emigracja zarobkowa polski co to znaczy

Definicja EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI w historii Polski: zniesieniu pańszczyzny, obejmując raczej

Definicja EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI

Co to znaczy EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI: jako zdarzenie masowe pojawiła się w poł. XIX w. po zniesieniu pańszczyzny, obejmując raczej ludność wsi; regularnie miała charakter sezonowy; początkowo kierowała się raczej do Niemiec (chodzenie "na saksy"), a w drugiej poł. XIX w. nasiliła się emigracja zamorska; do 1914 z ziem zaboru pruskiego wyjechało: w głąb Niemiec - około 650 tys. osób, do USA - około 600 tys.; z zaboru rosyjskiego: do USA i Brazylii - ponad 750 tys.; z zaboru austriackiego: do USA - około 600 tys. osób; w l. 1918-1939 emigracja zarobkowa (stała i sezonowa) objęła ponad 1,5 mln osób, a kluczowymi państwami docelowymi w okolicy USA i Brazylii były Francja i Belgia; potencjalny ruch emigracyjny po 1945 był wstrzymywany restrykcyjną polityką wyjazdową władz państwowych i dopiero po 1956 mógł się odnowić; w l. 1956-1980 wyemigrowało na stałe około 800 tys. osób; ogromna fala emigracyjna miała miejsce w latach osiemdziesiątych, kiedy to państwo opuściło około 1 mln osób, a kluczowymi państwami osiedleńczymi były państwa Europy Zachodniej, USA, Kanada, RPA i Australia.

Czym jest EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI znaczenie w Słownik definicji E .