archeologiczne kultury co to znaczy

Definicja ARCHEOLOGICZNE KULTURY w historii Polski: zabytki archeologiczne, pochodzące z tego

Definicja ARCHEOLOGICZNE KULTURY

Co to znaczy ARCHEOLOGICZNE KULTURY: zespół cech pozwalających powiązać w jedną grupę różne zabytki archeologiczne, pochodzące z tego samego okresu i występujące na określonym terytorium; nazwa nadawana od cech typowych znalezisk, na przykład kultura amfor kulistych, albo od miejscowości czy regionu, gdzie dokonano ważniejszych odkryć; na przykład kultura iwieńska, kultura łużycka; pierwszą dającą się wyodrębnić na ziemiach polskich kulturą jest kultura prądnicka (90-70 tys. lat p.n.e.); - pierwszą, która ogarnęła całą Polskę jest kultura łużycka (1300-400 p.n.e.) rozwijająca się w epoce brązu, którą uważane jest za wytworzoną poprzez ludność prasłowiańską.

Czym jest ARCHEOLOGICZNE KULTURY znaczenie w Słownik definicji A .