federacja socjaltycznych co znaczy

Definicja FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POL histori Polski. Słownik organizacji krzyżówka

Definicja FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POL

Co to znaczy FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POL: zrzeszenie organizacji młodzieżowych; powstało 11 IV 1973; skupiała Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej; w 1976 była organizatorem Europejskiego Spotkania Młodzieży i Studentów w Warszawie; istniała do 1981; przewodniczący Porady Głównej: S. Ciosek (1973-1975), Z. Kurowski (1975-1977), K. Trębaczkiewicz (1977-1980), A. Kołtek (1980-1981).

Co znaczy FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN):
Porównanie polityczna utworzona w 1952 jako Front Narodowy; obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje socjalne; podporządkowany PZPR i realizujący jej cele; uczestniczył w przeprowadzaniu federacja socjalistycznych związków młodzieży pol co znaczy.
Krzyżówka FLOTTWELL EDUARD HEINRICH:
Dlaczego polityk pruski; w l. 1830-1841 naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; dążył do germanizacji Poznańskiego poprzez popieranie kolonizacji (wyznaczył mln talarów na wykup folwarków z rąk federacja socjalistycznych związków młodzieży pol krzyżówka.
Co to jest FAKCJE:
Jak lepiej wspólnie z ich klientelą (koterie) łączące się w XVII-XVIII w. dla realizacji (określanych na nieformalnych naradach poprzez ich przywódców) celów, niekoniecznie politycznych; miały zarówno charakter federacja socjalistycznych związków młodzieży pol co to jest.
Słownik FORNALSKA MAŁGORZATA:
Kiedy 1902-1944) - działaczka ruchu komunistycznego; członkini SDKPiL i KPP; w l. 1941-1941 weszła w skład tak zwany drugiej Ekipy Inicjatywnej komunistów polskich przerzuconej z ZSRR do Polski; w l. 1942 federacja socjalistycznych związków młodzieży pol słownik.
Czym jest FSZMP:
Od czego zależy zobacz FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ federacja socjalistycznych związków młodzieży pol czym jest.

Czym jest FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIĄZKÓW MŁODZIEŻY POL znaczenie w Słownik definicji F .

  • Dodano:
  • Autor: