zamoyskiego kodeks co to znaczy

Definicja KODEKS ZAMOYSKIEGO w historii Polski: prywatnego opracowany na zlecenie Stanisława

Definicja KODEKS ZAMOYSKIEGO

Co to znaczy KODEKS ZAMOYSKIEGO: właściwie Zestaw praw sądowych; Kodeks prawa karnego i prywatnego opracowany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez tak zwany komisję kodyfikacyjną działającą od 1776 pod przewodnictwem Andrzeja Zamoyskiego; projekt zmierzał do umocnienia władzy monarchy, podporządkowania Kościoła katolickiego państwu i opieki prawnej ze strony państwa nad chłopami; projekt odrzucił sejm w 1780.

Czym jest Zamoyskiego Kodeks znaczenie w Słownik definicji K .