instytut podstawowych co to znaczy

Definicja INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM w historii Polski: problemami

Definicja INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM

Co to znaczy INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM: powołany w 1974 dla organizowania pracy naukowej nad problemami budownictwa socjalistycznego; w 1984 połączono go z Wyższą Szkoła Nauk Socjalnych (WNS), wskutek czego powstała Akademia Nauk Socjalnych przy KC PZPR, rozwiązana na początku lat dziewięćdziesiątych.

Czym jest INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM znaczenie w Słownik definicji I .