polityczna reprezentacja co to znaczy

Definicja KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA w historii Polski: w momencie II wojny światowej, PPS

Definicja KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA

Co to znaczy KRAJOWA REPREZENTACJA POLITYCZNA: reprezentacja polityczna 4 głównych ugrupowań politycznych w momencie II wojny światowej, PPS-WRN, SL, SP i SN; decyzję o jej stworzeniu podjął PKP na naradzie 21 III 1943; powstała formalnie 15 VIII 1943 jako polityczny organ doradczy Delegata Rządu na Państwo przyjmując deklarację programową, gdzie zapowiadano kontynuowanie walki z Niemcami i przeprowadzenie po zakończeniu wojny reform socjalnych po podjęciu odpowiednich uchwał poprzez demokratycznie wybrany Sejm; w 1944 przekształciła się w RJN.

Czym jest Polityczna Reprezentacja Krajowa znaczenie w Słownik definicji K .