armia ludowa co to znaczy

Definicja ARMIA LUDOWA (AL) w historii Polski: dekretu KRN z 1 I 1944 poprzez przemianowanie GL; w

Definicja ARMIA LUDOWA (AL)

Co to znaczy ARMIA LUDOWA (AL): konspiracyjna formacja zbrojna PPR; utworzona na mocy dekretu KRN z 1 I 1944 poprzez przemianowanie GL; w jej skład weszło ponadto część oddziałów BCh i Gwardii Ludowej WRN; jej kluczowym zadaniem była dywersja na korzyść Armii Czerwonej i obrona tworzonego poprzez PPR mechanizmu władzy na wyzwolonych terenach; władzę zwierzchnią formalnie sprawowała KRN, a faktycznie PPR; terenową strukturę organizacyjną tworzyły: obwody, okręgi, podokręgi, powiaty, rejony (dzielnice) i placówki; składała się z jednostek partyzanckich i uderzeniowych jednostek garnizonowych; kluczowy wysiłek bojowy skierowała na niszczenie linii komunikacyjnych, atakowała aparat terroru okupanta, organizowała sabotaż w gospodarce, walczyła z ekspedycjami pacyfikacyjnymi i antypartyzanckimi; bitwy, między innymi pod Rąblowem, w lasach janowskich i lipskich i Puszczy Solskiej; oddziały AL walczyły w stworzeniu warszawskim; 21 VII 1944 na mocy dekretu KRN połączono AL z Armią Polską w ZSRR i utworzono Wojsko Polskie; w I 1944 liczyła 6-8 tys., w VII 1944 około 30 tys. ludzi, w tym 6 tys. w oddziałach partyzanckich; naczelnym dowódcą był gen. M. Żymierski, a zastępcą i szefem sztabu F. Jóźwiak; organ prasowy: "Armia Ludowa".

Czym jest ARMIA LUDOWA (AL) znaczenie w Słownik definicji A .