stefan jędrychowski co to znaczy

Definicja JĘDRYCHOWSKI STEFAN histori Polski. Słownik działacz ruchu komunistycznego, w momencie

Definicja JĘDRYCHOWSKI STEFAN

Co to znaczy JĘDRYCHOWSKI STEFAN: (1910-1996) - działacz ruchu komunistycznego, w momencie wojny był w ZSRR współorganizatorem ZPP i oficerem wychowawczym I Dywizji im. T. Kościuszki; od 1944 członek PPR; w 1944 kierownik Resortu Informacji i Propagandy PKWN, a potem w Rządzie Tymczasowym; w TRJN minister żeglugi i handlu zagranicznego; w l. 1944-1947 poseł do KRN; w 1947-1972 do Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL; w l. 1951-1956 wicepremier, w l. 1956-1968 przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, 1968-1971 minister spraw zagranicznych, 1971-1974 finansów; równocześnie czołowy działacz PZPR (1948-1981 członek KC, 1956-1971 członek Biura Politycznego).

Słownik JANOWSKI JAN NEPOMUCEN:
Czym jest działacz demokratyczny, dziennikarz; uczestnik stworzenia listopadowego, wiceprezes Towarzystwa Patriotycznego; na emigracji członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i współautor Wielkiego jędrychowski stefan.
Słownik JEDLNIA:
Czym jest PRZYWILEJE SZLACHECKIE jędrychowski stefan.
Słownik JAN (JANKO) Z CZARNKOWA:
Czym jest kronikarz, podkanclerzy królewski od 1366, archidiakon gnieźnieński od 1368; przeciwnik stronnictwa andegaweńskiego w Polsce, jeden z głównych zwolenników osadzenia na tronie Kaźka Słupskiego jędrychowski stefan.
Słownik JANKOWSKI JAN STANISŁAW:
Czym jest Soból (1882-1953) - polityk; w 1906 współorganizator Narodowego Związku Robotniczego, w l. 1908-1920 członek ZG NZR; członek KTSSN; współzałożyciel w 1920 NPR, której w l. 1920-1923 był prezesem, w l jędrychowski stefan.
Słownik JORDAN:
Czym jest najprawdopodobniej benedyktyn; przybył do Polski wspólnie z orszakiem Dobrawy w 965; od 968 biskup misyjny państwa Mieszka I, rezydujący w Poznaniu, podległy bezpośrednio Stolicy Apostolskiej jędrychowski stefan.

Czym jest Stefan Jędrychowski znaczenie w Słownik definicji J .

  • Dodano:
  • Autor: