wojskowa organizacja narodowa co to znaczy

Definicja NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA histori Polski. Słownik 1939 organizacja wojskowa SN; po

Definicja NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA

Co to znaczy NARODOWA ORGANIZACJA WOJSKOWA: utworzona jesienią 1939 organizacja wojskowa SN; po podjęciu rozmów z Komendą Kluczową ZWZ/AK podjęto decyzje o jej scaleniu, co doprowadziło do rozłamu w organizacji i utworzenia rozłamowych NSZ; scalenie organizacji trwało do VIII 1944, a jej jednostki miały wewnątrz AK znaczną autonomię (swoja Komenda Kluczowa do X 1944; podporządkowanie tylko na szczeblu operacyjnym); w XI 1944 władze SN wycofały się ze współpracy z AK, wyprowadzając z jej struktury organizację wojskową, scalając ją z NSZ i tworząc nową organizację wojskową o charakterze antykomunistycznym - Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, biorące udział w walkach z UB i NKWD w latach czterdziestych ( podziemie niepodległościowe w Polsce); siły organizacje w chwili wcielenia szacowane były na 70-80 tys. żołnierzy; komendant kluczowy: J. Rokicki.

Słownik NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI (NIK):
Czym jest państwa podległy sejmowi; w l. 1921-35 podległa sejmowi, a od 1935 prezydentowi; w PRL podlegała Radzie Państwa (1949-52), a później Ministerstwu Kontroli Państwa (1952-57); od 1957 działała ponownie narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NARODOWY ZWIˇZEK POLSKIEJ MŁODZIEŻY RADYKALNEJ:
Czym jest OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NIESZAWA:
Czym jest przywilej PRZYWILEJE SZLACHECKIE narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NORBLIN JAN PIOTR:
Czym jest 1745-1830) - francuski rysownik i malarz; w Polsce w l. 1774-1804, tworzył na dworze Czartoryskich; uważany za ojca polskiego malarstwa i prekursor polskiego malarstwa realistycznego XIX w.; malował narodowa organizacja wojskowa.
Słownik NIEWOLNI:
Czym jest LUDNOŚĆ NIEWOLNA narodowa organizacja wojskowa.

Czym jest Wojskowa Organizacja Narodowa znaczenie w Słownik definicji N .

  • Dodano:
  • Autor: