polskiego królestwa korona co to znaczy

Definicja KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO w historii Polski: określający przedmiot publicznoprawny

Definicja KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

Co to znaczy KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO: (z z łaciny: Corona Regni Poloniae) - 1) termin prawny określający przedmiot publicznoprawny władzy państwowej w okresie monarchii stanowej, wyodrębniający kraj od osoby monarchy; synonim monarchii patrymonialnej; stał się ucieleśnieniem państwa od 1320 ( Władysław Łokietek) i jego praw niezależnych od osoby króla; 2) nazwa części państwa polskiego stosowana od unii lubelskiej dla następujących ziem Rzeczypospolitej: Małopolska, Wielkopolska i Kujawy, Mazowsze, Prusy Królewskie, Prusy Książęce jako lenno, Spisz, Podlasie, Podole, Ruś Czerwona, Wołyń, Ukraina.

Czym jest Polskiego Królestwa Korona znaczenie w Słownik definicji K .