zjednoczenie zawodowe polskie co znaczy

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZMP) co znaczy ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH krzyżówka ZWIĄZEK krzyżówka

Definicje historyczne na Z

 • Co znaczy Polskie Zawodowe Zjednoczenie Definicja RUCH ZWIĄZKOWY co znaczy.
 • Co znaczy Sądowych Praw Zbiór Definicja KODEKS ZAMOYSKIEGO krzyżówka.
 • Co znaczy Zukunft Definicja zobacz BUND co to jest.
 • Co znaczy Ludu Zemsta Definicja sekretna organizacja emigracyjna; Związana z węglarstwem; powstała 28 XII 1832; kierowała przygotowaniami do partyzantki Zaliwskiego słownik.
 • Co znaczy Większy Zbór Definicja KALWINIZM czym jest.
 • Co znaczy Strzelecki Związek Definicja zobacz STRZELEC co oznacza.
 • Co znaczy Trojnicki Związek Definicja sekretna organizacja młodzieżowa; działała na Uniwersytecie Kijowskim w l. 1857-1861; wielu członków walczyło potem w stworzeniu styczniowym tłumaczenie.
 • Co znaczy Chłopski Związek Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE ; POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LEWICA przykłady.
 • Co znaczy Radosław Zgrupowanie Definicja MAZURKIEWICZ JAN definicja.
 • Co znaczy Wiedniu W Zjazd Definicja zobacz WIEDEŃ, zjazd encyklopedia.
 • Co znaczy Zbowid Definicja zobacz ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ jak działa.
 • Co znaczy Zet Definicja zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZET czy jest.
 • Co znaczy Zmw Definicja zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ pojęcie.
 • Co znaczy Zsmp Definicja zobacz ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zmp Definicja zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ opis.
 • Co znaczy Żydzi Definicja etniczno-kulturowa, której przedstawiciele pojawili się na ziemiach polskich już w X/XI w. ( Ibrahim Ibn Jakub); ich masowy napływ nastąpił w XIV w.; w okresie informacje.
 • Co znaczy Inflancki Zakon Definicja INFLANTY; ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH znaczenie.
 • Co znaczy Zasp Definicja zobacz ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH co znaczy.
 • Co znaczy Mniejszy Zbór Definicja BRACIA POLSCY krzyżówka.
 • Co znaczy Znp Definicja zobacz ZWIĄZEK NARODU POLSKIEGO co to jest.
 • Co znaczy Zln Definicja zobacz ZWIĄZEK LUDOWO-NARODOWY słownik.
 • Co znaczy Polskiego Nauczycielstwa Związek Definicja Sekretne NAUCZANIE czym jest.
 • Co znaczy Zagrodnicy Definicja od XIII w. we wsiach lokowanych na prawie niemieckim; Zagrodnik miał dom i niewielki kawałek ziemi (do 1/4 łanu) z nadziału pana albo sołtysa, za co był zobowiązany do co oznacza.
 • Co znaczy Austriacki Zabór Definicja zobacz GALICJA tłumaczenie.
 • Co znaczy Zakupieńcy Definicja LUDNOŚĆ NIEWOLNA przykłady.
 • Co znaczy Krzyżacki Zakon Definicja Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie; Założony w 1190, od 1198 zakon rycerski, biorący udział w walkach o utrzymanie Królestwa definicja.
 • Co znaczy Gnieźnieński Zjazd Definicja zobacz GNIEZNO, zjazd encyklopedia.
 • Co znaczy Bojowy Związek Definicja NARODOWY ZWIĄZEK ROBOTNICZY jak działa.
 • Co znaczy Polski Młodej Związek Definicja OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODOWEGO czy jest.
 • Co znaczy ZWIĄZEK OBRONY PRAWA I WOLNOŚCI LUDU Definicja zobacz CENTROLEW pojęcie.
 • Co znaczy Odwetu Związek Definicja ARMIA KRAJOWA wyjaśnienie.
 • Co znaczy ZWIĄZEK PRACY DLA PAŃSTWA Definicja zobacz LEGION MŁODYCH opis.
 • Co znaczy Narodowy Komitet Żydowski Definicja Porada POMOCY ŻYDOM informacje.
