miechowa maciej co to znaczy

Definicja MACIEJ Z MIECHOWA histori Polski. Słownik Karpiga, Miechowita ) (1457-1523) - doktor

Definicja MACIEJ Z MIECHOWA

Co to znaczy MACIEJ Z MIECHOWA: (właściwe nazwisko Karpiga, "Miechowita") (1457-1523) - doktor, astronom, historyk, geograf, rektor Akademii Krakowskiej; znany jako autor podręcznika historii Polski Chronica Polonorum (1519) i pierwszego naukowego opisu Słowiańszczyzny Tractatus de duabus Sarmatiis (1517).

Słownik MINC HILARY:
Czym jest 1905-1974) - działacz ruchu komunistycznego, ekonomista; po studiach ekonomicznych w Polsce i we Francji, skąd został wydalony, został na krótko pracownikiem Ministerstwa Skarbu RP; od 1922 członek maciej z miechowa co to jest.
Słownik MAZUREK DĄBROWSKIEGO:
Czym jest Polskich we Włoszech; ułożona w Reggio w 1797 poprzez J. Wybickiego do melodii nieznanego autora; przeznaczona była dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech; początkowo tekst zaczynał się od słów maciej z miechowa definicja.
Słownik MŁODA POLSKA:
Czym jest organizacja Wielkiej Emigracji; powstała 12 V 1834 w Bernie; wzory czerpała z Młodych Włoch; weszła w skład Młodej Europy; głosiła hasła walki o niepodległość Polski i równość wszystkich jej maciej z miechowa co znaczy.
Słownik MACKIEWICZ STANISŁAW:
Czym jest polityk, dziennikarz, poeta; w l. 1916-17 członek POW; działacz wileńskich konserwatystów tak zwany żubrów; założyciel i redaktor naczelny wychodzącego w l. 1922-39 w Wilnie Słowa ; uczestnik zjazdu maciej z miechowa słownik.
Słownik MAZOWIECKI TADEUSZ:
Czym jest dziennikarz, polityk, działacz polityczny; w latach pięćdziesiątych redaktor naczelny Wrocławskiego Tygodnika Katolików ; od 1955 związany z Paxem, a od 1956 najpierw działacz KIK-u i Znaku, z maciej z miechowa znaczenie.

Czym jest Miechowa Z Maciej znaczenie w Słownik definicji M .

  • Dodano:
  • Autor: