epoka kamienia co to znaczy

Definicja EPOKA KAMIENIA w historii Polski: i na ziemiach polskich od 350 tys. do 1700 p.n.e

Definicja EPOKA KAMIENIA

Co to znaczy EPOKA KAMIENIA: najstarszy moment dziejów ludzkości, przypadający w Europie i na ziemiach polskich od 350 tys. do 1700 p.n.e. Obejmuje faza wyodrębnienia się człowieka ze świata zwierzęcego do momentu zastosowania pierwszych metali; dzieli się na trzy okresy: paleolit, mezolit, neolit.

Czym jest EPOKA KAMIENIA znaczenie w Słownik definicji E .