 • Co znaczy Ludowe Zjednoczenie Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE- PIAST ; RUCH LUDOWY znaczenie.
 • Co znaczy Zrp Definicja zobacz ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH co znaczy.
 • Co znaczy Zpp Definicja zobacz ZWIĄZEK PATRIOTÓW POLSKICH krzyżówka.
 • Co znaczy Chłopskiej Samopomocy Związek Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 co to jest.
 • Co znaczy ZWIĄZEK WALKI CZYNNEJ (ZWC) Definicja organizacja wojskowa; powstała w VI 1908 we Lwowie; inicjatorem była Organizacja Bojowa PPS; jej zdaniem było szkolenie i przygotowanie kadry wojskowej do przyszłej słownik.
 • Co znaczy Stanisław Andrzej Załuski Definicja biskup krakowski, kanclerz ogromny koronny od 1746; fundator wspólnie z bratem Józefem Andrzejem Załuskim Biblioteki Załuskich; rzecznik reform w okresie stanisławowskim czym jest.
 • Co znaczy Andrzej Józef Załuski Definicja mecenas edukacji i literatury, biskup kijowski; w czasach saskich przebywał za granicą jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego; w 1767 wywieziony do Kaługi, skąd co oznacza.
 • Co znaczy Nacjonalistów Ukraińskich Związek Definicja ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW tłumaczenie.
 • Co znaczy Wolność Złota Definicja popularna w XVI-XVIII w. nazwa określająca nienaruszalność przywilejów szlacheckich, będących ostoją ustroju Rzeczypospolitej jako demokracji szlacheckiej przykłady.
 • Co znaczy Franciszek Zabłocki Definicja komediopisarz, pisarz; sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; w czasach stanisławowskich zaangażowany w budowę sceny narodowej; w okresie Sejmu Wielkiego wspierał definicja.
 • Co znaczy Górnośląskie Zagłębie Definicja ŚLĄSK encyklopedia.
 • Co znaczy Józef Zajączek Definicja generał, namiestnik Królestwa Polskiego; w czasie obrad Sejmu Wielkiego był członkiem stronnictwa patriotycznego i współuczestniczył w uchwalaniu Konstytucji 3 Maja jak działa.
 • Co znaczy Katolików Zrzeszenie Definicja CARITAS czy jest.
 • Co znaczy Aleksander Zawadzki Definicja polityk, działacz ruchu robotniczego; od 1922 w KZMP, a od 1923 w KPP, gdzie był między innymi kierownikiem wydziału wojskowego; sporo lat przesiedział w więzieniu w pojęcie.
 • Co znaczy Zms Definicja zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ wyjaśnienie.
 • Co znaczy Znms Definicja zobacz ZWIĄZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ opis.
 • Co znaczy Zabrane Ziemie Definicja ustalenie stosowane na ustalenie terenów zaboru rosyjskiego pomiędzy wschodnią granicą Królestwa Polskiego a granicami Rzeczypospolitej sprzed 1772 informacje.
 • Co znaczy Holszańska Sonka Zofia Definicja około 1405-1461) - królowa Polski, ostatnia (od 1422) żona Władysława Jagiełły, matka Władysława III Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka znaczenie.
 • Co znaczy Polskiej Demokracji Zjednoczenie Definicja zobacz ZJEDNOCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ co znaczy.
 • Co znaczy Zsp Definicja zobacz ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH krzyżówka.
 • Co znaczy Jaszczurczy Związek Definicja zobacz NARODOWE SIŁY ZBROJNE; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY co to jest.
 • Co znaczy Walenty Zwierkowski Definicja działacz polityczny, dziennikarz; walczył w armii Księstwa Warszawskiego; w 1825 deputowany do sejmu Królestwa Polskiego; związany z kaliszanami; od 1828 członek słownik.
 • Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY KOMUNISTYCZNEJ W POLSCE Definicja KOMUNISTYCZNY ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKI czym jest.
 • Co znaczy Demokratycznej Młodzieży Związek Definicja STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE co oznacza.
 • Co znaczy ZWIĄZEK LUDOWO-NARODOWY (ZLN) Definicja ruchu narodowego przeznaczona do działalności parlamentarnej; utworzona w X 1919; program ZLN oparty był na ideologii narodowej, opowiadał się między innymi za tłumaczenie.
 • Co znaczy ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZSMP) Definicja młodzieżowa powołana w 1976 wskutek połączenia Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej ( ZMW) i Socjalistycznej Młodzieży przykłady.
 • Co znaczy Polskiego Rzemiosła Związek Definicja ORGANIZACJE SPOŁECZNO-ZAWODOWE ROLNIKÓW I RZEMIEŚLNIKÓW PO 1945 definicja.
 • Co znaczy Zawodowych Stowarzyszeń Związek Definicja RUCH ZWIĄZKOWY encyklopedia.
 • Co znaczy Zawodowych Związków Związek Definicja RUCH ZWIĄZKOWY jak działa.
 • Co znaczy Wileńskie Żubry Definicja MACKIEWICZ STANISŁAW czy jest.
 • Co znaczy Żob Definicja zobacz ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA pojęcie.
 • Co znaczy Waza Iii Zygmunt Definicja władca Polski w l. 1587-1632, władca Szwecji 1592-1599 (potem do śmierci używał tego tytułu); syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki; urodzony w wyjaśnienie.
 • Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSK Definicja Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej Wici - organizacja młodzieżowa utworzona w 1928 poprzez działaczy CZMW przeciwnych podporządkowaniu się sanacji; od 1931 opis.
 • Co znaczy ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) Definicja młodzieżowa, której początki sięgają 1910, kiedy to powstały pierwsze drużyny skautowe w Galicji w ramach Towarzystw Gimnastycznych Sokół ; w 1911 powołano Naczelną informacje.
 • Co znaczy Zawichost Definicja 1205 pomiędzy wojskami Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego, a armią księcia Rusi Halicko-Włodzimierskiej Romana, zakończona klęską wojsk ruskich i śmiercią Romana znaczenie.
 • Co znaczy Znak Definicja katolickich w Sejmie PRL; powstało w 1957; składało się z intelektualistów skupionych wokół pism Tygodnik Powszechny , Więź i symbol ; ich wystąpienia cechował krytyczny co znaczy.
 • Co znaczy Mikołaj Zebrzydowski Definicja wojewoda krakowski od 1601; przeciwnik Zygmunta III Wazy i lider rokoszu sandomierskiego, który doprowadził do wojny domowej pod hasłem obrony katolicyzmu i złotej krzyżówka.
 • Co znaczy Zasadźca Definicja na podstawie umowy z panem feudalnym werbunek osadników i przeprowadzająca lokację wsi albo miasta na prawie niemieckim; Zasadźca zwykle zostawał sołtysem na wsi albo co to jest.
 • Co znaczy Jaszczurowy Związek Definicja Jaszczurcze) - sekretny związek szlachty chełmińskiej utworzony w 1397, skierowany przeciw uciskom Zakonu Krzyżackiego; rozszerzył wkrótce działania na pozostałe ziemie słownik.
 • Co znaczy Pruski Związek Definicja STANY PRUSKIE; ZWIĄZEK JASZCZUROWY czym jest.
 • Co znaczy Polskich Syndykalistów Związek Definicja CENTRALIZACJA STRONNICTW DEMOKRATYCZNYCH I SYNDYKALISTYCZNYCH co oznacza.
 • Co znaczy ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Definicja ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ tłumaczenie.
 • Co znaczy ZWIĄZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP) Definicja organizacja niepodległościowa; działała na terenie Królestwa Polskiego; powstała w 1839 z inicjatywy W. Mazurkiewicza; programowo związana z TDP; opowiadała się za przykłady.
 • Co znaczy Maszkowic Z Zyndram Definicja zm. 1413) - od 1404 miecznik krakowski; dowodził rycerstwem polskim w bitwie pod Grunwaldem definicja.
 • Co znaczy Zwz Definicja zobacz ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ encyklopedia.
 • Co znaczy Stary I Zygmunt Definicja władca Polski w l. 1506-1548; najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki (Matki Królów); poprzez swego najstarszego brata, króla Czech i Węgier jak działa.
 • Co znaczy Zomo Definicja zobacz ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ czy jest.
 • Co znaczy Zbaraż Definicja tygodniowa obrona twierdzy w VII/VIII 1649 poprzez wojska polskie pod dowództwem Jeremiego Wiśniowieckiego, które broniły Wołynia przed kilkakrotnie liczniejszymi pojęcie.
 • Co znaczy Tomasz Zan Definicja pisarz, działacz spiskowy; współzałożyciel i lider filomatów; przyjaciel A. Mickiewicza; członek Towarzystwa Patriotycznego; po aresztowaniu w 1823 zesłany na Syberię; w wyjaśnienie.
 • Co znaczy ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ (ZOMO) Definicja MO; istniała od XII 1956 do X 1989; była stosowana raczej do bezwzględnego rozpędzania uczestników manifestacji ulicznych sprzeciwiających się polityce władz PRL; jej opis.
 • Co znaczy Kosynierów Związek Definicja organizacja niepodległościowa; powstał w 1820 wskutek rozłamu w Wolnomularstwie Narodowym w Wielkopolsce; w 1821 wszedł w skład Towarzystwa Patriotycznego; czołowi informacje.
 • Co znaczy ZWIĄZEK AKADEMICKI MŁODZIEŻY POLSKIEJ Definicja młodzieży akademickiej powołana w 1948 w chwili tak zwany zjednoczenia ruchu młodzieżowego jako jednostka autonomiczna ZMP; grupował studentów uczelni wyższych; istniał znaczenie.
 • Co znaczy Żmudź Definicja podstawowych (w okolicy Auksztoty) dzielnic Litwy właściwej ( Ogromne Księstwo Litewskie); od 2 poł. XIII w. teren ekspansji Zakonu Krzyżackiego; w 1398 Witold odstąpił co znaczy.
 • Co znaczy Filaretów Związek Definicja przyjaciele cnoty) - sekretna organizacja studencka; powstała w 1820 w Wilnie z inicjatywy filomatów; po wydaniu ukazu carskiego z 1822 zakazującego działalności krzyżówka.
 • Co znaczy Rzeczypospolitej Naprawy Związek Definicja polityczna założona w 1926 w ramach obozu sanacyjnego poprzez działaczy Związku Strzeleckiego, Związku Osadników Wojskowych i Związku Powstańców Śląskich; w 1928 wszedł co to jest.
 • Co znaczy Żurawno Definicja wojny polsko-tureckiej w 1678; w kampanii 1676 armia turecko-tatarska w sile 40 tys. żołnierzy obległa 21-tys. wojska polskie pod dowództwem Jana III Sobieskiego słownik.
 • Co znaczy ZIEMIE WCIELONE DO RZESZY Definicja przyłączone do III Rzeszy na mocy dekretu A. Hitlera z 8 X 1939, obejmujące około poł. okupowanych poprzez Niemców terenów ( okupacja niemiecka); do Niemiec włączono czym jest.
 • Co znaczy Odzyskane Ziemie Definicja obszarów przyznanych Polsce na zachodzie na mocy decyzji konferencji poczdamskiej ( kwestia polska w czasie konferencji Wielkiej Trójki); obejmowały one w 1945 4 obszary co oznacza.
 • Co znaczy August Ii Zygmunt Definicja władca Polski w l. 1529-1572, ogromny książę litewski od 1522; syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; został koronowany na mocy elekcji vivente rege już jako tłumaczenie.
 • Co znaczy Polskiego Ludu Związek Definicja POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - WYZWOLENIE przykłady.
 • Co znaczy Zakony Definicja struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach religijnych, skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia religijnego wedle obowiązującą w danym zakonie definicja.
 • Co znaczy Zhp Definicja zobacz ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO encyklopedia.
 • Co znaczy Rp Zmw Definicja zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ jak działa.
 • Co znaczy Zaolzie Definicja lat dwudziestych XX w. na ustalenie leżącej na zach. od Olzy części Śląska Cieszyńskiego, która znalazła się faktycznie w XI 1918, wskutek umowy pomiędzy polską Poradą czy jest.
