kochanowski co to znaczy

Definicja KOCHANOWSKI JAN w historii Polski: najwybitniejszy przedstawiciel odrodzenia polskiego

Definicja KOCHANOWSKI JAN

Co to znaczy KOCHANOWSKI JAN: (Joannes Cochanovius; 1530-1584) - humanista, pisarz, najwybitniejszy przedstawiciel odrodzenia polskiego; ur. w Sycynie (ziemia radomska); pochodził z rodz. szlacheckiej (herbu Korwin); w l. 1544-1559 studiował kolejno w: Akademii Krakowskiej, Królewcu i najdłużej na uniwersytecie w Padwie; po powrocie do państwie, w l. 1559-1574 przebywał kolejno na dworach magnackich Tarnowskich albo Tęczyńskich, podkanclerza i biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego, marszałka wielkiego koronnego Jana Firleja; dzięki wsparciu podkanclerzego, biskupa P. Myszkowskiego, został sekretarzem i dworzaninem na dworze Zygmunta II Augusta; uczestniczył u boku króla w sejmie unijnym w Lublinie ( unia lubelska), a w momencie pierwszej wolnej elekcji popierał stronnictwo profrancuskie zwolenników Henryka Walezego; od 1575 roku wycofał się z życia dworskiego, osiadając w Czarnolesie, gdzie ożenił się z Dorotą Podlodowską; po wyjeździe z Polski Henryka Walezego wspierał kanclerza Jana Zamoyskiego i Stefana Batorego; zmarł nagle w czasie sejmu w Lublinie, a w jego pogrzebie uczestniczył Stefan Batory; pisarz pochowany został w Zwoleniu; twórczość Kochanowskiego jest bardzo różnorodna, należą do niej między innymi: utwory epickie (Zuzanna, Szachy, O śmierci Jana Tarnowskiego, Zgoda, Satyr, lub Dziki Mąż, Proporzec, lub hołd pruski, Wróżki), pierwsza tragedia renesansowa w j. polskim (Odprawa posłów greckich), przekłady fragmentów księgi III Iliady i parafraza Psałterza Dawidowego; był jednak przede wszystkim autorem utworów lirycznych: nawiązujących do Horacego i Petrarki Pieśni, różnorodnych treściowo Fraszek, sielanek (Pieśń świętojańska o sobótce), patriotycznej Pieśni o spustoszeniu Podola i okolicznościowych wierszy (Marszałek, Dziewosłąb) i epitalamiów; osobne miejsce zajmują w historii literatury polskiej Treny poświęcone tragicznie zmarłej około 1579 roku ukochanej córce poety - Orszulce.

Czym jest Jan Kochanowski znaczenie w Słownik definicji K .