w zaborze rosyjskim; gromadziło przykłady.
 • Co znaczy Stanisław Tarnowski Definicja hrabia, galicyjski polityk konserwatywny, historyk literatury; od 1871 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek i prezes Polskiej Akademii Zdolności (od 1891); poseł encyklopedia.
 • Co znaczy Trybut Definicja poprzez władzę innemu władcy, jako forma uznania jego zwierzchności terytorialnej, senioralnej. poprzez władców polskich trybut był płacony cesarstwu poprzez Mieszka I jak działa.
 • Co znaczy TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIE Definicja reprezentacja ugrupowań niepodległościowych; powstała w Wiedniu 10 XI 1912 na zjeździe przedstawicieli między innymi PPS-Frakcji Rewolucyjnej, PPSD, PSP, NZR, NZCH; w czy, jest.
 • Co znaczy Tarnogród Definicja zawiązana w 1715 przeciwko Augustowi II Wettinowi, który wprowadził w granice Rzeczypospolitej w momencie wojny północnej (III) wojska saskie i próbował zastosować je do pojęcie.
 • Co znaczy Targowica Definicja zawiązana 14 V 1792 u boku Rosji poprzez przeciwników Konstytucji 3 Maja; jej akt przygotowali w porozumieniu z carycą rosyjską Katarzyną II przebywający w Petersburgu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Stanisław Thugutt Definicja działacz ruchu ludowego; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; w l. 1917-1924 i 1928-1931 w PSL Wyzwolenie (1922-23 prezes); w l. 1925-1926 w Klubie Pracy; w l opis.
 • Co znaczy Powszechnej Wiedzy Towarzystwo Definicja rozwijające działalność oświatową i kulturalną pośród dorosłych, raczej dzięki uniwersytetów powszechnych, odczytów, wystaw, klubów; utworzone w 1950 zamiast informacje.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ (TPPR) Definicja socjalna; powstała w 1944; prowadziła działalność kulturalno-oświatową, między innymi Dni Książki Radzieckiej, Dni Filmu Radzieckiego, festiwal piosenki radzieckiej w co to jest.
 • Co znaczy Litewski Trybunał Definicja analogiczny do Trybunału Koronnego najwyższy stanowy sąd szlachecki powołany w 1581 dla Wielkiego Księstwa Litewskiego definicja.
 • Co znaczy Pozwolski Traktat Definicja zakonu inflanckiego Wilhelm Fürstenberg w 1557 zawarł sojusz przeciwko Moskwie otwierając drogę do zbliżenia z Polską i utworzenia lenna kurlandzkiego ( układ wileński co znaczy.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE (TDP) Definicja Wielkiej Emigracji; założona poprzez radykalnych działaczy, którzy odłączyli się od Komitetu Narodowego Polskiego; powstała w Paryżu w 1832; na czele stała Centralizacja słownik.
 • Co znaczy Krzywoustego Bolesława Testament Definicja na mocy którego książę Bolesław Krzywousty ustanowił: 1) zasadę pryncypatu; 2) podział państwa na: dzielnicę senioralną (najprawdopodobniej ziemia krakowska z Krakowem znaczenie.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO OŚWIATY DEMOKRATYCZNEJ NOWE TORY Definicja 1939 pracowników oświaty i nauczycieli o poglądach lewicowych i występowało przeciwko ówczesnej polityce oświatowej rządów sanacyjnych; działali tam między innymi S czym jest.
 • Co znaczy Filadelfijskie Towarzystwo Definicja TOWARZYSTWO FILOMATÓW co oznacza.
 • Co znaczy Henryk Tomaszewski Definicja reżyser; założyciel, kierownik artystyczny i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy (1956); reżyser przedstawień Gilgamesz, Odejście Fausta, Przyjeżdżam jutro, Spór krzyżówka.
 • Co znaczy Tpn Definicja zobacz TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK najlepszy.
 • Co znaczy Trzciana Definicja 1629 w czasie wojny polsko-szwedzkiej; Stanisław Koniecpolski w momencie działań na Pomorzu Gdańskim przeciwko Szwedom dowodzonym poprzez króla Gustawa Adolfa zadał przykłady.
 • Co znaczy Władysław Tatarkiewicz Definicja historyk filozofii zajmujący się etyką i estetyką; w l. 1919-1921 prof. Uniwersytetu Wileńskiego, 1921-1923 Uniwersytetu w Poznaniu, 1923-1961 Uniwersytetu Warszawskiego encyklopedia.
 • Co znaczy Löwenwolda Traktat Definicja TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW jak działa.
 • Co znaczy Mniejszościowy Traktat Definicja zobacz WERSAL, traktat pokojowy 1919 czy, jest.
 • Co znaczy Andrzej Towiański Definicja prawnik, filozof; od 1841 na emigracji; po założeniu sekty religijnej Koło Sprawy Bożej w 1842 został wydalony z Francji; zapowiadał szybkie odrodzenie się państwa pojęcie.
 • Co znaczy Trembowla Definicja 1675 w czasie wojny polsko-tureckiej; po odzyskaniu Bracławszczyzny poprzez Jana III Sobieskiego w 1674 królowi powiodło się powstrzymać zmierzającą na Lwów nawałę wyjaśnienie.
 • Co znaczy Religijna Tolerancja Definicja prawa do przyjmowania i wyznawania różnych religii, przyjęta jako obowiązująca dla wyznań chrześcijańskich w Polsce w XVI w. ( konfederacja warszawska) i zapobiegająca opis.
 • Co znaczy Narodowy Teatr Definicja kierunkiem Wojciecha Bogusławskiego dzięki mecenatowi Stanisława Augusta Poniatowskiego; stał się sceną rozbudzającą uczucia patriotyczne w okresie oświecenia informacje.
 • Co znaczy Trójpolówka Definicja polegająca na zmiennopłodzie 3 części pola (niwy), przeznaczanych kolejno na zboża ozime, jare i ugór; wprowadzona na ziemiach polskich poprzez kolonistów ( lokacja na co to jest.
 • Co znaczy Hrubieszowskie Rolnicze Towarzystwo Definicja społeczno-gospodarcza; założona poprzez S. Staszica w jego dobrach po uwłaszczeniu chłopów w 1816; przyczyniła się do rozwoju lokalnego przemysłu; od 1918 jako definicja.
 • Co znaczy Stańczyka Teka Definicja fikcyjne listy polityczne Stańczyka publikowane w Przeglądzie Polskim w 1869; autorzy - S. Koźmian, J. Szujski, S. Tarnowski potępili walki niepodległościowe co znaczy.
 • Co znaczy Trializm Definicja plany polityczne przed I wojną światową zmierzające do przekształcenia dualistycznej monarchii Austro-Węgierskiej w kraj trójczłonowe, w skład którego wejść miały słownik.
 • Co znaczy Piotr Tomicki Definicja biskup krakowski, od 1515 podkanclerzy ogromny koronny; sekretarz i doradca Zygmunta I Starego; wielokrotny poseł króla; na jego polecenie zgromadzono Acta Tomiciana znaczenie.
 • Co znaczy Tkssn Definicja TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH czym jest.
 • Co znaczy TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ Definicja I. Daszyńskiego; powstał 6/7 XI 1918 w Lublinie; w jego skład weszli przedstawiciele: PPS, PPSD, POW, PSL-Wyzwolenie; premierem był I. Daszyński; władzę nad wojskiem co oznacza.
 • Co znaczy Jan Tyssowski Definicja prawnik, działacz konspiracyjny; brał udział w walkach stworzenia listopadowego; uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia w 1846; w momencie stworzenia krakowskiego krzyżówka.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ (TSL) Definicja oświatowa; powstała w Galicji w 1891; inicjatorem był A. Asnyk; siedziba znajdowała się w Krakowie; rozbudowywała sieć szkół ludowych; wspierała także szkoły zawodowe i najlepszy.
 • Co znaczy Jerzy Turowicz Definicja publicysta, dziennikarz; w okresie międzywojennym był członkiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej; w l. 1945-1953, 1956-1999 redaktor naczelny Tygodnika przykłady.
 • Co znaczy Polska Telewizja Definicja państwowa w l. 1956-1994; do 1960 podlegała Komitetowi ds. Radiofonii Polskie Radio , od 2 XII 1960 Komitetowi ds. Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja ; od 1994 encyklopedia.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH (TKR) Definicja w 1882 na bazie Towarzystwa Ludowego Oświaty i Pracy (założone poprzez S. Stojałowskiego w 1879); skupiało kółka rolnicze utworzone poprzez chłopów; popierało rozwój jak działa.
 • Co znaczy Wojciech Trąmpczyński Definicja polityk, prawnik, dziennikarz; czołowy działacz ND w zaborze pruskim; w l. 1910-1918 poseł na sejm pruski i 1912-1918 do parlamentu niemieckiego, wiceprezes Koła czy, jest.
 • Co znaczy Walczącej Polski Testament Definicja która rozwiązała się 1 VII 1945; w dokumencie podkreślano, iż mimo wieloletniej walki z faszyzmem Polska nie odzyskała pełnej niepodległości; oskarżano Związek pojęcie.
 • Co znaczy Stanu Trybunał Definicja ustawą z 26 III 1982; orzeka o odpowiedzialności osób pełniących najwyższe stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji i ustaw; wg konstytucji RP z 2 IV 1997 złożona wyjaśnienie.
 • Co znaczy Filomatów Towarzystwo Definicja organizacja studencka; powstała w Wilnie w 1817; początkowo prowadziła działalność samokształceniową w dwóch wydziałach: literackim i matematyczno-fizycznym; od 1820 opis.
 • Co znaczy Tobruk Definicja wojskami niemieckimi poprzez wojska angielskie w kampanii egipsko-libijskiej w 1941; w ich składzie znajdowały się oddziały Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich informacje.
 • Co znaczy Romuald Traugutt Definicja generał; walczył w armii rosyjskiej w momencie interwencji na Węgrzech 1849 i wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z armii; po wybuchu stworzenia styczniowego dowodził co to jest.