 • Co znaczy Narodowej Jedności Związek Definicja organizacja Wielkiej Emigracji; Związana z Hotelem Lambert; powstała 21 I 1833 w Paryżu; wysyłała emisariuszy do państwie; kierowała działalnością organizacji naukowych pojęcie.
 • Co znaczy Hramota Złota Definicja uwłaszczeniowy Rządu Narodowego wydrukowany po ukraińsku; rozpowszechniany poprzez demokratów kijowskich w okresie stworzenia styczniowego; spotkał się z nieufnością wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tadeusz Żeleński Definicja 1941) - doktor, poeta, dziennikarz, tłumacz; studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim; w l. 1901-1906 i w czasie I wojny światowej pracował jako doktor opis.
 • Co znaczy Narcyza Żmichowska Definicja 1819-1876) - poetka, działaczka socjalna; walczyła o podniesienie pozycji kobiety w społeczeństwie; czołowa przedstawicielka entuzjastek; należała do millenerów informacje.
 • Co znaczy Dobrzyńskich Braci Zakon Definicja cystersów w 1209 w celu podboju i chrystianizacji ziem pruskich, uposażony poprzez Konrada Mazowieckiego ziemią dobrzyńską; włączony w 1235 do Zakonu Krzyżackiego znaczenie.
 • Co znaczy Grunwald Patriotyczne Zjednoczenie Definicja skrajna organizacja; powstała w 1981; apelowała do władz o wprowadzenie rządów silnej ręki i rozprawę z NSZZ Solidarność co znaczy.
 • Co znaczy Zaporoże Definicja region nad Dolnym Dnieprem, poniżej tak zwany porohów, zamieszkały w XVI-XVII w. poprzez Kozaków, zwany również Dzikimi Polami krzyżówka.
 • Co znaczy Chłopski Związek Definicja organizacja rewolucyjno-niepodległościowa; Założona około 1838 poprzez P. Ściegiennego; miała wpływy na terenie Kieleckiego, Radomskiego i Lubelskiego; przygotowywała w co to jest.
 • Co znaczy Florian Ziemiałkowski Definicja prawnik, polityk galicyjski; działacz spisków niepodległościowych w latach czterdziestych XIX w.; uczestnik Kongresu Słowiańskiego w Pradze 1848; od 1867 poseł do Sejmu słownik.
 • Co znaczy Książeczka Złota Definicja broszura napisana poprzez P. Ściegiennego około 1840 jako bulla papieża Grzegorza XVI do chłopów polskich; kolportowana poprzez członków Związku Chłopskiego czym jest.
 • Co znaczy Ignacy Wyssogota Zakrzewski Definicja na Sejm Ogromny; prezydent Warszawy po Janie Dekercie; w momencie stworzenia kościuszkowskiego organizator obrony stolicy jako członek Porady Najwyższej Narodowej co oznacza.
 • Co znaczy Zaranie Definicja było wydawane od XII 1907 do 1915 w Warszawie; skupiało działaczy ludowych tworzących tak zwany ruch zaraniarski i kontynuujących działalność Polskiego Związku Ludowego tłumaczenie.
 • Co znaczy Ziemia Definicja znaczeniu: we wczesnym średniowieczu część państwie z jakimś grodem centralnym (na przykład ziemia krakowska); w okresie rozbicia dzielnicowego terminem tym określano przykłady.
 • Co znaczy Roman Zambrowski Definicja nauczyciel, działacz komunistyczny; członek KPP od 1928, PPR od 1944, PZPR od 1948; wydalony z PZPR w 1968; członek Biura Politycznego KC PPR 1945-1948 i KC PZPR 1948 definicja.
 • Co znaczy Dąbrowskie Zagłębie Definicja na obszarze pow. będzińskiego, sosowieckiego i zawierciańskiego; nazwa urobiona od Dąbrowy Górniczej stosowana od 2 poł. XIX w.; skoncentrowano na tym obszarze: przemysł encyklopedia.
 • Co znaczy Zieleńce Definicja czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792; w momencie odwrotu dowodzący wojskami koronnymi bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego, ks. J. Poniatowski na czele 15-tys jak działa.
