łaski co to znaczy

Definicja ŁASKI JAN histori Polski. Słownik 1503 kanclerz ogromny koronny, od 1510 arcybiskup

Definicja ŁASKI JAN

Co to znaczy ŁASKI JAN: (1456-1531) - od 1503 kanclerz ogromny koronny, od 1510 arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, kluczowy doradca Aleksandra Jagiellończyka; stanął na czele tak zwany młodego możnowładztwa i średniej szlachty przeciwko starym rodom popierając postulaty dotyczące zakazu łączenia urzędów i pomniejszania królewszczyzn (projekty te kontynuował potem ruch egzekucyjny); reprezentował Polskę na IV Soborze Laterańskim uzyskując dla arcybiskupów uprawnienia legata papieskiego; podejrzewany o sprzyjanie reformacji został napomniany poprzez papieża; znany jako inspirator stworzenia tak zwany Statutu Łaskiego.

Słownik LENNO:
Czym jest Lehen - feudum) - nazwa stosunku, na mocy którego senior nadawał swojemu wasalowi określone terytorium i uprawnienia do władania nim, w zamian za wymóg wierności i służby wojskowej i świadczeń na łaski jan.
Słownik LIMANOWSKI BOLESŁAW:
Czym jest historyk, socjolog, dziennikarz; zwany nestorem socjalizmu polskiego; w 1880 utworzył w Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski, organizację socjalistyczną głoszącą hasła niepodległościowe łaski jan.
Słownik ŁOMNICKI TADEUSZ:
Czym jest wybitny aktor i reżyser; prof. i rektor PWST w Warszawie 1971-1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na Woli 1975-1981; pamiętne role w sztukach Kariera łaski jan.
Słownik ŁUKASIŃSKI WALERIAN:
Czym jest działacz niepodległościowy; założył w 1819 Wolnomularstwo Narodowe, w 1821 Towarzystwo Patriotyczne; po aresztowaniu w 1822 przebywał w więzieniu w Zamościu i Szlisserburgu aż do śmierci łaski jan.
Słownik LISTA KRAJOWA:
Czym jest wyborach do sejmu 4 VI 1989; ułatwiała wybór poza okręgami wyborczymi; znalazło się na niej 50 działaczy politycznych z PZPR i ugrupowań sojuszniczych; w I turze wyborów jedynie 2 osoby uzyskały łaski jan.

Czym jest Jan Łaski znaczenie w Słownik definicji L .

  • Dodano:
  • Autor: