cerkiew co znaczy

Definicja CERKIEW histori Polski. Słownik obrządku prawosławnego i greckokatolickiego krzyżówka

Definicja CERKIEW

Co to znaczy CERKIEW: 1) świątynia obrządku prawosławnego i greckokatolickiego, architektonicznie wywodząca się ze świątyń bizantyjskich; 2). organizacja religijna Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej; w 1370 Kazimierz Ogromny utworzył metropolię prawosławną w Haliczu, a po jej upadku dla ziem ruskich Litwy i Polski w 1458 niezależnej od Moskwy metropolii kijowsko-halickiej; obejmowała ona 9 biskupstw (biskupów mianował monarcha); po unii brzeskiej doszło do rozłamu w Kościele prawosławnym, a przeciwnicy unii (dyzunici) na czele z księciem Konstantym Ostrogskim utrzymali niezależność cerkwi prawosławnej potwierdzoną w 1620 poprzez Władysława IV Wazę; na kongregacji w Pińsku w 1791 uchwalono autokefalię (uniezależnienie) cerkwi prawosławnej w Polsce i Litwie zatwierdzoną poprzez sejm; w II RP uzyskała nieformalną zgodę na niezależność (formalnie dopiero od 1948); powstała wówczas metropolia w Warszawie (1940-1946 warszawsko-radomska, 1946-1948 warszawska, od 1948 warszawsko-bielska).

Co znaczy CHŁAPOWSKI DEZYDERY:
Porównanie generał i działacz gospodarczy w Wielkopolsce; walczył w kampaniach napoleońskich i w stworzeniu listopadowym; wiedzę ze studiów agronomicznych w Anglii wykorzystał do propagowania nowoczesnych form cerkiew co znaczy.
Krzyżówka CHRZEŚCIJAŃSKI ZWIĄZEK JEDNOŚCI NARODOWEJ:
Dlaczego CHJENO-PIAST; CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA; NARODOWA DEMOKRACJA cerkiew krzyżówka.
Co to jest CYRANKIEWICZ JÓZEF:
Jak lepiej działacz ruchu socjalistycznego i polityk komunistyczny; przed wojną znany działacz PPS w Krakowie, a po 1939 w PPS-WRN; w 1941 aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a potem w cerkiew co to jest.
Słownik CHRZEŚCIJAŃSKIE ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE RZECZYPOSPOL:
Kiedy CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA cerkiew słownik.
Czym jest CHORĄŻY:
Od czego zależy pierwotnie rycerz noszący chorągiew państwa albo ziemi, potem niższy urzędnik ziemski odpowiedzialny za pospolite ruszenie i zobowiązany do udziału w sądzie wiecowym cerkiew czym jest.

Czym jest Cerkiew znaczenie w Słownik definicji C .

  • Dodano:
  • Autor: