inwestytura co to znaczy

Definicja INWESTYTURA histori Polski. Słownik nadanie lenna: senior lennikowi świeckiemu wręczał

Definicja INWESTYTURA

Co to znaczy INWESTYTURA: 1) uroczyste nadanie lenna: senior lennikowi świeckiemu wręczał włócznię i chorągiew, duchownemu pastorał i pierścień. 2) w Kościele wpływ władcy świeckiego na obsadzanie stanowisk kościelnych.

Słownik INKORPORACYJNY:
Czym jest poprzez ruch narodowy, w tym osobiście poprzez R. Dmowskiego; zakładał podłączenie do odrodzonego w 1918 państwa polskiego ziem zaboru pruskiego, Galicji i obszarów kresowych aż do linii pierwszego inwestytura.
Słownik IMMUNITETY:
Czym jest indywidualne nadawane poprzez panującego; w Polsce pojawiły się w XII w., a ich rozwój nastąpił w XIII-XIV w.; rozróżnia się immunitety: 1) sądowo-administracyjny (prawo sprawowania władzy inwestytura.
Słownik INFELD LEOPOLD:
Czym jest teoretyk; w l. 1939-1950 prof. uniwersytetu w Toronto, od 1950 Uniwersytetu Warszawskiego, od 1952 członek PAN; w l. 1936-1938 współpracował z A. Einsteinem w Institute for Advanced Study w inwestytura.
Słownik INSUREKCJA WARSZAWSKA:
Czym jest Stworzenie KOŚCIUSZKOWSKIE inwestytura.
Słownik INTERNOWANIE:
Czym jest zatrzymanie i pozbawienie wolności osobistej poprzez umieszczenie w obozach i więzieniach osób niewygodnych dla władz, między innymi: w 1939 władze radzieckie internowały oficerów i żołnierzy inwestytura.

Czym jest Inwestytura znaczenie w Słownik definicji I .

  • Dodano:
  • Autor: