namiestnik co to znaczy

Definicja NAMIESTNIK w historii Polski: administracji; 1) Królestwa Polskiego - jego pozycję

Definicja NAMIESTNIK

Co to znaczy NAMIESTNIK: zastępca monarchy w państwie albo prowincji, zwierzchnik administracji; 1) Królestwa Polskiego - jego pozycję określała konstytucja Królestwa Polskiego; funkcję tę pełnili: 1815-1826 gen. J. Zajączek, a po upadku stworzenia listopadowego I. Paskiewicz; kolejni rosyjscy namiestnicy prowadzili rusyfikację Królestwa, ostatnim do 1874 był T. Berg; 2) Wielkiego Księstwa Poznańskiego - jego uprawnienia były niewielkie, ograniczały się do funkcji reprezentacyjnych; funkcję tę pełnił w l. 1815-1830 A. Radziwiłł; 3) Galicji - podlegały mu sprawy wewnętrzne, obrony krajowej, oświaty, rolnictwa, wyznaniowe; od 1861 organizował wybory do Sejmu Krajowego; urząd ten istniał w l. 1849-1918; funkcje sprawowali wyłącznie Polacy, między innymi A. Gołuchowski, K. Badeni, M. Bobrzyński.

Czym jest NAMIESTNIK znaczenie w Słownik definicji N .