bkupstwo co znaczy

Definicja BISKUPSTWO histori Polski. Słownik terytorialna jednostka administracji kościelnej krzyżówka

Definicja BISKUPSTWO

Co to znaczy BISKUPSTWO: (diecezja) - terytorialna jednostka administracji kościelnej podległa biskupowi; od 968 działało biskupstwo misyjne ( Jordan) w Poznaniu bezpośrednio podległe papieżowi; wbrew roszczeniom metropolii magdeburskiej organizację kościelną w Polsce podporządkowano w 1000 arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu Poznaniu ) i Kołobrzegu; w XI w. powstały biskupstwa w Płocku i Kruszwicy, w XII w. we Włocławku, Lubuszu i Wolinie (przeniesione do Kamienia Pomorskiego); następne powoływano w XIV i XV w. raczej na Rusi Czerwonej i w Ogromnym Księstwie Litewskim; do metropolii gnieźnieńskiej włączono w 1466 biskupstwa założone poprzez Zakon Krzyżacki w Prusach Królewskich; w Rzeczypospolitej było 15 biskupstw: 13 w Koronie (chełmińskie, płockie, chełmskie, gnieźnieńskie, kamienieckie, kijowskie, krakowskie, lwowskie, łuckie, płockie, poznańskie, przemyskie, włocławskie i biskupstwo warmińskie, które posiadało odrębną pozycję) i 2 na Litwie: wileńskie i żmudzkie.

Co znaczy BOBROWSKI STEFAN:
Porównanie działacz rewolucyjny; od 1860 członek Związku Trojnickiego w Petersburgu; działacz Czerwonych; po wybuchu stworzenia styczniowego naczelnik Warszawy i faktyczny lider stworzenia; zginął w pojedynku biskupstwo co znaczy.
Krzyżówka BESELER HANS HARTWIG VON:
Dlaczego 1850-1921) - generał niemiecki; w l. 1915-1918 generał?gubernator warszawski; realizował politykę aktu 5 listopada; zwierzchnik Polskiej Siły Zbrojnej biskupstwo krzyżówka.
Co to jest BIBLIOTEKA NARODOWA:
Jak lepiej biblioteka państwowa otwarta w 1930 w Warszawie; podstawą księgozbioru były zbiory Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i biblioteki liceum polskiego w Paryżu i część zbiorów Biblioteki biskupstwo co to jest.
Słownik BIEŃ ADAM:
Kiedy działacz ruchu ludowego; w okresie międzywojennym współzałożyciel ZMW RP Wici , a później jego prezes (1929-1931); w momencie okupacji działacz podziemnej organizacji SL, a od 1943 zastępca Delegata biskupstwo słownik.
Czym jest BANK POLSKI:
Od czego zależy inicjatywy ministra skarbu Królestwa Polskiego K. Druckiego?Lubeckiego; wspierał rozwój gospodarczy Królestwa; emitował kapitał; w 1868 przekształcony w warszawski kantor rosyjskiego Banku biskupstwo czym jest.

Czym jest Biskupstwo znaczenie w Słownik definicji B .

  • Dodano:
  • Autor: