korpus ochrony pogranicza co to znaczy

Definicja KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP) w historii Polski: wschodniej i znajdujących się na

Definicja KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP)

Co to znaczy KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP): formacja wojskowa powołana w 1924 dla ochrony granicy wschodniej i znajdujących się na kresach wschodnich urzędów i skupisk ludności polskiej przed atakami radzieckich grup dywersyjnych i nacjonalistów ukraińskich; odgrywał istotną rolę w "polonizacji" kresów; w 1939 liczył 3 brygady i 9 pułków z 25 tys. żołnierzy; w kampanii wrześniowej część jednostek wzięła udział w walkach z Niemcami (4 dywizje piechoty, pułk kawalerii i brygady górskie); osłaniał również granicę ze Słowacją i Węgrami; reszta została przeorganizowana i pod dowództwem W. Orlik-Rückemana jako osobna 8-tysięczna ekipa wzięła udział w walkach osłonowych na wschodzie po wkroczeniu w granice Polski 17 IX 1939 wojsk radzieckich, tocząc zacięte walki w czasie wycofywania się na linię Bugu pod Szackiem (28 IX 1939) i Wytycznem (1 X 1939).

Czym jest KORPUS OCHRONY POGRANICZA (KOP) znaczenie w Słownik definicji K .