biali co to znaczy

Definicja BIALI w historii Polski: rozwiązanego Towarzystwa Rolniczego i millenerach; skupiał

Definicja BIALI

Co to znaczy BIALI: obóz polityczny; powstał w 1861; oparł się na działaczach rozwiązanego Towarzystwa Rolniczego i millenerach; skupiał inteligencję, burżuazję, liberalne ziemiaństwo; na czele stała Dyrekcja Krajowa: L. Kronenberg, E. Jurgens, K. Majewski, powstała w XII 1861; zakładali odłożenie stworzenia na dalszą przyszłość, zgadzali się na uwłaszczenie chłopów za pełnym odszkodowaniem; byli przeciwni polityce Czerwonych i A. Wielopolskiego; pod wpływem Hotelu Lambert przyłączyli się do stworzenia styczniowego w III 1863 wysuwając na dyktatora stworzenia M. Langiewicza.

Czym jest Biali znaczenie w Słownik definicji B .