polskiej nauki kongres co to znaczy

Definicja KONGRES NAUKI POLSKIEJ w historii Polski: tam swobodę badań i narzucono naukowcom jako

Definicja KONGRES NAUKI POLSKIEJ

Co to znaczy KONGRES NAUKI POLSKIEJ: 1) obradował w Warszawie w 29 VI - 2 VII 1951; ograniczono tam swobodę badań i narzucono naukowcom jako obowiązującą metodologię materializm dialektyczny; scentralizowano badania naukowe poprzez powołanie Polskiej Akademii Nauk; 2) obradował w Warszawie 26-29 VI 1973 pod hasłem "edukacja w służbie narodu" i miał wesprzeć zmiany społeczno-gospodarcze zapoczątkowane na początku lat siedemdziesiątych poprzez E. Gierka; 3) w 1981 odbył się Kongres Kultury Polskiej.

Czym jest Polskiej Nauki Kongres znaczenie w Słownik definicji K .