salezy franczek jezierski co to znaczy

Definicja JEZIERSKI FRANCISZEK SALEZY histori Polski. Słownik działacz polityczny i oświatowy

Definicja JEZIERSKI FRANCISZEK SALEZY

Co to znaczy JEZIERSKI FRANCISZEK SALEZY: (1740-1791) - działacz polityczny i oświatowy, dziennikarz; ukończył kolegium pijarskie, później wstąpił do zgromadzenia misjonarzy; organizator Komisji Nauki Narodowej; rektor Wydziału Lubelskiego i Małopolskiego, a od 1784 wizytator generalny szkół koronnych; po odwołaniu w wyniku sprzeciwu konserwatywnej szlachty został bibliotekarzem Szkoły Głównej Koronnej i działaczem Kuźnicy Kołłątajowskiej; sławę przyniosło mu wygłoszenie na otwarcie Sejmu Wielkiego Kazania przed Stanami Rzeczypospolitej; autor wielu utworów publicystycznych: Jarosza Kutasińskiego uwagi nad stanem nieszlacheckim w Polszcze, Głosu naprędce do stanu miejskiego, Katechizmu o tajemnicach rządu polskiego i Ducha nieboszczki Bastylii, Niektórych wyrazów porządkiem abecadła zebranych.

Słownik JANKOWSKI JAN STANISŁAW:
Czym jest Soból (1882-1953) - polityk; w 1906 współorganizator Narodowego Związku Robotniczego, w l. 1908-1920 członek ZG NZR; członek KTSSN; współzałożyciel w 1920 NPR, której w l. 1920-1923 był prezesem, w l jezierski franciszek salezy.
Słownik JADWIGA ŚLˇSKA ŚW.:
Czym jest córka Bertholda, księcia Meranu, od ((około 1190 żona Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; znana z pobożności i dążenia do osiągnięcia chrześcijańskiej pobożności, między innymi poprzez jezierski franciszek salezy.
Słownik JEDLNIA:
Czym jest PRZYWILEJE SZLACHECKIE jezierski franciszek salezy.
Słownik JAM ZAPOLSKI:
Czym jest I 1582 po wojnach polsko-rosyjskich za panowania Stefana Batorego; na mocy porozumienia podpisanego dzięki pośrednictwu legata papieskiego, jezuity Antonio Possevino snującego plany rozciągnięcia jezierski franciszek salezy.
Słownik JAŁTA:
Czym jest Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI jezierski franciszek salezy.

Czym jest Salezy Franciszek Jezierski znaczenie w Słownik definicji J .

  • Dodano:
  • Autor: