polskie królestwo co to znaczy

Definicja KRÓLESTWO POLSKIE w historii Polski: mocy decyzji kongresu wiedeńskiego 1815; objęło

Definicja KRÓLESTWO POLSKIE

Co to znaczy KRÓLESTWO POLSKIE: zwane Królestwem Kongresowym albo Kongresówką; powstało na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego 1815; objęło większą część Księstwa Warszawskiego; powierzchnia 128 tys. km2; w 1912 oderwano Chełmszczyznę; pod względem administracyjnym dzieliło się na województwa, a od 1837 na gubernie; Aleksander I nadał mu liberalną konstytucję; po klęsce stworzenia listopadowego ograniczono jego odrębność na mocy statutu organicznego 1832; likwidacja odrębności Królestwa nastąpiła po stworzeniu styczniowym (państwo Przywiślański); w 1874 zlikwidowano urząd namiestnika, wprowadzając generał-gubernatora warszawskiego; rozwój gospodarczy Królestwa nastąpił za rządów K. Druckiego-Lubeckiego, kiedy zaczął powstawać łódzki okręg przemysłowy, znacznie rozwinął się Staropolski Okręg Przemysłowy i Zagłębie Dąbrowskie; pod koniec XIX w. Królestwo było, w okolicy Górnego Śląska, najlepiej rozwiniętą gospodarczo częścią ziemi polskiej; w 1915 po jego opuszczeniu poprzez wojska rosyjskie teren został podzielony na trzy strefy: austriacką ze stolicą w Lublinie, pruską ze stolicą w Warszawie i okolicami Suwałk pod zarządem niemieckiej komendy wojskowej.

Czym jest Polskie Królestwo znaczenie w Słownik definicji K .