bkupstwo co to znaczy

Definicja BISKUPSTWO w historii Polski: kościelnej podległa biskupowi; od 968 działało biskupstwo

Definicja BISKUPSTWO

Co to znaczy BISKUPSTWO: (diecezja) - terytorialna jednostka administracji kościelnej podległa biskupowi; od 968 działało biskupstwo misyjne ( Jordan) w Poznaniu bezpośrednio podległe papieżowi; wbrew roszczeniom metropolii magdeburskiej organizację kościelną w Polsce podporządkowano w 1000 arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu z biskupstwami w Krakowie, Wrocławiu Poznaniu ) i Kołobrzegu; w XI w. powstały biskupstwa w Płocku i Kruszwicy, w XII w. we Włocławku, Lubuszu i Wolinie (przeniesione do Kamienia Pomorskiego); następne powoływano w XIV i XV w. raczej na Rusi Czerwonej i w Ogromnym Księstwie Litewskim; do metropolii gnieźnieńskiej włączono w 1466 biskupstwa założone poprzez Zakon Krzyżacki w Prusach Królewskich; w Rzeczypospolitej było 15 biskupstw: 13 w Koronie (chełmińskie, płockie, chełmskie, gnieźnieńskie, kamienieckie, kijowskie, krakowskie, lwowskie, łuckie, płockie, poznańskie, przemyskie, włocławskie i biskupstwo warmińskie, które posiadało odrębną pozycję) i 2 na Litwie: wileńskie i żmudzkie.

Czym jest Biskupstwo znaczenie w Słownik definicji B .