 • Co znaczy Polskich Patriotów Związek Definicja założona w III 1943 dla obrony interesów ludności polskiej w ZSRR; utworzona poprzez grupę komunistów skupionych wokół czasopisma Nowe Widnokręgi po pogorszeniu się czy jest.
 • Co znaczy Zygmunt Zaremba Definicja działacz socjalistyczny; przewodniczący Centralnej Porady PPS, członek Porady Naczelnej i CKW PPS od 1918; poseł na Sejm RP (1922-1935); w czasie II wojny światowej we pojęcie.
 • Co znaczy ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH Definicja instytucja naukowa; powstała w 1817 we Lwowie z inicjatywy J. M. Ossolińskiego; gromadziła i udostępniała zbiory biblioteczne i muzealne; popierała badania naukowe i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Janusz Zabłocki Definicja polityk katolicki; stając na czele secesjonistów z ekipy PAX założył w 1956 wspólnie z T. Mazowieckim pismo Więź , zostając równocześnie posłem na Sejm PRL i wchodząc do opis.
 • Co znaczy Michał Żymierski Definicja oficer WP; legionista, uczestnik wojny polsko-radzieckiej 1920, potem na różnych stanowiskach dowódczych w WP, do czasu skazania na 5 lat więzienia i wydalenia ze informacje.
 • Co znaczy ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ (ZBOWID) Definicja zjednoczenia 11 organizacji kombatanckich; Zajmował się pomocą dla uczestników walk o niepodległość i ochroną pamiątek dotyczących walki z hitlerowcami, współpracował w znaczenie.
 • Co znaczy Aleksander Zelwerowicz Definicja reżyser; Znany przede wszystkim z ról charakterystycznych w komediach Moliera i A. Fredry, lecz również dramatycznych granych na scenach Warszawy (Teatr Polski co znaczy.
 • Co znaczy ZWIĄZEK SPÓŁEK ZAROBKOWYCH I GOSPODARCZYCH Definicja spółdzielcza; powstała w Poznaniu w 1871; zrzeszała polskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, rolniczo-handlowe, banki ludowe; w 1885 utworzyła w Poznaniu Bank krzyżówka.
 • Co znaczy Dobrzyńska Ziemia Definicja pograniczu Mazowsza i Kujaw; w 1329 zajęta poprzez Zakon Krzyżacki, który zwrócił ją w pokoju w Kaliszu w 1343; od 1370 lenno Kaźka Słupskiego, od 1379 Władysława co to jest.
 • Co znaczy ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ (ZWZ) Definicja organizacja wojskowa; utworzona rozkazem gen. W. Sikorskiego 13 XI 1939 zamiast SZP; organizacja wiosną 1940 liczyła 81 tys. członków; po wybuchu wojny niemiecko słownik.
 • Co znaczy Jan Zamoyski Definicja polityk, kanclerz ogromny koronny, hetman ogromny koronny od 1578; po studiach we Włoszech sekretarz na dworze Zygmunta Augusta; współautor koncepcji elekcji viritim; w czym jest.
 • Co znaczy Chełmińska Ziemia Definicja pograniczu Pomorza Gdańskiego, Prus i Mazowsza; nadana w 1226 Zakonowi Krzyżackiemu poprzez Konrada Mazowieckiego, który zachował jednak nad nią prawa zwierzchnie co oznacza.
 • Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ (ZMW) Definicja Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej - organizacja młodzieżowa utworzona w 1957 po rozpadzie ZMP; politycznie i programowo podporządkowany był ZSL; liczebność w 1970 tłumaczenie.
 • Co znaczy Władysław Zamoyski Definicja działacz polityczny; po upadku stworzenia listopadowego wyjechał na emigrację, gdzie został jednym z przywódców Hotel Lambert; w 1848 na zlecenie księcia A przykłady.
 • Co znaczy Witold Florian Znaniecki Definicja socjolog; jeden z czołowych przedstawicieli tak zwany socjologii humanistycznej, integrującej w badaniach przedmioty psychologii socjalnej, socjologii i filozofii definicja.
 • Co znaczy Zbór Definicja religijnej w kościele protestanckim ( reformacja); 2) nazwa świątyni w kościele protestanckim; 3) nazwa całego zgromadzenia w kościele kalwińskim ( kalwinizm encyklopedia.
