góra jasna co to znaczy

Definicja JASNA GÓRA histori Polski. Słownik paulinów ( zakony) ufundowany w 1382 poprzez

Definicja JASNA GÓRA

Co to znaczy JASNA GÓRA: 1) klasztor paulinów ( zakony) ufundowany w 1382 poprzez Władysława Opolczyka, który przekazał zakonowi obraz Czarnej Madonny (Matki Boskiej); 2) 6-tygodniowe oblężenie klasztoru w 1655 w czasie potopu szwedzkiego poprzez wojska szwedzkie; na czele obrony stał przeor Augustyn Kordecki; niewielka załoga złożona z kilkuset obrońców powstrzymała w dobrze ufortyfikowanej jeszcze za panowania Władysława IV Wazy twierdzy wojska pod dowództwem gen. Müllera, co zapoczątkowało opór przeciwko panowaniu szwedzkiemu (opis oblężenia przedstawił Henryk Sienkiewicz w powieści Potop).

Słownik JAĆWIEŻ:
Czym jest Jaćwięgowie, Sudowie) - lud bałtyjski, pobratymczy Prusom, zamieszkujący terytorium pomiędzy Niemnem, Biebrzą i jeziorami mazurskimi; w X-XIII w. prowadzili liczne najazdy na ziemie polskie, w XIII w jasna góra.
Słownik JAZDA PANCERNA:
Czym jest średniozbrojna jazda autoramentu narodowego, zwana kozacką ( Kozacy) na obszarze Rzeczypospolitej; uzbrojona w kolczugi z misiurką, tarcze, muszkiety, łuki, pistolety, rohatyny i szable jasna góra.
Słownik JAN PAWEŁ II:
Czym jest 1920) - papież; pochodzi z Wadowic; od 1938 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę; w l. 1941-1945 seminarzysta tajnego seminarium duchownego w Krakowie, wyświęcony w 1946; potem jasna góra.
Słownik JAROSŁAWIEC:
Czym jest IV 1848 poprzez Komitet Narodowy z gen. W. Willisenem ( stworzenia wielkopolskie); przewidywała podział Wielkopolski na część polską i niemiecką, ograniczenie liczby powstańców do 3 tys jasna góra.
Słownik JARUZELSKI WOJCIECH:
Czym jest generał, polityk; od 1943 w 2 Dywizji Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, z którą przeszedł szlak bojowy; w 1956 mianowany generałem; w l. 1960-1965 szef Głównego Zarządu Politycznego, w l. 1965-1968 jasna góra.

Czym jest Góra Jasna znaczenie w Słownik definicji J .

  • Dodano:
  • Autor: