polscy bracia co to znaczy

Definicja BRACIA POLSCY w historii Polski: radykalnych kalwinów polskich po rozłamie na zbór

Definicja BRACIA POLSCY

Co to znaczy BRACIA POLSCY: (arianie) - ekipa religijna wyodrębniona w 1562 spośród radykalnych kalwinów polskich po rozłamie na zbór większy (kalwiński) i mniejszy (ariański - nazwa pochodzi od kapłana aleksandryjskiego Ariusza żyjącego w IV w. p.n.e.); w poglądach religijnych zgodnie odrzucali dogmat istnienia Trójcy św. (antytrynitaryzm); podzieleni byli z racji na poglądy socjalne, a w najwyższym stopniu radykalni odmawiali służby wojskowej, państwowej i zwalniali chłopów z poddaństwa; kluczowym ośrodkiem arian był najpierw Pińczów, a później Akademia Rakowska; nie zostali włączeni do ugody sandomierskiej; po przybyciu u schyłku XVI w. z Włoch Faustyna Socyna (socynianie) zbór ariański uległ konsolidacji, nie uchroniło go to jednak od prześladowań: w 1638 sąd sejmowy nakazał zamknięcie Akademii Rakowskiej, a w 1658 uchwalono konstytucję sejmową o wygnaniu z Polski arian oskarżonych o współpracę ze Szwedami w czasie potopu szwedzkiego.

Czym jest Polscy Bracia znaczenie w Słownik definicji B .