 • Co znaczy Plebejuszy Związek Definicja organizacja niepodległościowa; powstała w 1842 w Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła hasła walki niepodległościowej, przemian demokratycznych, zniesienia jak działa.
 • Co znaczy ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (ZRP) Definicja powstała w Królestwie Polskim w 1889; propagowała hasła walki ekonomicznej robotników; organizowała kasy oporu, strajki, na przykład bunt łódzki 1892, działalność czy jest.
 • Co znaczy ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH (ZSP) Definicja studencka powołana w 1950 poprzez przekształcenie Federacji Polskich Organizacji Studenckich; w skład ZSP weszły między innymi Bratnie Pomoce i studenckie koła naukowe pojęcie.
 • Co znaczy ZWIĄZEK WALKI MŁODYCH (ZWM) Definicja młodzieżowa PPR założona w I 1943; jej zadaniem miała być walka z Niemcami (członkowie organizacji walczyli w ramach GL i AL); sławę zyskał sobie tak zwany Batalion wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wody Żółte Definicja 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; syn wielkiego hetmana koronnego Mikołaja Potockiego, Stefan, na czele 6 tys. wojsk koronnych poniósł klęskę w bitwie z 10-tys opis.
 • Co znaczy Polskiej Emigracji Zjednoczenie Definicja polityczna Wielkiej Emigracji; powstała w 1837; na czele J. Lelewel; głosiła hasła zjednoczenia ziem polskich i odzyskania niepodległości; w 1846 przewarzająca część informacje.
 • Co znaczy Zborów Definicja kozacka ugoda w 1649 w momencie stworzenia Chmielnickiego; w czasie oblężenia Zbaraża spieszący z odsieczą Jan Kazimierz Waza zaskoczony został poprzez wojska kozacko znaczenie.
 • Co znaczy Józef Zaliwski Definicja pułkownik, działacz niepodległościowy; członek Wolnomularstwa Narodowego i Sprzysiężenia Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym; w momencie Wielkiej Emigracji co znaczy.
 • Co znaczy ZAWISZA CZARNY Z GARBOWA Definicja znak rycerskich cnót późnego średniowiecza ( polegać jak na Zawiszy ); służył początkowo u Zygmunta Luksemburskiego, a następnie u Władysława Jagiełły; brał udział w krzyżówka.
 • Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZET Definicja organizacja młodzieżowa; Założona z inicjatywy Z. Miłkowskiego poprzez Z. Balickiego w I 1887; była pod wpływami Ligi Narodowej; w momencie rewolucji 1905-1907 jej co to jest.
 • Co znaczy Mieczowych Kawalerów Zakon Definicja założony w 1202 poprzez biskupa ryskiego Alberta dla obrony i rozszerzenia posiadłości w Inflantach; podjął podobnie jak Zakon Krzyżacki próbę utworzenia własnego słownik.
 • Co znaczy ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH (ZASP) Definicja zawodowa polskich aktorów; powstała w 1918; działała do 1950 (w l. 1939-1944 nielegalnie); w l. 1951-1981 jej zadania przejęło Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i czym jest.
 • Co znaczy Zbigniew Definicja 1112) - syn Władysława Hermana, przyrodni brat Bolesława Krzywoustego; oddany do klasztoru w Quedlinburgu powrócił do Polski i z bratem wystąpił w 1097 przeciw co oznacza.
 • Co znaczy Staropolskie Zagłębie Definicja Okręg Przemysłowy; rozciągało się po obu stronach Gór Świętokrzyskich; najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy na ziemiach polskich (Krzemionki Opatowskie - w okresie tłumaczenie.
 • Co znaczy Rosyjski Zabór Definicja II i III rozbioru Polski; Ziemie zajęte podzielono na gubernie, wprowadzono administrację rosyjską, utrzymano jednak sądy ziemskie, car Paweł I przywrócił samorządy przykłady.
 • Co znaczy Żegota Definicja Departament Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Państwo utworzył Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom; skupiał on przedstawicieli katolickich, demokratycznych i definicja.
