komitet urzˇdzajˇcy spraw co to znaczy

Definicja KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO w historii Polski: rosyjskiego na

Definicja KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO

Co to znaczy KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO: powstał w Petersburgu w 1864 jako naczelna władza zaborcy rosyjskiego na obszarze Królestwa Polskiego po upadku stworzenia styczniowego; jego zadaniem miała być likwidacja odrębności Królestwa od Rosji i likwidacja instytucji autonomicznych, co stawało się etapowo: w 1865 zniesiono Komisję Spraw Wewnętrznych, w 1866 zniesiono osobny Sekretariat Stanu dla Królestwa, Radę Stanu i zniesiono odrębny budżet Królestwa, w 1867 zlikwidowano Komisję Wyznań i Oświecenia, a w 1869 Komisję Skarbu (Komisja Sprawiedliwości przetrwała do 1876); Komitet rozwiązano w 1871.

Czym jest KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO znaczenie w Słownik definicji K .