 • Co znaczy Amor Jan Tarnowski Definicja wojewoda ruski, kasztelan krakowski, hetman ogromny koronny od 1527; syn kasztelana krakowskiego Jana Amora Tarnowskiego Młodszego i Barbary z Rożnowa (wnuczki Zawiszy definicja.
 • Co znaczy Powszechny Tygodnik Definicja czasopismo społeczno-kulturalne; wydawane poprzez krakowską Kurię Biskupią 1945-1953, 1956-1960 (w l. 1953-1956 poprzez PAX), a następnie poprzez Instytut Wydawniczy co znaczy.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO CZYTELNI LUDOWYCH (TCL) Definicja zaborze pruskim; powstała w 1880 jako kontynuacja działalności Towarzystwa Oświaty Ludowej; siedzibą był Poznań; walczyło z germanizacją; prowadziło działalność słownik.
 • Co znaczy TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ MICHAŁ TADEUSZ Definicja żołnierz ruchu oporu; legionista, w okresie dwudziestolecia międzywojennego oficer WP; w momencie kampanii wrześniowej dowodził przejściowo Armią Pomorze , a później znaczenie.
 • Co znaczy TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW Definicja nazwiska rosyjskiego ministra traktatem Löwenwolda; porozumienie pomiędzy Prusami, Rosją i Austrią podpisane w 1732 w trakcie przygotowań do sukcesji w Polsce po śmierci czym jest.
 • Co znaczy TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI Definicja utworzony poprzez polskich komunistów w momencie wojny polsko-bolszewickiej; powstał na podstawie decyzji Biura Polskiego KC WKP (b) z 23 VII 1920, komunikat o przejęciu co oznacza.
 • Co znaczy Toruń Definicja II 1411 pomiędzy Polską, Litwą a →Zakonem Krzyżackim, kończył tak zwany ogromną wojnę z zakonem 1409-1411 (→wojny polsko-krzyżackie) - Zakon rezygnował z Żmudzi na krzyżówka.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO DO KSIĄG ELEMENTARNYCH Definicja Komisję Nauki Narodowej w 1775 dla opracowania nowych podręczników (ukazało się 27), raczej dla szkół średnich, chociaż powstał również Elementarz dla szkół parafialnych najlepszy.
 • Co znaczy Patriotyczne Towarzystwo Definicja powstał w 1821 po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działał na terenie wszystkich zaborów; skupiał kilkuset oficerów; postulował zjednoczenie wszystkich ziem przykłady.
 • Co znaczy Lubelski Tomaszów Definicja poprzez wojska polskie w momencie kampanii wrześniowej w dniach 17-26 IX 1939; była drugą co do wielkości, po bitwie nad Bzurą, w kampanii wrześniowej; w pierwszej fazie encyklopedia.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO KURSÓW NAUKOWYCH (TKN) Definicja uczelnia; powstała w Warszawie w 1905; zalegalizowana w 1906; inicjatorami byli: L. Kronenberg, H. Sienkiewicz, T. Korzon; kontynuowała działalność Uniwersytetu jak działa.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO NAUKOWEJ POMOCY (TNP) Definicja oświatowe; powstało w Ogromnym Księstwie Poznańskim w 1841; inicjatorami byli: K. Libelt i K. Marcinkowski; organizowało fundusze pieniężne; wspierało niezamożną czy, jest.
 • Co znaczy Stanisław Trembecki Definicja pisarz; po awanturniczej młodości i roztrwonieniu większości majątku, dzięki protekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego trafił do zaufanego kręgu uczestników obiadów pojęcie.
 • Co znaczy Koronny Trybunał Definicja 1578; najwyższy stanowy sąd szlachecki, na rzecz którego władca zrzekł się uprawnień sądowniczych (zbierał się dla Małopolski w Lublinie, a dla Wielkopolski w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Studenckie Teatry Definicja w rozwoju życia kulturalnego; wpłynęły na przemiany społeczno-polityczne społeczeństwa polskiego; pierwsze teatry powstały w 1954; w Warszawie powstał Studencki Teatr opis.
 • Co znaczy TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO (TUR) Definicja kulturalno-oświatowa PPS założona w 1923; rozwijało działalność wydawniczą, odczytową w związkach zawodowych, współtworzyło instytucje kulturalne, między innymi Teatr informacje.
 • Co znaczy Julian Tuwim Definicja pisarz; członek ekipy poetyckiej Skamander; od 1924 stały współpracownik tygodnika informacje Literackie ; redaktor pism satyrycznych: Cyrulik Warszawski 1926-1933 co to jest.
 • Co znaczy TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ (TRJN) Definicja poprzez prezydenta KRN B. Bieruta 28 VI 1945; premierem był E. Osóbka-Morawski (PPS), a wicepremierami: W. Gomułka (PPR) i S. Mikołajczyk (PSL); powstał wskutek definicja.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja CZYM JEST Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (Trjn), Tuwim Julian, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (Tur), Teatry Studenckie, Trybunał Koronny, Trembecki Stanisław znaczenie.

Co to jest Słownik Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (Trjn), Tuwim Julian wyjaśnienie.