edykty regulacyjne co to znaczy

Definicja EDYKTY REGULACYJNE w historii Polski: efektem było uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim

Definicja EDYKTY REGULACYJNE

Co to znaczy EDYKTY REGULACYJNE: reformy wytyczające "pruską drogę do kapitalizmu", ich efektem było uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim; 9 X 1807 zniesiono poddaństwo osobiste chłopów i wprowadzono wolny handel ziemią; 1808 - uwłaszczenie chłopów w dobrach rządowych; 1811 - umożliwienie nabywania ziemi poprzez chłopów za pełnym odszkodowaniem; 1816 - uwłaszczenie na Pomorzu Gdańskim i Śląsku gospodarstw o pow. powyżej 6,25 ha i odrabiających pańszczyznę sprzężajną; 1823 - prawo do wykupu ziemi otrzymali w Ogromnym Księstwie Poznańskim chłopi odrabiający pańszczyznę sprzężajną; 1850 - uwłaszczenie wszystkich pozostałych ziem, ostateczne zniesienie pańszczyzny.

Czym jest EDYKTY REGULACYJNE znaczenie w Słownik definicji E .