 • Co znaczy Pruski Zabór Definicja Polski Prusy Królewskie stały się prowincją jako Prusy Zachodnie, Warmię włączono do prowincji Prus Wschodnich, z pn. części Wielkopolski utworzono okręg nadnotecki; po encyklopedia.
 • Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZMS) Definicja młodzieżowa utworzona w 1957 wskutek połączenia Rewolucyjnego Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej, stworzonych w okresie rozpadu ZMP; ideowo, politycznie i jak działa.
 • Co znaczy Kiejstutowicz Zygmunt Definicja Witolda; ogromny książę litewski 1432-1440; zwolennik związków z Polską, w 1432 przy poparciu panów polskich obalił antypolskiego Świdrygiełłę i objął rządy na Litwie czy jest.
 • Co znaczy 1926 Majowy Zamach Definicja stanu dokonany 12-14 V 1926 poprzez J. Piłsudskiego, który wykorzystał pogarszającą się sytuację polityczną i gospodarczą państwie i pod hasłami sanacji moralnej pojęcie.
 • Co znaczy ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL) Definicja powstała 27-29 XI 1949 z połączenia Stronnictwa Ludowego i - Polskiego Stronnictwa Ludowego; uznała kierowniczą rolę PZPR i wnosiła swój wkład w budowanie ustroju wyjaśnienie.
 • Co znaczy Polaków Wolnych Związek Definicja organizacja niepodległościowa; powstała w 1820 w Warszawie; działała raczej pośród młodzieży studenckiej; posiadała kontakty z niemieckimi i włoskimi ruchami studenckimi opis.
 • Co znaczy Włodzimierz Zagórski Definicja generał brygady; do 1914 w armii austriackiej; od 1914 w Legionach Polskich, w l. 1914-1916 szef sztabu komendy Legionów; od 1916 dowódca Trzeciego Pułku Piechoty II informacje.
 • Co znaczy Stanisław Żółkiewski Definicja hetman ogromny koronny od 1618; jeden z najwybitniejszych dowódców polskich w XVII w.; po gruntownym wykształceniu odebranym na uniwersytetach zagranicznych był jednym znaczenie.
 • Co znaczy Andrzej Zamoyski Definicja hrabia, działacz socjalny i gospodarczy w Królestwie Polskim; w momencie stworzenia listopadowego jako wysłannik Rządu Narodowego zabiegał o poparcie Austrii; w swoim co znaczy.
 • Co znaczy Jaszczurczy Związek Definicja organizacja wojskowa; Założona poprzez działaczy ONR zgrupowanych wokół podziemnego pisma Szaniec (ekipa Szańca); powstała w X 1939 organizacja liczyła w 1942 około 60 krzyżówka.
 • Co znaczy Lucjan Żeligowski Definicja generał; od 1885 oficer w armii rosyjskiej; w czasie I wojny światowej między innymi w I Korpusie Polskim w Rosji; w l. 1918-1919 dowódca sformowanej na Kubaniu tak co to jest.
 • Co znaczy Bojowa Organizacja Żydowska Definicja organizacja wojskowa, która powstała w getcie warszawskim 2 XII 1942; w wyniku rozwarstwienia podziemia żydowskiego dopiero w III 1943 powstał jednak jednolity tak zwany słownik.
 • Co znaczy ZWIĄZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZNM Definicja młodzieży akademickiej utworzona w 1917; kontynuował działalność Unii Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej; w 1922 samodzielne koła na uczelniach czym jest.
 • Co znaczy ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH Definicja ludności polskiej w Niemczech; utworzona 3 XII 1922 w Berlinie jako reprezentacja prawna interesów Polaków obywateli niemieckich i ich stowarzyszeń; obejmowała 5 tak co oznacza.
 • Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZMP) Definicja młodzieżowa; powstała z połączenia OM TUR, ZMW RP Wici , ZWM i ZMD 22 VII 1948; prowadziła indoktrynację komunistyczną; propagowała pośród młodzieży ideę tłumaczenie.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ (ZMP) co znaczy ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH krzyżówka ZWIĄZEK NIEZALEŻNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ (ZNM co to jest ŻYDOWSKA. znaczenie.

Co to jest ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE POLSKIE co znaczy ZBIÓR PRAW SĄDOWYCH krzyżówka wyjaśnienie.