alvenslebena konwencja co to znaczy

Definicja KONWENCJA ALVENSLEBENA w historii Polski: Petersburgu; Prusy zezwalały wojskom rosyjskim

Definicja KONWENCJA ALVENSLEBENA

Co to znaczy KONWENCJA ALVENSLEBENA: prusko-rosyjskie porozumienie z 8 II 1863 zawarte w Petersburgu; Prusy zezwalały wojskom rosyjskim na przekroczenie swoich granic celem pokonania oddziałów powstańczych; wywołało to interwencję dyplomatyczną Francji i W. Brytanii i włączenie się Białych do stworzenia styczniowego.

Czym jest Alvenslebena Konwencja znaczenie w Słownik definicji K .