lokacja co to znaczy

Definicja LOKACJA WSI w historii Polski: podstawie umowy z panem feudalnym i na podstawie prawa

Definicja LOKACJA WSI

Co to znaczy LOKACJA WSI: mechanizm organizowania poprzez zasadźcę ( sołtys) wsi na podstawie umowy z panem feudalnym i na podstawie prawa niemieckiego; zakładane były nowe osady wiejskie (wsie "na surowym korzeniu") albo przenoszono na prawo niemieckie już istniejące, funkcjonujące na podstawie prawa polskiego; związana była z podziałem ziemi na niwy i łany i nakreśleniem założeń urbanistycznych (wsie ulicówki, owalnice, i tak dalej); mechanizm ten zaczął się na Śląsku na przełomie XII/XIII w. i trwał we wschodnich dzielnicach do XV w.

Czym jest Wsi Lokacja znaczenie w Słownik definicji L .