folwark pańszczy¬niany co to znaczy

Definicja FOLWARK PAŃSZCZY¬NIANY w historii Polski: gospodarkę swoją pana feudalnego i uprawiany

Definicja FOLWARK PAŃSZCZY¬NIANY

Co to znaczy FOLWARK PAŃSZCZY¬NIANY: gospodarczo wyodrębniony region ziemi, stanowiący gospodarkę swoją pana feudalnego i uprawiany bezpośrednio ( pańszczyzna) na jego rzecz poprzez poddanych chłopów; kształtowały się od XV w. z powodu sprzyjającej koniunktury politycznej po wojnie trzynastoletniej (odzyskanie ujścia Wisły) i ekonomicznej (zapotrzebowanie na polskie zboże na zachodzie Europy); upadek następował etapowo od drugiej poł. XVII w. z powodu niekorzystnej koniunktury i obniżenia wydajności gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w porównaniu z robotą robotników najemnych ( oczynszowanie).

Czym jest FOLWARK PAŃSZCZY¬NIANY znaczenie w Słownik definicji F .