jakub jasiński co to znaczy

Definicja JASIŃSKI JAKUB histori Polski. Słownik działacz polityczny, dowódca wojskowy, pisarz; po

Definicja JASIŃSKI JAKUB

Co to znaczy JASIŃSKI JAKUB: (1761-1794) - działacz polityczny, dowódca wojskowy, pisarz; po ukończeniu Szkoły Rycerskiej organizował Korpus Inżynierów w Ogromnym Księstwie Litewskim, na czele którego walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; w stworzeniu kościuszkowskim dowódca stworzenia w Wilnie, a później jego naczelnik mianowany poprzez wileńską Radę Najwyższą Narodową; pozbawiony dowództwa na skutek związków z jakobinami polskimi wyjechał do Warszawy, gdzie zginął w XI 1794 roku dowodząc północnym odcinkiem obrony Pragi; autor nie opublikowanych za jego życia utworów klasycystycznych propagujących patriotyzm, racjonalizm, postawy libertyńskie i antyklerykalne.

Słownik JARMARKI:
Czym jest z niemieckiego Jahrmarkt) - ustanawiane specjalnym przywilejem wolne zjazdy sprzedających i kupujących, odbywające się w stałych terminach (2-3 razy do roku); upowszechniły się od XIII/XIV w jasiński jakub.
Słownik JAKOBINI POLSCY:
Czym jest polityczni w końcowym okresie obrad Sejmu Wielkiego i w czasie stworzenia kościuszkowskiego; wzywali do reform socjalnych i politycznych i do karania śmiercią zdrajców ojczyzny (stali na czele jasiński jakub.
Słownik JAN PAWEŁ II:
Czym jest 1920) - papież; pochodzi z Wadowic; od 1938 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę; w l. 1941-1945 seminarzysta tajnego seminarium duchownego w Krakowie, wyświęcony w 1946; potem jasiński jakub.
Słownik JANICKI KLEMENS:
Czym jest Janicjusz, Januszkowski; 1516-1543) - humanista, pisarz; autor poezji łacińskiej (dostał w Padwie 1540 laur poetycki); znany z cyklów epigramatów: Vitae regum Polonorum (Żywoty królów polskich) i jasiński jakub.
Słownik JAROSŁAWIEC:
Czym jest IV 1848 poprzez Komitet Narodowy z gen. W. Willisenem ( stworzenia wielkopolskie); przewidywała podział Wielkopolski na część polską i niemiecką, ograniczenie liczby powstańców do 3 tys jasiński jakub.

Czym jest Jakub Jasiński znaczenie w Słownik definicji J .

  • Dodano:
  • Autor: