sikorskiego\ gen\ instytut co to znaczy

Definicja INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO w historii Polski: władz państwowych

Definicja INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO

Co to znaczy INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO: powstał w V 1945 w Londynie, gdzie na polecenie najwyższych władz państwowych zaczęto przekazywać akta, dokumenty, broń, sztandary, mundury; ogromną rolę w jego stworzeniu odegrał generał i historyk M. Kukiel; w 1973 nastąpiło połączenie Muzeum z Polskim Instytutem Historycznym, a w 1988 ze Studium Polski Podziemnej (powstałym w 1947 i dokumentującym działanie AK); aktualnie w Muzeum znajduje się ponad 30 tys. eksponatów; prowadzone są prace naukowe, wydawnicze ("Bellona") i popularyzatorskie; w latach dziewięćdziesiątych część eksponatów przekazano do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Czym jest SIKORSKIEGO\. GEN\. INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IM znaczenie w Słownik definicji I .