jagiellonowie co to znaczy

Definicja JAGIELLONOWIE w historii Polski: panowała na Litwie w l. 1377-1401 (Władysław Jagiełło) i

Definicja JAGIELLONOWIE

Co to znaczy JAGIELLONOWIE: dynastia, której założycielem był Władysław Jagiełło; panowała na Litwie w l. 1377-1401 (Władysław Jagiełło) i w l. 1440-1572 ( Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander, Zygmunt Stary, Zygmunt August); w Polsce w l. 1386-1572 (Władysław II Jagiełło, Władysław III Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht, Aleksander I, Zygmunt I Stary, Zygmunt II August); na Węgrzech w l. 1440-1444 (Władysław Warneńczyk) i w l. 1490-1526 ( Władysław Jagiellończyk, Ludwik Jagiellończyk); w Czechach w l. 1471-1526 (Władysław Jagiellończyk i Ludwik Jagiellończyk); szczyt potęgi przypadał na l. 1490-1526, kiedy to Jagiellonowie panowali w 4 krajach ( polityka dynastyczna Jagiellonów); zmierzch dynastii nastąpił po bezpotomnej śmierci króla Węgier i Czech Ludwika w bitwie pod Mohaczem w 1526, a wymarła w linii męskiej wspólnie z bezpotomną śmiercią Zygmunta II Augusta w 1572.

Czym jest JAGIELLONOWIE znaczenie w Słownik definicji J .