front jedności narodu co znaczy

Definicja FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN) histori Polski. Słownik polityczna utworzona w 1952 jako krzyżówka

Definicja FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN)

Co to znaczy FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN): organizacja polityczna utworzona w 1952 jako Front Narodowy; obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje socjalne; podporządkowany PZPR i realizujący jej cele; uczestniczył w przeprowadzaniu wyborów do sejmu i rad narodowych (prezentował jedyne listy kandydatów); jego przewodniczącym w l. 1952-1956 był B. Bierut; w 1957 przekształcony w FJN; Ogólnopolski Komitet FJN został powołany poprzez Centralną Komisję Porozumiewawczą Partii i Stronnictw Politycznych pod koniec 1957; 4 I 1958 ukonstytuował się OK FJN; w 1983 został rozwiązany, a jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego; przewodniczącymi OK FJN byli: A. Zawadzki (1958-1964), E. Ochab (1964-1968), M. Spychalski (1968-1971), J. Groszkowski (1971-1976), H. Jabłoński (1976-1983).

Co znaczy FORNALSKA MAŁGORZATA:
Porównanie 1902-1944) - działaczka ruchu komunistycznego; członkini SDKPiL i KPP; w l. 1941-1941 weszła w skład tak zwany drugiej Ekipy Inicjatywnej komunistów polskich przerzuconej z ZSRR do Polski; w l. 1942 front jedności narodu (fjn) co znaczy.
Krzyżówka FALAIS:
Dlaczego w czasie inwazji na Normandię poprzez wojska alianckie latem 1944; rozpoczęła się 7 VIII, a uczestnicząca w operacji 1 Dywizja Pancerna ( PSZ na Zachodzie) pod dowództwem S. Maczka zamknęła pierścień front jedności narodu (fjn) krzyżówka.
Co to jest FRANCISZEK LUDWIK KS. CONTI:
Jak lepiej bratanek Wielkiego Kondeusza; dzięki poparciu stronnictwa francuskiego wybrany na króla Polski w wolnej elekcji 1697; nieudana wyprawa z niewielką flotą francuską, która wylądowała w Gdańsku nie front jedności narodu (fjn) co to jest.
Słownik FOLWARK PAŃSZCZYŹNIANY:
Kiedy wyodrębniony region ziemi, stanowiący gospodarkę swoją pana feudalnego i uprawiany bezpośrednio ( pańszczyzna) na jego rzecz poprzez poddanych chłopów; kształtowały się od XV w. z powodu sprzyjającej front jedności narodu (fjn) słownik.
Czym jest FRONT LUDOWY:
Od czego zależy poprzez komunistów francuskich, po objęciu władzy w Niemczech poprzez nazistów, taktyka sojuszu antyfaszystowskiego z partiami lewicowymi; w 1935 przyjęta poprzez Międzynarodówkę Komunistyczną front jedności narodu (fjn) czym jest.

Czym jest FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN) znaczenie w Słownik definicji F .

  • Dodano:
  • Autor: