andrzej modrzewski frycz co znaczy

Definicja FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ histori Polski. Słownik Modrevius około 1503-1572); poeta krzyżówka

Definicja FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ

Co to znaczy FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ: (A. Fricius Modrevius około 1503-1572); poeta polityczny, humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii Krakowskiej i przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego, a później jego bratanka Jana Łaskiego młodszego, któremu pomagał w tworzeniu jego biblioteki; na dworze Łaskich zbliżył się do stronnictwa egzekucyjnego; w 1537 został sekretarzem w kancelarii króla Zygmunta Augusta; ataki Modrzewskiego na Kościół wywołały oskarżenia go o herezję i tylko opiece hetmana Jana Tarnowskiego zawdzięczał schronienie przed inkwizycją; pod koniec życia zbliżył się do bliskich mu ideowo środowisk ariańskich; autor licznych dzieł o charakterze społecznym i politycznym; w traktacie Lascius, a więc O karze za mężobójstwo (1543) krytykował zależność kar za zabójstwo od pochodzenia stanowego; w Mowie Perypatetyka Prawdomówcy (1545) zaatakował zakaz posiadania ziemi poprzez mieszczan; w ostatnim dziele, wydanym pośmiertnie Silvae quatuor (1590), ostro krytykował feudalne struktury Kościoła katolickiego; sławę przyniosło mu dzieło Commentariorum de Republica emendanda libri quinque (O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć - pełne wydanie w Bazylei 1554), gdzie przedstawił analizę ustroju Rzeczypospolitej prezentując równocześnie wizję koniecznych reform i kształt ustrojowy idealnego państwa oparty na scentralizowanej monarchii, równości obywateli wobec prawa, podniesienia stanu oświaty i jej laicyzacji.

Co znaczy FITELBERG GRZEGORZ:
Porównanie z najwybitniejszych polskich kompozytorów i dyrygentów XX w.; kierował orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, Opery w Wiedniu i Ogromną Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach; autor frycz modrzewski andrzej co znaczy.
Krzyżówka FRASYNIUK WŁADYSŁAW:
Dlaczego działacz związkowy i polityczny; od II 1981 do 1990 przewodniczący Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność ; za działalność w strukturach podziemnych związku więziony w l. 1882-1984, 1985-1986 frycz modrzewski andrzej krzyżówka.
Co to jest FRONT NARODOWY:
Jak lepiej FRONT JEDNOŚCI NARODU frycz modrzewski andrzej co to jest.
Słownik FLOTTWELL EDUARD HEINRICH:
Kiedy polityk pruski; w l. 1830-1841 naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; dążył do germanizacji Poznańskiego poprzez popieranie kolonizacji (wyznaczył mln talarów na wykup folwarków z rąk frycz modrzewski andrzej słownik.
Czym jest FRONT MORGES:
Od czego zależy działaczy centrowych w l. 1936-1938; jego celem było skonsolidowanie opozycji przeciw tendencjom autorytarnym i polityce zagranicznej obozu rządzącego ( sanacja); został zainicjowany poprzez gen. W frycz modrzewski andrzej czym jest.

Czym jest Andrzej Modrzewski Frycz znaczenie w Słownik definicji F .

  • Dodano:
  • Autor: