kasztelan co to znaczy

Definicja KASZTELAN histori Polski. Słownik do końca XIII w. urzędnik na danym obszarze

Definicja KASZTELAN

Co to znaczy KASZTELAN: (komes grodowy) - do końca XIII w. urzędnik na danym obszarze (kasztelanii) z siedzibą w grodzie, mający kompetencje administracje (w tym ściąganie danin i świadczeń), wojskowe i sądownicze; w związku z wprowadzeniem urzędu starosty stał się tytularnym dostojnikiem ziemskim ( urzędy ziemskie); od poł. XV w. zapewniono k. stałe miejsce w radzie królewskiej, a później w senacie; kasztelan krakowski był najwyższym senatorem świeckim; po 1569 rozróżniano kasztelanów większych (z miast "wojewódzkich") i mniejszych (pozostali), a stałe miejsce w senacie miało tylko 35 tak zwany kasztelanów większych.

Słownik KOŁO MIĘDZYPARTYJNE:
Czym jest popierających politykę pasywistyczną w byłym Królestwie Polskim; powstało w X 1915; w skład wchodziły: SN-D, SPR, PPP, Polskie Zjednoczenie Postępowe; po akcie 5 listopada wystąpiło PZP i część kasztelan.
Słownik KOZIELSK:
Czym jest w obwodzie kałuskim (Rosja) dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich; dawne budynki klasztorne służyły początkowo jako prowizoryczny obóz kasztelan.
Słownik KOSTKA NAPIERSKI ALEKSANDER LEON:
Czym jest oficer wojsk koronnych, lider stworzenia chłopskiego (antyszlacheckiego buntu) na Podhalu w 1651; po opanowaniu ze zbuntowanymi chłopami zamku w Czorsztynie wydał uniwersały wzywające chłopów do kasztelan.
Słownik KRYMSKA KONFERENCJA:
Czym jest Kwestia POLSKA W czasie KONFERENCJI WIELKIEJ TRÓJKI kasztelan.
Słownik KAZIMIERZ II SPRAWIEDLIWY:
Czym jest najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego i Salomei, książę wiślicki 1166, sandomierski 1173; powołany na tron krakowski w 1177 poprzez możnych w momencie nieobecności Mieszka Starego, co było kasztelan.

Czym jest Kasztelan znaczenie w Słownik definicji K .

  • Dodano:
  • Autor: