naczelna rada ludowa co to znaczy

Definicja NACZELNA RADA LUDOWA w historii Polski: Sejm Dzielnicowy rozszerzył jej skład do 80

Definicja NACZELNA RADA LUDOWA

Co to znaczy NACZELNA RADA LUDOWA: powstała w XI 1918 jako najwyższa władz w Wielkopolsce; Sejm Dzielnicowy rozszerzył jej skład do 80 członków; prezesem był B. Krysiewicz, a organem wykonawczym Komisariat NRL; pozostawała pod wpływami endecji i chadecji; uznawała za swojego zwierzchnika KNP; przeciwstawiała się stworzeniu zbrojnemu przeciwko Niemcom; po wybuchu stworzenia wielkopolskiego przejęła nad nim kierownictwo; rozwiązana 31 VIII 1919; działali w niej między innymi S. Adamski, W. Korfanty, A. Stychel, M. Seyda.

Czym jest NACZELNA RADA LUDOWA znaczenie w Słownik definicji N .