komja specjalna walki co to znaczy

Definicja KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI w historii Polski: uprawnienia organu

Definicja KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI

Co to znaczy KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI: powstała na podstawie dekretu KRN z 16 XI 1945; miała uprawnienia organu władzy prokuratorskiej i sądowniczej; jej postanowienia były ostateczne; prowadziła sprawy gospodarcze, podejmowała także decyzje w kwestiach wystąpień przeciwko "władzy ludowej"; była narzędziem walki politycznej; miała prawo orzec przepadek towarów i urządzeń, których dotyczyło przestępstwo, skierować sprawę do sądu, skazać na pobyt w obozie pracy przymusowej do 2 lat albo karę grzywny finansowej; na wniosek swych 17 delegatur wydała ponad 460 tys. wyroków, z czego ok. 85 tys. osób skazała na pracę przymusową; została rozwiązana dekretem Porady Państwa z 23 XII 1954; przewodniczący R. Zambrowski.

Czym jest KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI znaczenie w Słownik definicji K .