konfederacja co to znaczy

Definicja KONFEDERACJA w historii Polski: mieszczaństwa i duchowieństwa) albo ponadstanowe

Definicja KONFEDERACJA

Co to znaczy KONFEDERACJA: 1) początkowo od XIV w. związki stanowe (szlachty, mieszczaństwa i duchowieństwa) albo ponadstanowe zawiązywane do realizacji określonych celów: zabezpieczenia wolności handlu, spokoju wewnętrznego po śmierci monarchy, zabezpieczenia interesów stanu (na przykład konfederacja duchowieństwa w 1407 w obronie praw do dziesięciny, konfederacja prohusycka Spytka z Melsztyna w 1439); 2) od XVI w. k. służyły szlachcie do walki z tak zwany absolutyzmem królewskim i realizacji jej interesów stanowych; miały charakter regionalny albo obejmowały całą Rzeczpospolitą (konfederacje generalne); na ich czele stała obierana poprzez sejmiki konfederackie walna porada (miała charakter sejmu, a uchwały zapadały większością głosów); w XVIII w. porady w kilku sytuacjach pełniły funkcję sejmu nadzwyczajnego uniemożliwiając liberum veto; organem wykonawczym była obieralna generalność (marszałek konfederacji i konsyliarze), a dowódcami wojska byli regimentarze.

Czym jest Konfederacja znaczenie w Słownik definicji K .