agraryzm co to znaczy

Definicja AGRARYZM w historii Polski: gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr

Definicja AGRARYZM

Co to znaczy AGRARYZM: doktryna społeczno-polityczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr materialnych jest rolnik, kluczową zaś warstwą narodu są chłopi ("chłop potęgą jest i basta"); proponował tak zwany "trzecią drogę" w tworzeniu ustroju społeczno-ekonomicznego, między kapitalizmem i socjalizmem, którego podstawą miały być samodzielne gospodarstwa chłopskie, mechanizm spółdzielni rolniczych i przemysł przetwórczy; ogromny nacisk kładł na upowszechnianie oświaty na wsi i pielęgnowanie kultury ludowej; w Polsce kluczowymi teoretykami byli między innymi J. Dąbski, Stanisław Miłkowski, Zygmunt Zaleski; agrarystyczny charakter miały programy ZMW RP "Wici", PSL "Piast", SL, SL "Roch" i PSL w l. 1945-1947.

Czym jest AGRARYZM znaczenie w Słownik definicji A .