korsuń co to znaczy

Definicja KORSUŃ w historii Polski: Chmielnickiego; połączone 10-tys. wojska kozacko-tatarskie

Definicja KORSUŃ

Co to znaczy KORSUŃ: bitwa - rozegrana 26 V 1648 w momencie stworzenia Chmielnickiego; połączone 10-tys. wojska kozacko-tatarskie dowodzone poprzez Bohdana Chmielnickiego pokonały wojska koronne dowodzone poprzez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego; po początkowej udanej obronie taboru w momencie odwrotu panika doprowadziła do rozgromienia wojsk polskich i wzięcia do niewoli hetmanów: Mikołaja Potockiego i Marcina Kalinowskiego.

Czym jest Korsuń znaczenie w Słownik definicji K .