wyborczy system kurialny co to znaczy

Definicja KURIALNY SYSTEM WYBORCZY w historii Polski: na podstawie dyplomu carskiego z 1860 i

Definicja KURIALNY SYSTEM WYBORCZY

Co to znaczy KURIALNY SYSTEM WYBORCZY: ordynacja wyborcza do Sejmu Krajowego w Galicji wprowadzona na podstawie dyplomu carskiego z 1860 i patentu z 1861; wyborcy podzieleni byli na cztery kurie wyborcze: 1) kuria wielkiej własności ziemskiej grupowała arystokrację i zamożną szlachtę, ok. 3 tys. wyborców wybierało 44 posłów, 2) kuria druga - izb handlowo-przemysłowych wybierała 3 posłów, którzy reprezentowali izby działające w Krakowie, Lwowie i Brodach, 3) kuria trzecia - miast większych wybierała 31 posłów, prawo wyborcze przysługiwało osobom o wysokim cenzusie majątkowym i dochodowym i inteligencji, 4) kuria czwarta - wiejska obejmowała resztę gmin miejskich i gminy wiejskie, wybierała 74 posłów w wyborach pośrednich; została zlikwidowana w I 1907.

Czym jest Wyborczy System Kurialny znaczenie w Słownik definicji K .