armia polska zsrr co to znaczy

Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR w historii Polski: Polskie Siły Zbrojne; została utworzona na mocy

Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR

Co to znaczy ARMIA POLSKA W ZSRR: 1) 1941-1942 w ZSRR, zwana również Armią Andersa; właśc. Polskie Siły Zbrojne; została utworzona na mocy układu Sikorski-Majski z 30 VII 1941 i umowy wojskowej z 14 VIII 1941 zawartej pomiędzy rządem RP na uchodźstwie a rządem ZSRR; miała być podporządkowana operacyjnie dowództwu Armii Czerwonej, a organizacyjnie i personalnie Naczelnemu Wodzowi gen. W. Sikorskiemu i rządowi RP na uchodźstwie; najpierw formowana w europejskiej części ZSRR, nad Wołgą (Buzułuk, Tockoje), następnie od I-II 1942 w republikach azjatyckich: Kazachstanie, Uzbekistanie i Kirgizji z obywateli polskich deportowanych w głąb ZSRR i żołnierzy więzionych w l. 1939-1941; początkowo tworzono 2 dywizje piechoty, w XII 1941 uzgodniono sformowanie 6 dywizji piechoty, łącznie 96 tys. żołnierzy; ponadto uzgodniono ewakuowanie 25 tys. osób w celu uzupełnienia PSZ na Zachodzie; władze radzieckie żądały jak najszybszego wysłania na front pojedynczych oddziałów albo dywizji, polskie dowództwo dążyło do uzyskania pełnej gotowości bojowej i użycia armii w całości; ponadto trudności materiałowe w jej formowaniu i brak odpowiedzi na noty rządu polskiego w kwestii oficerów więzionych do 1940 w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku ( Katyń) pogorszyły stosunki polsko-radzieckie; w III-IV 1942 część armii została wyprowadzona do Iranu, a ostateczna ewakuacja odbyła się w VIII-IX 1942, łącznie ZSRR opuściło około 114 tys. ludzi, w tym 25 tys. osób cywilnych (ponad 13 tys. dzieci); ewakuowane jednostki zostały połączone z Wojskiem Polskim na Środkowym Wschodzie i utworzyły Armię Polską na Bliskim Wschodzie; dowódca gen. W. Anders; 2) 1943-1944, zorganizowana na wniosek ZPP w Sielcach nad Oką (V-VI 1943), najpierw w sile dywizji jako 1 Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki (dowódcy: Z. Berling, W. Bewziuk); wzięła udział w bitwie pod Lenino (12-13 X 1943), gdzie po dużych stratach wycofana została na tyły; w VIII 1943 przystąpiono do formowania 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, a 16 III 1944 przekształconego w Armię Polską w ZSRR (dowódca Z. Berling) z ośrodkiem formowania w Sumach; składała się wówczas z 3 dywizji piechoty: 1 - im. T. Kościuszki, 2 - im. J. H. Dąbrowskiego, 3 - im. R. Traugutta, 1 Brygady Artylerii im. J. Bema, 1 Brygady Pancernej im Bohaterów Westerplatte, 1 pułku lotniczego "Warszawa" i 1 Brygady Kawalerii; po wkroczeniu na ziemie polskie na mocy dekretu KRN scalona z AL w Ludowe Wojsko Polskie; Armia Polska w ZSRR została przemianowana na 1 Armię Wojska Polskiego, a 20 VIII 1944 rozpoczęto formowanie 2 Armii Wojska Polskiego (dowódca K. Świerczewski); w ramach Frontu Białoruskiego 1 Armia Wojska Polskiego walczyła w VII-IX 1944 o przyczółki na Wiśle pod Dęblinem i Puławami, gdzie pod Studziankami walczyła również Brygada Pancerna ( warecko-magnuszewska operacja); próbowała bezskutecznie przyjść z pomocą stworzeniu warszawskiemu przeprawiając swoich żołnierzy poprzez Wisłę i walcząc na Czerniakowie i Żoliborzu (16-23 IX); po wyzwoleniu 17 I 1945 Warszawy ( warszawska operacja) wzięła udział w walkach na Wale Pomorskim (II 1945) i w zdobyciu Kołobrzegu (III 1945); w IV i V 1945 uczestniczyła w operacji berlińskiej i 3-4 V 1945 doszła do Łaby; 2 Armia Wojska Polskiego również wzięła udział w operacji berlińskiej walcząc pod Budziszynem, a kończąc szlak bojowy 10 V 1945 w Mielniku koło Pragi czeskiej.

Czym jest ARMIA POLSKA W ZSRR znaczenie w Słownik definicji A .