robotniczego samorzˇdu co to znaczy

Definicja KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO w historii Polski: rozszerzeniem działalności

Definicja KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO

Co to znaczy KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO: powstały na mocy ustawy z 28 XII 1958; teoretycznie były rozszerzeniem działalności samorządu robotniczego; poza członkami rad robotniczych w ich skład wchodzili przedstawiciele rad zakładowych, administracji, PZPR i ZMS; faktycznie skończyły udział robotników we współzarządzaniu zakładami pracy; były pod kontrolą aparatu partyjnego i dyrekcji zakładu pracy.

Czym jest Robotniczego Samorzˇdu Konferencje znaczenie w Słownik definicji K .