brˇzu epoka co to znaczy

Definicja EPOKA BRˇZU histori Polski. Słownik archeologiczna obejmująca moment rozwoju ludzkości

Definicja EPOKA BRˇZU

Co to znaczy EPOKA BRˇZU: epoka archeologiczna obejmująca moment rozwoju ludzkości, gdzie brąz stanowił decydujący surowiec do produkcji narzędzi, broni i ozdób; przyjmuje się, iż na terenie Polski to moment 1700-650 p.n.e.

Słownik ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA:
Czym jest Władysława Łokietka, żona Karola Roberta Andegaweńskiego, królowa węgierska 1320-1342; sprawowała regencję w Polsce 1370-1379 w imieniu swojego syna Ludwika Węgierskiego; przyczyniła się do epoka brˇzu.
Słownik ERAZMIANIE:
Czym jest artystyczno-literackie w XVI w. odwołujące się do poglądów humanistycznych Erazma z Rotterdamu; mocny wpływ na ich postawy wywarła również idea irenizmu, koncepcji teologicznej dążącej do zniesienia epoka brˇzu.
Słownik ELEKCJA:
Czym jest panującego poprzez członków dynastii albo ogół możnych, od XVI w. również poprzez szlachtę; przeprowadzana sporadycznie już w X-XIII w., regułą stała się od powołania w 1385 Władysława Jagiełły na epoka brˇzu.
Słownik ELŻBIETA RAKUSZANKA:
Czym jest cesarza Niemiec Albrechta II Habsburga, żona Kazimierza Jagiellończyka, matka trzech królów polskich: Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta, i króla Czech i Węgier Władysława, stąd przydomek matka epoka brˇzu.
Słownik EREMICI:
Czym jest pustelnicy, zakonnicy pozostający w odosobnieniu, w kościele katolickim między innymi zakony kamedułów, kartuzów ( zakony epoka brˇzu.

Czym jest Brˇzu Epoka znaczenie w Słownik definicji E .

  • Dodano:
  • Autor: