polskiego królestwa korona co to znaczy

Definicja KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO histori Polski. Słownik Regni Poloniae) - 1) termin prawny

Definicja KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

Co to znaczy KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO: (z z łaciny: Corona Regni Poloniae) - 1) termin prawny określający przedmiot publicznoprawny władzy państwowej w okresie monarchii stanowej, wyodrębniający kraj od osoby monarchy; synonim monarchii patrymonialnej; stał się ucieleśnieniem państwa od 1320 ( Władysław Łokietek) i jego praw niezależnych od osoby króla; 2) nazwa części państwa polskiego stosowana od unii lubelskiej dla następujących ziem Rzeczypospolitej: Małopolska, Wielkopolska i Kujawy, Mazowsze, Prusy Królewskie, Prusy Książęce jako lenno, Spisz, Podlasie, Podole, Ruś Czerwona, Wołyń, Ukraina.

Słownik KARMELICI:
Czym jest ZAKONY korona królestwa polskiego.
Słownik KANONIK:
Czym jest KAPITUŁA KATEDRALNA korona królestwa polskiego.
Słownik KIEJDANY:
Czym jest układ - zawarty 10 VIII 1655 między królem Szwecji Karolem X Gustawem, a Januszem i Bogusławem Radziwiłłami w czasie potopu szwedzkiego potwierdzający oddanie Litwy Szwecji korona królestwa polskiego.
Słownik KONCERZ:
Czym jest HUSARIA korona królestwa polskiego.
Słownik KASPROWICZ JAN:
Czym jest dramaturg, pisarz, tłumacz; w 1884 należał do ekipy socjalistów L. Krzywickiego; od 1889 pisał do Kuriera Lwowskiego ; od 1894 był członkiem Ligi Narodowej; w 1920 uczestniczył w akcji plebiscytowej korona królestwa polskiego.

Czym jest Polskiego Królestwa Korona znaczenie w Słownik definicji K .

  • Dodano:
  • Autor: